Aybaşı Hali ve Namaz

Share

Aybaşı Hali ve Namaz

Edip Yüksel
(Kuran Çevirilerindeki Hatalar, Ozan Yayıncılık, sa: 81-83)

 Period Aybaşı Hayız

2:222 Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: “O bir rahatsızlıktır. Aybaşı halindeki kadınları bırakın ve aybaşından kurtuluncaya kadar onlara yaklaşmayın. Kurtuldukları zaman Allah’ın emrettiği yerden onlara varın. Allah, tevbe edenleri sever, arınanları sever.

 

Hidayetimiz için herşeyi açıklayan Kuran, aybaşı halinin bütün hükmünü bu ayetle belirtir. Kuran’a göre aybaşı hali bir rahatsızlıktır ve bu süre zarfında kadınlarla cinsel ilişkiye girmek yasaktır.

“Tahare” kelimesi Kuran’da bir kaç değişik anlama gelir.

Örneğin:

  • Maddi temizlik: 25:48
  • Manevi temizlik: 3:42; 33:3; 9:108; 56:79; 2:222 (son kelime)
  • Maddi ve manevi temizlik: 5:6; 22:26; 74:4
  • Güzel, uygun: 2:232; 11:78; 33:53
  • Kurtulmak, kurtarmak: 3:55; 2:222 (ilk iki kelime)

Rabbimiz, aybaşı halini bir pislik olarak değil, bir eziyet olarak tanımlıyor. Öyleyse buradaki “tahare” kelimesinden türeyen “yetherne” fiilini “kurtulmak” diye çevirmek daha uygundur.

Putperestler, aybaşı halini kadınlar için bir yüzkarası olarak değerlendirmişler, hatta bunun kadınlara ilahi bir ceza olduğunu iddia ederek hikayeler bile uydurmuşlardır.

Mekke müşriklerinin bu anlayışı ne yazık ki uydurma hadisler yoluyla tefsir kitaplarına kadar sızmıştır. Kadınları hakir gören Emevi ve Abbasi uydurması hadisleri dini kaynak kabul edenlerin kadınlara ve aybaşı olayına bakışları elbette Kuran’dan farklı olacaktır. Nitekim Fikri Yavuz’un mealine baktığımızda ayet mealine cahiliye devrinin anlayışının yansıdığını üzüntüyle görüyoruz:

“Sana kadınların ay (adet) hallerini de soruyorlar. De ki: “O, nefret edilen bir pisliktir…”

Kuran’da 24 yerde değişik biçimlerde geçen “eza” kelimesi hiç bir yerde “nefret edilen bir pislik” anlamına gelmez. Aynı kelimenin geçtiği diğer 23 yerde incitme, sıkıntı ve eziyet anlamlarını veren Fikri Yavuz (2:196; 2:262; 2:264; 4:102), neden sıra kadınlara gelince aynı kelimeyi “nefret edilen bir pislik”e çevirmiştir?!

Bilvesile burada aybaşı halindeki kadınların Allah’ın Kitabına göre durumuna da değinmek istiyorum. Hidayetimiz için herşeyi açıklayan Kuran (16:89; 6:114), aybaşı ile ilgili soruya cevap verirken sadece cinsel ilişkiyi sınırlıyor. Aybaşı halindeki kadının namaz kılmaması, oruç tutmaması ve Kuran okumaması da gerekseydi Allah bunu da belirtirdi. Zaten namaza engel olan haller Kuran’da iki ana madde halinde zikredilir. Tuvaletten gitmek ve cünüplük hali… Aybaşı halindeki bir kadın namaz kılmalıdır. İstediği an Kuran okuyabilir ve aybaşı halinden fazlaca rahatsız oluyorsa orucunu erteleyebilir. Zira hastalık durumunda bu ertelemeye ruhsat vardır. (2:184)

Aybaşı halini rahatsızlık diye tanımlayarak sadece cinsel birleşmeye engel olduğunu bildiren Kuran’a rağmen, aybaşı hali nefret edilecek bir pislik olarak tanımlanmış ve dolayısıyla nefret edilen bir pisliği taşıyan kadınların bu durumda camilere, namaza, Kuran’a ve oruca yaklaşmamalarına karar verilmiştir. Kadınları günlerce Rab’lerine dua etmekten ve Kuran okumaktan uzaklaştıran zihniyet, bu tavırlarıyla kadınların, hele genç kızların sık sık toplum önünde mahcup olmalarına da yol açmakta.

Allah’ın son peygamberine yüzlerce sene sonra yakıştırılan uydurma hadisler yoluyla ve alimlerin içtihatlarıyla icat edilen şeriat (42:21), yüzyıllardır Müslümanların dünya ve ahiretlerini berbat etmiştir. “Kuran, tüm Kuran, başka şey değil sadece Kuran” diyen gerçek Müslümanlar Allah’ın yardımıyla bu hurafeleri teşhir edeceklerdir.

 

Share