BSM ve İSM

Share

BSM ve İSM
Kuran’ın ilk kelimesi Üzerine

Batuhan Duman
4 Temmuz 2016
www.19.org

BSM Bism 19

19 sistemine yapılan eleştirilerden biri (ki bence en tutarlı eleştiri) isim kelimesi ile ilgilidir.

Eleştiri kısaca şudur: “1:1 ve 27:30 ayetleri numaralandırılmış besmelelerdir. Besmelenin içinde geçen Allah, Rahman, Rahim kelimeleri sayımında bu ayetleri hesaba katmanıza rağmen neden İsim sayımında bu ayetleri hesaba katmıyorsunuz?” gayet yerinde bir eleştiri olmasına rağmen anlamadığım bir şekilde 19.org sitesinde dahi kapsamlı bir şekilde cevap verilmiyor. Ben de hem cevap verip hem de sayfamda durmasını istedim.

Birinci eleştiri

Eleştiriye dönecek olursak başta makul bir eleştiri gibi duruyor. Kuranda isim kelimesi 2 farklı formatta yazılır: 1)BSM ( بسم ) şeklinde elifsiz(besmelede yazılan form) 2) ISM (اسم ) şeklinde elifli. Normal olan da elifli formda yazılmasıdır. Nitekim İSM kelimeleri gibi Elif harfi formun aslında olan kelimelerin başına gelince kurala göre düşmemesi lazım. Eleştiriyi yapan arkadaş da haklı olarak diyor ki ben isim kelimesinin tüm formlarını sayıyorum ve 19 değil tablodaki gibi 22 buluyorum. Bu eleştiriyi ilk duyduğumda biraz rahatsız olmuştum nitekim Kuranın kilitleme sistemi Isim kelimesinin 19 kez geçmesi gerektiğini söylüyordu.

Bu tabloyu incelediğimizde ilginç bir şey ortaya çıkıyor. 1:1, 11:41, 27:30 ayetlerinde bism kelimesi ( بسم ) şeklinde elifsiz yazılırken; 56:74, 56:96, 69:52 ve 96:1’de ( باسم ) şeklinde elifli yazılıyor. Böylece isim kelimesinin elifli formatını (اسم ) saydığınızda 19 buluyorsunuz. Fakat ilginç bir şekilde 3 yerde(1:1, 11:41, 27:30) kural ihlal edilerek elif harfi düşürülmüş ve BSM ( بسم ) şeklinde elifsiz yazılmış. Nitekim ilk baskısı 1938 yılında yapılan, Fuad Abdulbaki’ye ait “Kuran, El-Mucamul Mufahras Li Elfazil Kuranil Karim” adlı saygın ve popüler Kuran fihristi de benzer ayrımı yapmış ve I-S-M (اسم) kelimesnin karşısında geçiş adedi olarak 19 sayısını yazmıştır.

Tabloyu biraz daha yakından inceleyelim. Mesela 96:1 ayeti yani “Bismi rabikellezi halak” ayetindeki bismi kelimesi hiç nedeni yok iken elif ile yazılmaktadır. Bunun nedeni nedir? Surenin hemen başındaki numarasız besmelede elifsiz form kullanmanıza rağmen neden 5 kelime sonra aynı kelimenin elifli formunu kullanırsınız? Cevabı aslında basit; kitabın yazarı besmeleyi 19 harfe tamamlamak için elif harfini düşürüyor( بسم ) ve yine ISM kelimesinin elifli formunu 19’a tamamlamak için 5 kelime sonra aynı kelimeyi elifli ( باسم ) yazıyor. Arapça bilenlere 96:1 ayetini besmele ile beraber yazdırdığınızda büyük ihtimal 96:1 ayetindeki “bismi rabikel lezi” ayetini deki isim kelimesini elifsiz yazacaktır, evet deneyin bunu 🙂 Şayet bu kitabın yazarı Muhammed olsaydı o da aynı şekilde yazacak ve elifli formların sayısı 18 e düşüp 19 sistemi darmadağın olacaktı.

İkinci bir eleştiri; Bu daha harika 🙂

Soru şöyle: 1:1 ve 27:30 ayetlerinde besmelenin harf sayısını 19 a tamamlamak için kuralın kasten ihlal edildiğini söylüyorsunuz. Peki 11:41 ayetinde kural neden tekrar ihlal ediliyor?

Kitabın yazarı 1:1 ve 27:30 ayetlerinde kuralı 19 sistemi için kasten ihlal ettiğini ”gören gözlere” göstermek için 11:41 ayetinde BSM ( بسم ) kelimesini kullanarak kuralı tekrar ihlal ediyor. Şöyle ki kural ihlal edilerek yazılan 3 BSM ( بسم ) kelimesi birinci ( بسم ) kelimesinin 1:1 ayetinde olması sebebiyle Kuranı 3 parçaya bölüyor.

  1. BSM kelimesinden 2. BSM kelimesine 1520 (19×80) ayet
  2. BSM kelimesinden 3. BSM kelimesine 1691 (19×89) ayet
  3. BSM kelimesinden Kuranın sonuna kadar 3135 (19×165) ayet

Görüldüğü üzere aslında isim kelimesinin tüm formları 19 sistemi ile kilitlenmiş durumda. İSM kelimesinin üç yerde BSM diye Elifsiz yazılması matematiksel sistemin bir parçasıdır. Kelimeler muazzam derecede yerli yerinde kullanılmış tek bir elif harfi hatası bile tüm sistemi darmadağın edebilir. Nitekim 3 yerde kural ihlal edilerek ( بسم ) şeklinde yazılan BSM kelimesi 19’a alerjisi olanlar,görmek istemeyenler, tüm delillere rağmen 19 değil 22 diyenler için örümcek ağı kadar zayıf bir bahane sunuyor, köstebeğin gireceği yer kadar bir delik bırakıyor. Onlar kalplerindeki marazla akıllarına ihanet ettikleri için 19 ayetine önyargı ile yaklaşacaklar ve Kuran’ın ilk harfinden itibaren körlük seçeneğini seçecekler.

Kelle sayılarını bir yana bırakıp 19 sistemine tanık olanlar böyle inceliklerle sık sık karşılaşır ve kelimelerin yerli yerinde kullanıldığına tanıklık ederler, delil üzere inanırlar. Sağdan soldan topladığı yalan yanlış hurafelerle Kurana inandığını söyleyen, kendini mollalara/din adamlarına teslim ederek çoğunluğun dinini benimseyen; Hindistan’da doğsa Hindu, New York’ta doğsa Hristiyan olacaklar ise “Yaşayan delil üzere yaşasın” (8:42) ayetine tavır alırlar. Bu tarz incelikleri görmeleri ise mümkün değildir. Nitekim onlar pırıl pırıl parlayan 19 ayetine gözlerini kapatıp ineğin sırtında, dağda Allah yazısı bulmayı delil zannederler 🙂

Kainatın efendisi Allah’a övgüler olsun…

NOT: 19 harflik Besmele’de B harfi hariç tüm harfler “huruf-u mukattaa” diye bilinen sure başlarındaki harf kombinasyonlarında yer alır.

Share