Barnabas İncili

Share

Barnabas İncilinde
Göz Kırpan Uydurma Hadisler 😉

Edip Yuksel
18 Ocak 2012
www.19.org

Sünnilerin Uydurduğu Barnabas İncili

Sünnilerin Uydurduğu Barnabas İncili

Bazı arkadaşlarımın bu uyduruk kitabı sorgulamadan kabul ettiklerini öğrenince bu konuda kısa bir araştırma yapıp bir makale yazmaya karar verdim.

Barnabas İncili’nin Ortaçağda mevcut İnciller derlenerek ve bazı değişiklikler ile Sünnileri tavlamak için uydurulduğunu bilmek için arkeolog veya uzman olmaya gerek yok. Gerçi Sünni mezhepleri ve dini doğmaları sorgulamadan izleyen mukallitler bunu asıl İncil olduğuna inandırılmışlardır ama biraz dikkatlice incelendiğinde bu inancın temelsiz olduğu ortaya çıkar. Nitekim Barnaba’nın gerek iç ve gerekse tarihsel çelişkileri üzerinde yüzlerce makale ve düzinelerce kitap yazılmış bulunuyor.

İsa’nın havarilerinin yani sohbet arkadaşlarının İsa’ya haşa “Rab” (Efendi) diye hitap ettiği iftirasını içeren ve böylece tüm elçilerin tebliğ ettiği Tevhit prensibini ihlal eden kitap ne var ki birçok uyduruk hadis içeriyor. Aşağıdaki alıntıları http://barnabas-incili.com/incil/barnabas/ adresinde bulabilirsiniz.

Örneğin, uyduruk hadislerdeki 124 bin peygamberi Barnabasİncili’nin 17’inci bölümünde bulabilirsin:

“Allah’ın dünyaya gönderdiği (sayıları) yüzyirmidört bine varan tüm peygamberler kapalı konuşmuşlardır.”

Kuran’da numarasız Besmeleler dahil 6346 ayet var, ama cahil halkın aklında kolay kalsın diye Zamehşeri adında bir hikayeci tefsircinin uydurduğu 6666 sayısı Kuran’dan habersiz cahil halk arasında Kuran’daki ayet sayıları olarak bilinir. Bu uyduruk sayıyı 21’inci bölümde görebilirsin:

“îsa, kaç tane olduklarını sordu : Cevap verdiler: ‘Altıbinaltıyüzaltmışaltı.’ Havariler bunu duyunca korktular.”

Yahudilerin uydurduğu ve Allah’ın yarattığı normal insan vücudunu ameliyat ile değiştirme işlemi olan cinsel organları sünnet etme bidati 22’inci ve 23’üncü bölümde vurgulanarak defalarca emrediliyor ve sünnet olmayanlar lanetleniyor! Sünnetsizin cennete giremeyeceği iddia ediliyor ve cinsel organının derisini kesmeyenler ebedi cehenneme mahkum ediliyor. Mevcut İncilleri derleyerek Barnabas İncilini ortaya koyan kişinin sünneti teşvik için sayfalar dolusu hikaye uydurması ve sünneti Adem’den başlatması uyduran kişinin cinsel organına kafayı iyice taktığı anlaşılıyor:

“İsa cevap verdi: ‘Bakın, size diyorum ki, bir köpek, sünnetsiz bir adamdan daha iyidir.’ Buna havariler üzülerek, dediler: ‘Bu sözler ağır, onları kim kabul edebilecek?’ … Sonra havariler dediler: ‘Söyle bize ey muallim, ne sebeple insanın sünnet olması gerekir?’ İsa cevap verdi: ‘Allah’ın İbrahim’e olan şu emri yetsin: ‘İbrahim, kendinin ve evinde, bulunanların ön derisini al (sünnet et); bu seninle Benim aramda ebedî bir ahiddir.'”

“… Ardından, Melek ona derisinin fazla kısmını gösterdi ve o da bunu kesti. İşte, bundan böyle nasıl herkes derisini Adem’in derisinden aldı ise, öyle de Adem’­in bir yeminle söz verdiği şeyi yerine getirmekle yükümlüdür. Adem bunu oğullarına uyguladı ve bu sünnet zorunluluğu nesilden nesile süregeldi. Fakat İbrahim’in zamanında yeryüzünde yalnızca birkaç kişi vardı sünnetli. Çünkü, şu putatapıcılık yeryüzünde pek yaygındı. Bunun üzerine, Allah İbrahim’e sünnetle ilgili gerçeği söyledi ve bu ahdi yaptı. ‘Derisini sünnet ettirmeyecek kişiyi, ebediyyen kullarım arasından atacağım.’ Havariler İsa’nın bu sözleri üzerine konuşmasının ciddiyet ve ateşinden dolayı korkuyla titrediler. Sonra İsa dedi: ‘Korkuyu, ön derisini sünnet ettirmeyene bırakın, çünkü o, Cennet’ten mahrumdur.'”

Barnabas İncili’nin 35’inci bölümünde havarilerin “Şeytan’ın gurura nasıl kapıldığını” anlatmasını istemeleri üzerine, İsa uzunca bir hikaye anlatır. Hikayenin son bölümü:

“‘Bundan sonra Allah, Şeytan’ın peşinden gidenlere dedi: *Tevbe edin ve beni Rabb (iniz), Yaratıcınız olarak tanıyın.’ Cevap verdiler: ‘Biz Sana saygı gösterdiğimiz için tevbe ediyoruz, çünkü sen adil değilsin; ama şeytan adil ve suçsuzdu ve bizim Rabb (imizdir.) Buna karşı Allah dedi: ‘Ayrılın benden ey lânetliler, artık sizin üzerinize hiç rahmetim, yok.’ ‘Ve, ayrılırken şeytan yeryüzü kütlesine tükürdü ve bu tükürüğü melek Cebrail bir kısım toprakla birlikte kaldırdı ve işte bundan insanın karnındaki göbeği meydana geldi.'”

Yukarıdaki hikaye bazı hadislerle saçmalık yarışına girebilecek ve hatta ilk yüzde yer alabilecek kalitededir. Yuksel’s Record of Religious Oddities (Dinsel Acaiplikler için Yuksel’in Kaydı) listesinde ikinci sırayı uyduruk recim “ayetini” yiyerek metnen nesheden kutsal aç keçi hikayesi ve üçüncü sırayı da parmakla ikiye bölündükten sonra yarısı Ali bin Ebi Talib’in bahçesine düşen Ay rivayeti alır.

 

Share