Atatürk olmasaydı

Share

“Olmasaydın ne Güzel Olurdu!!”

Edip Yüksel
22 Şubat 2015

Mustafa Kemal Atatürk

Yukarıdaki başlık altında sosyal medyada 15 soru/eleştiri yöneltiliyor. Üşenmedim cevapladım 🙂

1- Müslümansan hilafeti neden kaldırdın?

 1. Kardeş katili, bebek katili, soyperest, cariyeci, halkını reaya/sürü diye aşağılayan, sağa sola boğalar gibi saldıran, dilediğinin kafasını kesen sultanlar olsa olsa şeytani halifelerdi. “Edip Yüksel (T) Osmanlı İslam Devleti miydi? 600 yıllık yalan” başlıklı videoyu izleyiniz.

2- 1932de ezanı neden yasakladın?

 1. Ezanı yasaklamadı. Kuran’ı Türkçe’ye çevirttiği gibi, ezanı da halkın anlayacağı dile, yani Türkçe’ye çevirtti. Dahası, hutbeler de Arapça okunuyordu. Her nedense Atatürk tarafından Türkçe’ye çevrildiği halde Türkçe hutbelere karşı çıkmıyorsunuz! “Edip Yüksel (T) Kuran yeterliyse ezan nerede?” başlıklı videoyu izleyiniz.

3- Ayasofya’yı neden kapattın?

 1. Ayasofya azgınlık sonucu işgal edilmişti. Hristiyanların değer verdiği bir mabeddir. Küdüs’teki mescidin kilise veya havraya çevrilmesini istemiyorsun değil mi? ABD ve İsrail işgalini ve azgınlığını eleştirenlerin Osmanlı işgal ve azgınlığını “fetih” diye övmesi münafıklığın ta kendisi değil mi? “Edip Yüksel (T) Ayasofya Açılsın Kadınlar Kapansın” başlıklı videoyu izleyiniz.

4- Kur’an harflerini neden yasakladın?

 1. Kuran, tüm dilleri “Allah’ın ayetleri” olarak tanımlar. Her dile uygun bir alfabe olur. Kuran Arapça olup Arap alfabesiyle yazılır. Ancak başka kavimlere giden nebiler onların dilinde ve alfabesinde kitaplar ile görevlendirildi. Arapça aynı zamanda Ebu Cehillerin diliydi. Tek evrensel dil matematiktir. Allah’ın doğa kitabında kullandığı dil. İnsan dilleri ise kavme ve bölgeye göre değişiklik arz eder. Aşağıdaki fotoğrafta üç farklı Türkçe kelimenin (Gül, Gel, Kel) Arap harfleriyle aynı yazıldığını ve Arap harflerinin Türkçe için yetersiz olduğu veciz bir biçimde sergilenmiş.

5- Tatili neden Cumadan Pazara aldın?

 1. Kuran’a göre, cuma (toplantı) gününün tatil olmasına gerek yok. Nitekim toplantı salatının önemini vurgulayan ayet salat’tan sonra tekrar çalışmak üzere dağılmaktan söz eder.

6- Bir bez parçası (şapka) için neden alimleri astın?

 1. Eğer bunu yaptıysa büyük bir suç işlemiştir. Tabi bir başka bez parçası için (Arap sarığı) ayaklanan kişiler de alim değil zalim ve cahil idi. (Bir okurun bu konuyla ilgili gönderdiği mesajı bu makalenin altında bulacaksınız):

7- Filistinde neden ihanet ettin?

 1. Atatürk 1938 yılında öldü. İsrail ise 1948’de kuruldu ve Türkiye onu 1949’da tanıdı. Kadir Mısıroğlu’nun uydurduğu iftiralardan biridir. Örneğin, “Edip Yüksel (T) Kadir Mısıroğlu keçileri kaçırmış.” veya “Edip Yüksel (T) Mısıroğlu: Muhammed’e iftira atan kapıkulu” başlıklı videoları izleyiniz.

8- Azerbaycan’ı neden Ruslara sattın?

 1. Bu konuyu bilmiyorum; ama Türkiyeyi kurabilmek için Kafkasya, Kıbrıs, Musul, Kerkük ve Azerbaycan’dan vazgeçmek zorunda kalması mümkündür. Reel-politik bazen istenmeyen şıkları dayatabilir, ama bu konuda kritik bir araştırma yapmak lazım.

9- Ali Şükrü Beyi neden öldürttün?

