چقدر مسلمان هستید؟

چقدر مسلمان هستید؟ نویسنده: ادیپ یوکسل برگردان: محمد فهیم نعیمی اسلام را نباید با معنای تحت الفظی آن در نظر گرفت، زیرا در آنصورت اسلام صرف تسلیم شدن و صلح معنا خواهد داد. در حالیکه مسلمان بودن یا تسلیم به خدا بودن، نمودهای زیادی دارد. حد اقل سه عرصه برای قواعد الهی وجود دارد و …

Continue reading ‘چقدر مسلمان هستید؟’ »

دموکراسی و نخبگان فاسد

دموکراسی و نخبگان فاسد نویسنده: دکتور ادیپ یوکسل برگردان: فهیم نعیمی “مردم ما بصورت طبیعی به سازمان ملل متحد بخاطر اتحاد و حمایت در مبارزه شان بر ضد دیکتاتوری فاشیست نگاه میکردند. برای هشت سال فریادِ خواستن کمک شان بلند بود؛ بد بختانه طوری به نظر میرسد که در برابر فریادهای شان گوشها کر بودند.” …

Continue reading ‘دموکراسی و نخبگان فاسد’ »