19 çivi

Share

Edip Yüksel’in Beynine
Saplanan 19’luk Çivi!

Uğur Karaca
25 Aralık 2014

1997 Ü19V 1997

Edip ismi, pek çok güzel şeyi çağrıştırır. Edip zekidir, cesurdur, daha iyisini arar ve bunun için her türlü soruyu sorar, sorduğu soruların peşine düşüp cevapları bulur getirir vs.

Düşünce dünyasına renk katmış bu insanın, patinaj yapması beni üzer.

Ozan Yayınlarını O’nun sayesinde tanıdık ve sırf bu sebeple ilk kitabımı Ozan yayınlarına bastırdım. Kendisini evimde Yaşar Nuri Öztürk ile misafir ettim, geldiğinde bu sefer tek başına misafir edip konuşmayı isterim.

19 konusunu Edip aşamadı, zira çevresinde bu konuyu benimseyip, kraldan çok kralcı mantığı ile savunan bir yapı oluştu. Edip İstanbul’a geldiğinde de bu kafadakiler onu kuşatıyorlar. 114 hareketi derneğinde matematikçiler vecd ile 19 konuşuyor. Bu çevrede sorgulama mantığı bitmiş, 19 u savunma refleksi yerleşmiş. Diyaloğa kapalı ve aynı şeyleri tekrarlayan bir yapı oluşmuş!

19 görünen basit bir edebi kural. Said Nursi kitabında bir edebi güzellik yok mu? Mehmet Akif kitaplarında hece vezni ile oluşturulmuş bir ahenk yok mu? Muhammed’in kitabında da olması gayet normal. Muhammed, edebiyatın zirve olduğu bir ortamda yaşamıştır, 19 lu hece veznini kullanması çok normal.

ALPTEKİN TOPRAK: 19’lu hece vezni? Biraz daha konuyu açman gerekli değil mi?

UĞUR KARACA: Bilinen bir şey diye yazmadık, Edip Yüksel veya 19 mucizesi diye arandığında detaylı bilgi gelir

ALPTEKİN TOPRAK: Çok biliniyorsa 19’lu hece vezni diye arandığında da detaylı bilgi gelir o zaman.

UĞUR KARACA: http://19.org/tr/tag/19-mucizesi/

ALPTEKİN TOPRAK: 19 mucizesini biliyorum. 19 un hece vezni ile ilgisini anlatan yazıyı bulamadım.

UĞUR KARACA: Failatün, failatün, failatün, failatün, failün (19 eder)

ALPTEKİN TOPRAK: Müddesir suresi bu vezin ile yazılmış diyorsunuz sanırım. Ok.

EDİP: Uğur Karaca beni misafir ettiğin zaman niye himmet edip kafamdaki çivileri bilgelik ve uzmanlık kerpeteninle çekip beni kurtarmadın? O zaman böylesine atıp tutmuyordun. Son cümlen inkâr ettiğin ve alay ettiğin konudaki cehaletini haykırıyor:

“Muhammed, edebiyatın zirve olduğu bir ortamda yaşamıştır, 19’lu hece veznini kullanması çok normal… Failatün, failatün, failatün, failatün, failün (19 eder) “

19 ile ilgili birçok makale yazdım. Biri Türkçe, ikisi İngilizce olmak üzere üç kitap yazdım. Binlerce kişiyle tartıştım ama şu ana kadar heceleri sayan bir tek örnek vermedim ve işitmedim. Ayrıca verdiğin örnek 19 hece değil; 20 hece. Aruz ile şiir yazmış bir yazar olduğumu bilmiyordun galiba. Bu veznin aslı üç failatün bir failün olup toplam 15 hecedir. Dahası, Kuran’ın ayetlerinde de Failatün vezniyle yazılmış dört ayet bile gösteremezsin. Kuran’ın bir şiir olduğunu iddia eden eski Mekke müşrikleri gibi kafadan sallama bir iftirada bulunuyorsun; ama bu iftiran için 6346 ayet arasından dört mısralık bir örnek bile veremiyorsun; veremeyeceksin.

Yani cehalet ile yalanı birbirine karıştırıp yoğurarak elde ettiğin maddeyi istikbâr ve istiğna kalıbına döktükten sonra elde ettiğin uyduruk 19 çiviyi kafana çakıyorsun 🙂 Ondokuz sayısından zebralar gibi kaçtığın için sağlıklı düşünemiyorsun ve uydurduğun çivileri Edip Yüksel’in kafasında hayal ederek kendi kendini kandırıyorsun. Çakma marangoz 🙂

Hiç incelemediğin bir konuda haddini aşarak Allah’ın büyük ayetlerinden birisiyle dalga geçmekle kendini 7:146 ayetine muhatap ediyorsun. Nitekim 74’üncü sure münafıkları ve inkârcıları mahkum ediyor.  “Beşeriyet için bir uyarıdır. Sizden ileri gitmek yahut geride kalmak isteyenler için.” (74:36-37)

Share