Abdullah Öcalan’ın kitabında 19 varmış

Share

Abdullah Öcalan’ın kitabında 19 varmış

Abdullah İslamoğlu
29 Haziran 2013
www.19.org

 

Facebook’ta ismini gördüğüm Serkan Vahid Gürer isimli kişi, yapmış olduğu bir paylaşımda, http://meytisi.blogcu.com/ondokuz-duzmecesi-[hq/9651492 isimli internet adresinde, Abdulah Öcalan’ın “Özgür İnsan Savunması” adlı kitabında 19 sayısı ve katlarının bulunduğunu iddia etmiştir.  Adı geçen İnternet sitesine girdim ve 10 maddeden oluşan iddiaları tek tek inceledim. Yaptığım inceleme aşağıdaki gibidir. Kırmızı renkli cümleler iddialar, altındaki siyah renkli cümleler bana ait değerlendirmelerdir.

  • İsmi “Özgür İnsan Savunması” 19 harftir.

Doğru. Ama bu Apo’nun tek kitabı değil ki? Üzerinde Apo’nun ismi olan 20’den fazla kitap yayınlanmıştır. Böyle olunca aralarında bir veya iki tanesinin başlığının 19 harf olması istatistiksel olarak normaldir. Kuran’daki 19 mucizesine kendini ve başkalarını kör etmek için Mustafa adını kullanan yazar tüm kitaplarının başlıklarını saymış ve içlerinde 19 harfli olanı seçmiştir  Eğer bu kitapta 19 kodlu bir sistem keşfederse o zaman bu başlığın 19 harfli oluşunun bir anlamı olur. Aksi taktirde bunun ihtimal olması yüzde yüzdür.

  • Sayfa sayısı 152 (19×8) 19’ın tam katıdır. 

Elimde kitabın herhangi bir baskısı olmadığı için kitaba bakamadım. Ama, bir kitabın sayfa sayısı objektif bir kriter olmaz. Eğer bu güne kadar yapılan tüm sayfa sayıları, bundan sonra da kıyamete kadar yapılacak tüm sayfa sayıları böyle olacaksa o zaman tutarlı bir veri kabul edilir. Sayfa sayısı her baskıda değişebilir. Bir baskıda 19’un katı olması tamamen tesadüftür.

Nitekim Kuran’ın da sayfa sayıları her Kuran baskısında farklıdır.

  • Son cümlesi “İmralı Tek Kişilik Tutukevi Abdullah Öcalan” 38 (19×2) harftır. 

Bu bir cümle değildir. Cümle demek, yazarın yazdığı bölümün en son cümlesi demektir. Kitabın pdf biçiminin son cümlesine baktım. Tam bir paragraftır. “İmralı Tek Kişilik Tutukevi” adrestir. “Abdullah Öcalan” ise kişinin adıdır. Yer adı ile kişi adını bir araya getirip, buna cümle demek, ciddiye bile alınmayacak, son derece komik bir zırvadır. Bunu yapanlar kendileri de buna inanmıyordur. Amaçları Allah’ın bir mucizesi olan 19’a çamur atmak. Ama güneş balçıkla sıvanmaz.

  • Yazarın ismi “Serok Abdullah Öcalan” 19 harftir. 

Kitabın kapağına bakalım. Bir kitabın yazarı eğer müstear isim kullanmıyorsa, tam ismi ne ise, onu kitabın kapağına yazar.

19 ve Abdullah Öcalan 1

Görüldüğü gibi kitabın yazarı kitabın kapağına adı ve soyadı şeklinde yazmıştır. Başında “serok” yoktur.

  • Kitapta geçen bütün başlıkların kelime sayısı 38 (19×2)

Kitabı PDF biçiminde internetten indirdim. Kitapta 5 başlık vardır. Tüm başlıkları tek tek Word programına kopyaladım ve saydım. Sayısı aşağıdaki gibidir:

19 ve Abdullah Öcalan 2

Görüldüğü gibi bu madde de yalan çıkmıştır.

  • I. Bölümü 19 paragraftan-bölümden oluşuyor. I. Bölümde geçen sayıların toplamı 4085 (19×215) Sayının sayfa numarası (11) ile çarpımı 44935 (19×2365)

Bendeki PDF nüshada saydım. Birinci bölüm paragraf sayısı 9’dur. I. Bölümde geçen sayıları saymaya gerek görmüyorum. Çünkü kelime sayılarında bu kadar palavra atanların bu kadar büyük sayılarda ne palavra ve yalanlar atacaklarını izah etmeye gerek görmüyorum. Dahası, 19’un katı bir sayıyı hangi sayı ile çarpsan (burada 11) yine 19’un katı bir sayı elde edersin. Bu basit bir matematiksel özellik olup metinle alakasız bir durumdur.

  • II. Bölümün ilk cümlesi 19 kelimedir. 

19 ve Abdullah Öcalan 3

Resimde görüldüğü gibi II. Bölümün ilk cümlesi 19 kelime değil 21 kelimedir. Dahası, burada bir sistem yok ki? Birinci bölüm için ilk cümlesindeki kelimeler yerine paragraflar saymamış mıydı? 🙂

  • III. Bölümü 95 (19×5) kelimedir. 

Buradan III. Bölümün tamamının 95 kelime olduğu anlaşılıyor. III. Bölümü Word programında saydım kelime sayısı

4 binden fazla çıktı. Eğer bu maddeden II. Bölümün III. Bölümü anlaşılıyorsa, onu da saydım 871 kelime çıktı. Her iki durumda da yalan söylenmiştir.

Eğer 3. Bölümünün ilk cümlesindeki kelime sayısını kast ediyorsa o da 95 değil; 30’dur.

  • IV. Bölümün ilk cümlesi 19 kelimedir. İkinci cümle de 19 kelimedir. 

Hele şükür 1 tane doğru çıktı! İkinci cümle ise 20 kelimedir.

  • V. Bölümü de II. Bölüm gibi 95 (19×5) kelimedir

Eğer kitabın 5. Bölümü kastediliyorsa 12 bin kelime var. Eğer 4. Bölümün 5. Bölümü kastediliyorsa orada da 2 bin sözcük vardır. Eğer ilk cümlesi kast ediliyorsa ya 20 veya iki nokta ile ayrılmış cümleler bir cümle olarak alınırsa 30 kelimedir. Yok ilk paragrafı kast ediyorsa birkaç yüz kelime içerir.

Görüldüğü gibi 10 maddeden sadece 2 tanesi doğru çıktı. 8 tanesi yalan çıktı. Yüzde olarak yalan oranı % 80 doğru oranı % 20. Bu kitabın diğer kitaplar arasından isminden dolayı seçilmiş olduğunu hesaba katsak 9 maddeden 1 tanesi iddiasına destek olabilir.

Son söz: Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun. (3:61)

Share