 1. Ali Şükrü’nün öldürülmesiyle ilgili çelişkili bir çok rivayet var. Rıza Nur adlı hikayecinin anlattıklarının hiçbir kıymeti yoktur. Atatürk’ün yeminli düşmanı olan Rıza Nur’un kitabı objektif olarak okunduğunda Rıza’nın bir yalan üretme uzmanı olduğu anlaşılır. Örneğin, Şükrü beyin cinayetiyle suçlanan Topal Osman ile olan diyaloğunu anlatırken ikiyüzlü bir adam olduğunu bizzat itiraf etmiştir.

10- Soy ağacın neden çıkartılamıyor?

 1. Kuran’a göre soyculuk müşriklerin ve inkarcıların takıntısıdır. İnsanların soyunu sorgulamak sadece alçakların yapacağı bir iştir. Dahası, kimse anasının veya babasının işlediği suçtan sorumlu olmaz. Ayrıca, bu suçlamayı yapanlar soy-sop ağaçlarını kaç nesil geriye götürebiliyorlar? İsbatları nedir? Genetik isbatları var mı? Örneğin geçmişte 4’üncü, 5’inci veya 17’inci atalarının zina mahsulu olmadığını nasıl garantilerler? Hepimizin soyunda katiller, zaniler ve zalimler vardır.

11- Latife Hanım senden neden ayrıldı?

 1. Sana ne, bana ne, ona ne? Senin anan niye babanla evlendi? Deden niye ananı dövdü? Amcanın kayınbiraderi niye sarhoş? Baldızın niye boşandı? Daha nice özel ve alakasız sorular… 🙂

12- Tüm devrimlerin neden İSLAMA aykırı?

 1. İslam’dan, bir şirk, cehalet ve zulüm dini olan Sünniliği kast ediyorsan iyi yapmış. Aksi takdirde şu anda Türkiye’de kadınları taşlayarak öldürürdünüz, kabak sevmeyeni bile “kabak seven peygambere hakaretten” kellesini keserdiniz; kadınları zorla diri diri peçeli çarşafa gömerek köleleştirirdiniz; resmi, müziği ve hatta gülmeyi yasaklardınız. Kısacası Taliban, Molla, Boko Haram, Selefi, IŞİD örneklerinde tanık olduğumuz her rezaleti ve barbarlığı işlerdiniz. “Edip Yüksel (T) Muhammed’in Medine’de Kurduğu Federal Laik Site Devleti” başlıklı videoyu izleyiniz.

13- Ölümünle soyun neden kesildi, akrabaların yok mu?

 1. Muhammed peygamberin soyundan olduğunu iddia eden yüz binlerce çakma seyyid ve şerif sülüklerinin var olması daha mı iyi? Yoksa başkalarının kızlarını seks kölesi (cariye) olarak haremlerine tıkayan padişahların birbirlerini boğazlayan soyu gibi bir soyu olsaydı daha mı iyi olurdu? Dahası, aşağıdaki soruda sözü edilen Said Nursî’nin de soyu kesildi. Atatürk en azından bir kızı evlatlık edindi. Hemşehrim Said’in ise sadece bir kedisi (kedicik değil) vardı 🙂

14- Saidi Nursi sana neden Süfyan dedi?

 1. Yazdığı çelişkilerle dolu risaleleri vahiy olarak tanımlayan, kendisini veya yazdıklarını mehdi sanan, hayalinde Atatürk’e attığı tokadı gerçek sanan, defalarca zehirlendiğini iddia eden, cevizlerini kaybedince gavs adlı tanrısından yardım isteyen, uyduruk mehdi ve deccal hadislerine saf saf inanan, ebced sayım sistemini saçma sapan hesaplarla istismar eden yarı deli yarı bilge bir bir adamın Atatürk hakkındaki hezeyanlarını niye ciddiye alalım? Detay için şu makaleyi okuyunuz: http://19.org/tr/said-nursi/

15- Neden senin gerçeklerini saklamak için 5816 yasası çıkarıldı?

