Aczmendi Osmanlı’dan 21 Soruya 19 Cevap

Share

Aczmendi Osmanlı’dan 21 Soruya 19 Cevap

25 Şubat 2012

Edip Yüksel

ACZMENDİ OSMANLI: Demokrasi ve laiklik gibi beşeri nispeti olan bütün anlayışları reddetmekteyiz. İslamın hükümlerinin tatbikini esas almayan her türlü yaklaşımı İslama başkaldırı kabul etmekteyiz. şeriatın tatbikine dair taleplerimizi ise saklamayı ya da gizlemeyi ya da bir başka beşeri sistemin sayesinde tahakkuk ettirmeyi asla kabul etmeyiz. elbette kaçınılmaz olarak iman bütün ihtişamı ile ortaya çıktığında küfür ona saldıracaktır. bu saldırının olmaması için İslam anlayışımızdan tavizler vermek maslahat namıyla şeytanın yutturmacasıdır. küfür saldırdığında Müslümana düşen ya Şehid ya gazi olurum aşkıyla küfre karşı koymaktır. yoksa küfrün karşısında yalakalık yapmak ve ona şirin görünmek değildir.

EDIP YÜKSEL:

Aczmendi Osmanlı, size bazı sorularım olacak:

 1. Selefi, Şii veya Taliban modellerinden hangisini önerirsiniz?
 2. Halife’nin seçimini nasıl yapmalıyız?
 3. Osmanlı hanedanından birisinin torununu mu önerirsiniz yoksa Hz. Hüseyin’in torunlarından birini mi?
 4. Sizce ortalıkta dolanan milyonlarca mürtedi ne yapmalıyız?
 5. Kadınlarımızı, başlarına ek olarak yüzlerini de kapanmaya zorlayacak mıyız?
 6. Recm cezasını uygularken taşlar yuvarlak mı olmalı yoksa köşeli taşlara da cevaz var mı?
 7. Şeriatın hakim olduğu bölgemizde karides ve midye yenmesine izin verilecek mi?
 8. Sigarayı yasaklayacak mıyız?
 9. Alkollü içecek kullananlara kaç celde ceza vereceğiz?
 10. Her hırsızın elini koparacak mıyız?
 11. Başı açık dolaşanların (erkek ve kadın) şahitliğini kabul edecek miyiz?
 12. Bir yüzyıldır çekilen filmlerdeki baş açık kadınların saçlarını kapatmak amacıyla bir video programı yazmak için devlet bütçesinden bir yarışma açılacak mı?
 13. Türbelere ip bağlayanları ne yapacağız?
 14. Sokakta aç, evsiz ve işsiz insanlara ne yapılacak?
 15. Peygamberden şefaat istenecek mi?
 16. Camilerin kubbelerinde Allah’ın isminin yanına konan isimlerden kaç tanesi kabul edilecek? Örneğin, Hazreti Muaviye’nin veya Ebu Hureyre’nin isimlerini de ekleyebilecek miyiz? Bir cemaat Yezid’i eklemek isterse izin verilecek mi?
 17. Kandil günlerinde mum yakılmasına izin verilecek mi?
 18. Müftü, imam ve müezzinlere maaş bağlanacak mı?
 19. Ahlak polislerinin eline verilecek değneğin uzunluğu ve kalınlığı konusunda bir sınırlama getirilecek mi?
 20. Futuhatlara başlayacak mıyız? Futuhatlar için gavurların çocuklarını devşirip mücahitler ordusu oluşturulacak mı?
 21. “Kabak sevmiyorum” diyerek peygambere hakaret edenlerin kafası uçurulacak mı?

Kusura bakmayınız ama aklıma hemen gelen bu soruları sizden gizlemek istemedim. Aslında daha çok soru var ama sizin gibi şeriat-i garra-yi Muhammediye davasında şehid veya gazi olma aşkıyla küfre karşı mücadele veren bir mücahidin hızını kesmek istemiyorum. Umarım kullandığınız kılıç Zülfikar olur, ümmeti Muhammed sizinle iftihar olur.

