Barışyurdu Anayasası

Bu taslağı, bir grup akademisyen ve araştırmacının kritik değerlendirmesine sunduktan sonra Mısır ve Tunus‘taki aktivistler ve kamu oyu ile paylaştık, paylaşıyoruz. 4 Mayıs 2011 tarihinde dünyanın en iyi Politik Felsefe bölümüne sahip Arizona Üniversitesinde Dr. David Schmidtz başkanlığında düzenlenen bir sempozyumda politik felsefe dalında profesörlük veya asistanlık yapan bir gruba dipnotsuz olarak tebliğ ettim ve genelde olumlu tepkiler aldım. 28 Eylül 2013 tarihinde Princeton Üniversitesinde düzenlenen Anayasa ve İslam başlıklı konferansta da bunu tebliğ olarak sundum.