Altın + Oksit

Share

Altın + Oksit
Tesniyecileri Periyodik Cetvelle Ölçüp İfşa Etmek 

Edip Yüksel
5 Ağustos 2012
www.19.org

 1. Altın soydur, oksitlenmez.
 2. Periyodik cetvelde doksan iki doğal element var.
 3. İki Hidrojen atomu bir Oksijen atomuyla birlikte su molekülü oluşturur.
 4. Karbon atomu da bir elementtir ve milyonlarca bileşim oluşturur.
 5. Elmas ta saf karbondan oluşur, grafit te.
 6. Elmas en sert, grafit ise en yumuşak maddedir.
 7. Sahtekârlar saflara kristali elmas diye satarlar.
 8. Altın soydur, oksitlenmez.
 9. Su hayat için gerekli bir maddedir.
 10. Oksijen birçok elementi oksitler.
 11. İki hidrojen atomu iki Oksijen atomuyla birlikte Hidrojen Peroksit oluşturur.
 12. Sodyum çok aktiftir; su ile karşılaşınca reaksiyona girer.
 13. Altın soydur, oksitlenmez.
 14. Kalpazanlar Altın’dan tek başına söz edilince hoşlanmazlar.
 15. Hidrojen Peroksit içilirse öldürebilir.
 16. Yalancılar oksijenin birçok elementi oksitlediğine tanıklık ederler.
 17. Altın soydur, oksitlenmez.
 18. Sakın hidrojen peroksit içeren şişeyi mutfakta bulundurmayın.
 19. Yüzükler saf altın olmalı.

Abdül Darr: “Ben yukarıdaki her cümlenin doğru olduğuna inanıyorum. O halde, Altın’ın soy olup oksitlenmediğine VE Oksijenin birçok elementi oksitlediğine tanıklık ederim!”

Altın’ın oksitlenmediği ifadesini tek başına söyleyemiyen ve onu sürekli Okşijenin  ile birlikte anmak isteyen Abdül Darr nasıl birisidir?
Abdur Darr’ın bir hastalığı varsa nedir?

Kelime-i Tevhid (Birleme İfadesi) ve Kelime-i Tesniye (İkileme İfadesi)

 1. Kuran La ilaha illa Allah veya La ilahe illa Hu geçen hiçbir yerde Allah’ın isminden sonra hiçbir peygamber ismini cümleye eklemez.
 2. Kelime-i Tevhid BİRLEME demektir. Allah + Muhammed ikilemedir.
 3. Allah’ın, İlim adamlarının ve Meleklerin Kelime-i Tevhide Şehadeti 3:18 ayetinde bildirilmiştir. Peygamber alim olduğuna göre onun da tanıklığı böyle idi.
 4. Her şeyi Bilen ve Bilge olan Allah geçmiş ve gelecek münafıkların Muhammed’in elçiliği için şehadet getirmeye istekli olduklarını bildirir (63:1). Muhammed hayattayken münafıklar onu inkar ettikleri için elçiliğine kalben inanmadılar, günümüzdeki münafıklar da onu Allah ile ortak şeriat ve hüküm kaynağı kabul ettikleri için, ona şefaat yetkisi vererek ve daha nice yolla onu ilahlaştırdıkları için onun bir insan elçi olduğuna ASLINDA inanmıyorlar. Bu yüzden onlar da yalan söylüyorlar. Kelime-i Tevhide tanıklığı Kelime-i Tesniye’ye tanıklık haline dönüştüren Sünni ve Şiiler aslında Muhammed’i elçi olarak kabul etmiyorlar? Kuran’da tarif edilen elçi SADECE Allah’ın verdiği mesajı iletendir ve Muhammed’in ilettiği tek mesaj Kuran idi (6:19). Muhammed’i dini kaynak olarak Allah’a ortak koşanlar, ondan şefaat bekleyenler, onun ismini anıp duranlar, Allah’ı onsuz yetersiz görenler münafıklar gibi Muhammed’in bir insan-elçi olduğuna inanmıyorlar asında…
 5. Kuran birçok ayette Allah’ın ismini tek başına yetersiz görenlerin müşrik olduğunu bildirir. Örneğin, 39:43-45; 72:18.
 6. Emevi ve Abbasiler döneminden kalma altın ve gümüş sikkeler, yani arkeolojik deliller Kuran’daki TEVHİD ifadesini destekliyor ve TESNİYE ifadesinin Muhammed peygamberden onlarca yıl sonra tedrici bir biçimde dört evrede gerçekleştiğini gösteriyor. (Bilgi için Quran: a Reformist Translation adlı İngilizce Kuran çevirimin 3:18 ayetine düştüğüm nota bakınız.)
 7. Tüm bu delillere ve uyarılara rağmen siz hala Kelimeyi Tevhid’i Kelimeyi Tesniyeye çevrilmesini makul buluyorsanız kendinizi büyük bir riske sokuyorsunuz.  Kabalıklarla uzlaşma isteğinin bilinçaltındaki etkisi altında olup olmadığınızı yoklayanız derim.

***

Teklikten söz eden cümleyi Kuranın yüzlerce ayetine inat İkilemek doğru değildir.. Zorunuz ne? Niye Kuran’a inat, TEKLİK ifadesine illa Muhammed’in ismini eklemek istiyorsun? Niye İKİLEMEK istiyorsun?

Evet zorunuz ne? Hani Muhammed’in Allah elçisi olduğuna tanıklığınızı 63:1’deki adamdan ilham alarak isterseniz her gün 444 kez, ağızlarınız kuruyuncaya kadar söyleyebilirsiniz… Ama bunu illa Allah’ın TEKLİĞİNDEN söz eden ifadeye eklemek istemeniz, hem de 39:45 ve daha nice ayetteki uyarılara inat bunu yapmaya çalışmanız Natyeş’in varlığının ispatıdır. Yani bir mucizedir.

Allah’a dinini öğretmeye çalışıyorlar. Allah’ı ne kadar da az takdir ediyorlar… İslam’ın en önemli ifadesinin Allah tarafından Kuran’da ifade edilmesinin unutulduğuna inananlar birçok ayete inat eklemeye çalıştıkları ifadenin sadece bir yerde Kuran’da geçtiğini ve onun da münafıklara mal edildiğini görmelerine rağmen TEVHİD ifadesini hala TESNİYE ile değiştirmeye çalışıyorlar.

49:16   De ki: “ALLAH’a dininizi mi öğretiyorsunuz? ALLAH göklerde ve yerde olanı bilir. ALLAH her şeyi bilendir.

39:43     ALLAH‘ın dışında şefaatçiler mı edindiler? De ki: “Onlar hiçbir şeye sahip değilseler ve düşünemiyorlarsa da mı?”

39:44     De ki: “Tüm şefaat ALLAH‘a aittir.” Göklerin ve yerin yönetimi O’na aittir. Sonra O’na döndürüleceksiniz.

39:45     ALLAH tek başına anıldığı an ahiret gerçeğini onaylamayanların kalpleri huzursuz olarak ürker. Fakat O’nun dışındakiler anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

72:18     Mescidler sadece ALLAH‘a aittir; öyleyse ALLAH ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın.

3:18        ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; denetçiler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de… O’ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir.

63:1        İkiyüzlüler sana geldiklerinde, “Senin ALLAH elçisi olduğuna şehadet ederiz” derler. ALLAH senin kendi elçisi olduğunu bilir ve ALLAH ikiyüzlülerin yalan söylediğine de şehadet eder.

 

 

 

Share