Aczmendi Osmanlı:

 1. Risale-i nur menşe’li aczmendi modeli
 2. Halife seçmeden önce halifeleri seçecek ehl-ü hal vel akd dediğimiz akil insanları seçen bir heyet seçilecek bunları ise ilim ve ihtisas ehli seçer halk ise yerel yönetimle ilğili bizzat hizmet işlerini yürüten belediye başkanlığı ve valileri seçebilir
 3. Hz. Hüseyin’in torunu olmasını tercih ederim
 4. [Cevapsız]
 5. Kadınların başları ve yüzlerini örtmeleri için takva cihetiyle telkinler edilir zorlanmaz
 6. Recm cezası sabit olanlar için hepimizin günahkar olduğu şuuruyla nefret hissi olmadan sadece Allah’ın nizamını korumak gayesi ile ve o insanın masumiyetini sağlamak kasdı ile taşlama işlemine iştirak edilir katı bir kalb ile ve hiddetle hareket edilmez.
 7. Deniz mahsulleri caizdir
 8. Siğara yasak değil ama bıraktırıcı yolları teşvik edeceğiz
 9. Alkollü içecek içenleri rehabiliteye sokup bağımlılığından kurtarmaya çalışacağız ısrarla toplum ahlakını bozacak tarzda devam edenlere halkın gözü önünde yüz deynek
 10. Her hırsızın eli koparılmaz hırsızlığa iten sebebleri ortadan kaldıracağız sebebler kalmadığı halde ruhu bozuk olduğu için hırsızlık yapmışsa o zaman o emr uygulanacak
 11. Başı açık olanların şahitliğine başını kapatana kadar itibar edilmez
 12. Biz kendi TV ve programlarımızı yapacağız batının pislik dolu filmlerine gerek kalmayacak ruh olgunluğunu temin edici tedbirler alınacaktır
 13. Türbelere ip bağlayanları Allah davet edip ondan dua ile istemelerini öğreteceğiz
 14. Lüks ve israfı kesip sadaka ve zekat ile toplumda ça ve sefil insan kalmayıncaya kadar sosyal yardımlaşmalara hız verilecek.
 15. Peygamberi tanımayandan hayır çıkmaz elbette ondan Allahın izni ile şefaat taleb edeceğiz
 16. Camilerimiz sade ve ruhani bir hava olması salık verilecek ama tezyinatta dernek başkanları sorumludur her şeye müdahale edecek değiliz
 17. [Cevapsız]
 18. Müftü imam gibi hizmeti verenler maaş bağlanacak fakat onların mesaileri namaz saatleri ile sınırlı olmayacak sonuçta her semtte onlar merci olacak manevi ve ruhi ve dini alanlarla ilğili
 19. Kırbaçla insanları hizaya getirmekten men edilecek insanların vicdanlarındaki lamba yakılmak suretiyle onları hayra sevkedecek güzelliklerin oluşması için manevi zemin hazırlanacak. Polisler asla jop taşımayacaklar
 20. Futuhatlar olacak elbette. Gavurların yetim çocukları sersefil bırakılmayacak başta ordu ve sair hizmetlerde istihdam edilecek
 21. Peygamber sevgisini aleni ilan [ihlal?] edenler ısrar ederse ya sürgün ya da idam edilecekler İslam toplumunda bütün güzel ahlakın mimarı olan birini onu tanıdığı halde sevmediğini ilan eden cani bir ruh maya bozacaktır onun maya bozmasına müsaade edilmez

‎”Ti” ye almalarla dolu sorularınıza kısaca cevablar verdim

Edip Yuksel: Ti’ye veya Ta’ya almalarla dolu olan sorularıma verdiğiniz samimi cevaplarınız için teşekkür ederim. Kesinlikle, sizinle aynı adayı paylaşmak istemem ve hele sizin gibi Firavuncukların idare ettiği bir cehennemde yaşamak istemem. Ancak, sizin gibilerin dünyada kendi cehenneminizi yaratmaya hakkınız olduğuna inanıyorum. Selam ile.

Aczmendi Osmanlı: Babasının evladını tekfire mecbur olduğu biri olmak bende istemem edip bey. Bundan dolayı Edip Yüksel ismi kardeşi Metin Yükselin zıddı bir mana çağrıştırır her zaman bende. Metin Yüksel ise çok mücahidin gıbta ettiği bir şehittir

Edip: İbrahim’in babası da oğlunu tekfir etmişti… Kuran babalar dinini tavsiye etmez. Kuran’da bize örnek olarak verilen elçiler ve onların destekleyicileri muvahhitler dinleri babaları tarafından belirlenen mukallitler değildiler. Bu arada seni takdir ediyorum. Zira Sünni olduklarını iddia edenlerin arasında senin verdiğin cevapları verenler çok az. Dahası, sen dinini ciddiye alan bir adamsın. İnşallah bir gün tevhid mesajını kabul edersin ve kendini islah edersin.

 

Share