Beldeh Tayibeh

Share

Tayyib Sultanı Kuran Yoluyla
Mehdileme Gayretleri

Edip Yüksel
11 Ağustos 2013
www.19.org

“İlk defa 1453’te fethedilen bu muhteşem şehir tam 541 sene sonra 1994’te tekrar fethedildi. Ve bir zamanlar kaderine terkedilen İstanbul 1994’te adeta yeniden doğdu. 1453’te bu aziz şehri Fatih fethetti, 1994’te de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan burada gönülleri fethetti. İstanbul Türkiye’nin can damarıdır. Türkiye’nin atardamarıdır. İstanbul öyle alelade bir şehir değildir. O yüzden bu şehri korumak ve kollamak için biz, her an her saniye teyakkuz halinde olmalıyız. Önümüzde çok kritik bir seçim var. Hatta bir değil 3 seçim, belki bir de referandum var. Ama öncelikli olarak yerel seçimlere odaklanmak durumundayız.”.. Bağış’ın İstanbul için kullandığı, “Belde-i Tayyibe” sözleri literatürde ‘Güzel belde’ anlamına geliyor ve ‘Beldetun Tayyibetun’ olarak da geçiyor. Kuran-ı Kerim’de zikredilen tamlama, ebced hesabına göre 857 sayısını veriyor ve 857 Hicri takvime göre İstanbul’un fetih tarihidir.”
(Belde-i Tayyibe, Zeynel Lüle, Hürriyet Gazetesi, 11 Ağustos 2013)

EBCED sistemini suistimal eden Ömer Çelakıl’ın çarpıtmalarını, Tayyib’e meddahlık yapması dahil, Helyum’un Hesi, Tayyib’in Tesi, ve Çelakıl’ın Çesi başlıklı makalemde tartışmış ve oradaki keyfilikleri ve yanlışları ifşa etmiştim. Makaleyi 19.org sitesinde bulabilirsiniz.

Yukarıdaki Hürriyet haberdeki iddia ünlü bir iddia; ama yanlış. Ufak bir sayım hatası var. Kuran’da yazıldığı biçimiyle, BeLDeH TaYiBeH (İyi Şehir) ifadesinin EBCED değeri 857 değil 67’dir.

Beldeh Tayyibeh

Dişil kelimelerin sonuna gelen H harfi izleyen kelimeyle birleştirilip okunurken telaffuzda kolaylık olması için T diye okunur. Buna Tey-i Marbuta (yani birleştirilirken oluşan T harfi) denmiştir.

Benzeri şekilde telaffuz kolaylığı sağlaması için bazı kelimelerin başına EL takısı gelince L harfi okunmaz. Örneğin, El-Şems kelimesi EşŞems diye okunur. El-Rahman kelimesi ErRahman diye okunur.

Ancak bu kelimelerin EBCED değerleri hesaplanırken HARFLERİ dikkate alınır. Zira EBCED sistemi 28 Harfli Arap alfabesinin Kuran indiğinde kullanılan sıralamasına dayanan bir sayı sistemidir. Tıpkı Roma rakamları gibi… Araplar, Alfabelerindeki harflerin sırasındaki sayısal değerlere dayanan bu sistemi Son Peygamberin vefatından yaklaşık 200 yıl sonra terk ederek, Hindistan’dan aldıkları rakamlar ile değiştirmişlerdir.

Uydurma hadislerle kardeş katili paranoyak ve psikopat padişahlardan biri olan Fatih Sultan’ın peygamber tarafından müjdelenen bir lider olarak kutsanmasına alıştık. Şimdi sırada yeni bir sultanımız daha var. Bazıları onu mehdi olarak da görüyor artık. Etrafındaki yandaşların sayısı arttıkça cesaretleri de artıyor ve şimdi Beldeh Tayyibeh ifadesindeki iki H harfinin değerlerine zam yapılarak 857 tarihi elde ediliyor ve bir adım daha atılarak Tayyib’in ismine yapıştırılıyor.

Share