 1. Atatürk’ü Koruma yasası felaketli bir yasa. Nihayet tek makul soru! Ama bu sorunun muhatabı Atatürk değil, muhtemelen sizin kahraman bildiğiniz Menderestir. Bu yasayı her nedense Atatürk öldükten 13 yıl sonra 1951 yılında çıkardılar… Peygamber dahil hiç kimse yasayla korunma altına alınmamalı. Dileyen dilediği hakareti yapabilmeli. Kuran bu konuda net. Örneğin, 4:140 ve 6:68 ayetleri bu açıdan tam bir özgürlük tanır. Ancak, iftira bir suçtur ve iftira atılan kişi veya kişinin varisleri o müfteriyi dava edebilmeli. Ne var ki, sevdiklerini iddia ettikleri peygambere en uyduruk hadislerle bir çok hakareti ve yalanı iftira edenlerin düşman oldukları Atatürk’e uyduruk hikayelerle her türlü hakareti ve yalanı iftira etmeleri elbette beklenir. “Edip Yuksel (T) Salakları ve Müritleri koruma yasası” başlıklı videoyu izleyiniz.

Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Sayısı

**

MELİKŞAH: Düzeltme yapmak istedim. http://tr.m.wikipedia.org/wiki/Atatürk_Aleyhine_İşlenen_Suçlar_Hakkında_Kanun Atatürk’ü koruma kanunu saçmalığını Atatürk değil, 1951 yılında Atatürk düşmanı ve ABD uşağı olan Demokrat parti Adnan Menderes Döneminde Çıkarıldı. Atatürk’ün devrimlerine karşı olmalarına rağmen Kemalistlerden oy alabilmek amacıyla yapılmıştır. Atatürk rasyonel bir adamdı, insana tapan bir adam değildi. Hatta o yaşarken mecliste onu dövmeye çalışanlar bile olmuştur. Hiçbir şekilde kendisini koruyacak kanun çıkarmamıştır. Atatürk şapka için kimseyi asmadı bu da Türk-İslamcıların uydurduğu bir konu. İskilipli Atıf denen şeytan Kurtuluş savaşı’nda Yunanların/İngilizlerin tarafındaydı. Fetvalar dağıtıp Kurtuluş Savaşı’na katılanları kafir olarak tanımlıyordu. Vatana ihanet etmişti, fakat savaş bitince yargılandı. Affedildi. Sonra şapka kanunu çıkınca “bu şapka kâfirlerin işidir; karşı çıkın” diyerek ve bununla ilgili fetva vererek halkı isyana teşvik etti. Birçok ilde olaylar çıkıp devlet memurları bu fetva yüzünden öldürüldü. İskilipli Atıf vatana ihanet ve iftira atıp halkı isyana teşvik etmekten ve öldürülenlerin sorumlusu olarak idama mahkum edildi.

Eklemek istediğim şeyler de var Edip abi. Şapka kanunu halk için değil devlet memurları ve mebuslar içindi. Yani halka zorla şapka giydirilmedi. Şapka yüzünden de kimse asılmadı. “Asıldı” diyenlere belge getir diyoruz, falanca böyle anlattı diyor yani zanna inanıyorlar. O dönemde ve bu dönemde şapkaya karşı çıkan dindarlar, Yunan/Hristiyan şapkası olan Fes’i başından düşürmüyorlar nedense!

İskilipli Atıf aynı zamanda Şeyhülislam (şeytan) olan Mustafa Sabri’nin yakın Arkadaşı ve birlikte çalıştılar. Mustafa Sabri; İngiliz, Firavun Vahdettin ve Damat Ferit yalakası. O da Kurtuluş Savaşı’na katılanları kafir ilan etmiştir. Bir de Edip abi bu dedikodular kimin altından çıktı biliyor musun? Üstat dedikleri Vatan haini, kumarbaz, iftiracı Necip Fazıl Kısakürek var ya ondan. Tarihçi olmadığı halde tarihçiymiş gibi konuşup tarih kitabı yazdı. Ve kitabı bir tarihçinin yazdığı gibi belgelerle değil, “falanca bana şu dedi, ben böyle duydum şöyle işittim şeklinde.” Yani anlayacağın hiçbir bilimsel belgesi yok. Necip Fazıl 1960’da mahkemede Demokrat partiden Örtülü Ödenek Alıp bu Kitapları yazdığı BüyükDoğu dergisini bu paralarla çıkardığını itiraf da etti. Demokrat parti, tıpkı AKP gibi yalakaları ve iftiracıları besleyip sahte belgelerle Atatürk ve Genç cumhuriyet düşmanlığı yaptırıp halkı akıldan, düşünmeden ve bilimden uzaklaştırıp KOYUN yapmaya çalışıyordu. Recep Tayyip Erdoğan boşuna demiyor “biz Adnan Menderes’in devamıyız” diye.

Share