Asıl Başçalan Kim?

Asıl Başçalan Kim? F-tipi Truva-tarikat tarafından Başçalan olarak tanıtılan Tayyib’in başçalan olduğuna inanmıyorum. Ama, başarı göstermek için, Hırsızları, Arsızları, Yalakaları, Tarikatları, F-tipi Cemaatı ve Domuzları besleyen bir ortam oluşturarak ve uyduruk bir ekonomiyle kötü kararlar veren miyop bir politikacı… Edip Yüksel 19 Marta 2014 Hırsızlıkla ilgili suçlamaların uluslararası boyutu çok önemli. Tayyib’in politikasına, çevresindeki yalakalara …

Continue reading ‘Asıl Başçalan Kim?’ »

Hezeyancı Şairin Sırrı

GMZ YRL CKM: “inanarak konuşsa ne farkeder..ne anlattığı meçhul..”

EDİP: Hayır. Salya sümük ağlayarak edebiyat parçalayan o şairi dinleyenlerin çoğu anlıyor ne dediğini… Ben de anlıyorum… Onların kullandığı özel bir dil var. Ayrıca kitaplarında hipnoz için anahtar kelimeler var… Kendi hayatından bazı örnekler veriyor birkaç kelime ile… Kestane ağacı örneğin… Müritler ve sersemitler onları anlıyor…

Hadis-i Rüyay-i Şerif

Hergün bir Hadis-i Rüya-yi Şerif. “Kim Hazret-i Edib’in twitlerini 38’e katlayıp 2’ye bölerse o kişinin sevabı 76’ya katlanıp 4’de bölünecektir.” (Ebu Yahya’nın rüyasına giren Nasreddin Hoca r.a. ve de k.s.a.) Haşiye-i şerif: Bu resm-i şerifin ilişiğinde Hz. Edib’in twit-i şerifleri varsa onları okumadan paylaşmayınız. Yoksa günahınız 37’ye katlanır ve hiçbir sayıya bölünmez!

USA-Co’nun Atadığı Halife Çıplak

Arkadaş yanlısı ve kontrol edilebilir Tayyip Erdoğan ve bir garip müttefiki Fethullah Gülen ile İsrail’e karşı yükselen kontrolsüz güçler elimine edileceklerdir. Tayyip Şiilere karşı tuttuğu Osmanlı kılıcını ve eski bağnazlıklarını saklamıyor olsa da, Fethullah, USA’ ya veya başka bir deyişle “otoriteye” karşı isyanın Şii/İran versiyonuna nefret püskürüyor. Filistin davasının şampiyonu İsrail-Amerikan hegemonyası, Türkiye’yi İran ile değiştirerek Orta-Doğu’daki antiemperyalist düşünce ve duyguları kontrol etmeyi hedefliyorlar.

Bizde kırılacak kol kanat da kalmadı Hocam…

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” tebliğine, hüsn-i zânnı muhafaza etmeme telkinine, “Mü’min bir delikten bir defa ısırılır” hatırlatmasına binâen “karşılıklı anlayış ve birlik telkin edeceğim” yazımı iptal ederek bu içimdeki acıyı izah etmekte aciz kalan yazıyı belki burada da kırılmış olanların var olduğuna inanan birkaç kişi kalmıştır ve bunu görür niyetiyle HocaEfendi nezdinde tüm Cemaatli kardeşlerime ithaf ediyorum.

Fethullah ve Takiyye

Bu adamı, siyasetini ve dinini paylaşmam ama bu makale bir başka… İbretle okunmalı… Listelediği kirli bezlere rağmen F-tipi adamı Akit Gazetesi yıllarca “hocaefendi şunu buyurdu, şunu yaptı” diye övüp durmuyor muydu? Örneğin, aynı Hasan Karakaya aynı gazetenin 16 Haziran 2012 sayısında “Olimpiyatın onu, Gurbetin sonu olabilir mi” başlıklı makalede hem Fethullah’ı övüp duruyor hem de Türkçe …

Continue reading ‘Fethullah ve Takiyye’ »

Celcelutiye Testi

Aşağıdaki çoktan seçmeli 11 sorunun doğru şıklarının başındaki harflerini aynı sırada dizerek 11 harflik kelimeyi bulduğunuz takdirde Dershaneden Tekkeye geçiş yapabilirsiniz ve böylece cemaate iyi bir gönül eri olarak hizmetlerde kullanılabilirsiniz.

Kafalara Kazık Çakanlar

İmamına iman eden dedesine iman eden beyinsiz bir torun. F-tipi Aptallaştırma Projesi-nin ABD-Co destekli mimarı-nın kafalara çaktığı son kazık haberi 18 Eylül 2013 tarihli gazetelerde… “Dedem o imama inanırdı” diye başlamış hikayesine bu emekli vaiz. Peygamberi ve Ali’iyi hortlatıyor, Ali’ye kazık çaktırıyor ve o kazıkla depremi önlüyor! Allah’a ve elçisine iftira eden rivayet izleyicileri Kuran’da nasıl nitelenir bilir misiniz?

F Tipi Bilim

Şimdi gelelim konumuza, yani “hoca”mıza… Fethullah Gülen bir “din adamı” olduğunu iddia ediyor; etkili bir tarikatın şefidir. Ama “Gülen Külliyatı”nı şöyle kuşbakışı bir gözden geçirdiğimizde, bırakın bilim adamlığını, din adamlığı ile bile açıklanamayacak düşüncelerle karşılaşıyoruz. Fethullah Hoca’da (büyüsel-dinsel) ne ararsan vardır. İşte bazı örnekler:

Bana sabrediyormuş

Ben sana, hem de bir milyarınıza sabrediyorum. Çoğunluk sizde… Bayraklar, Osmanlı padişahları, şeyhler, seyyidler, veliler, kahramanlar, hazretler, Ehli Sünnet vel Cemaat falan hep sizin… Camiler, Medreseler, Tekkeler, sokaklar, meydanlar sizinle dolu… Hatta meclisi de ele geçirdiniz. Polisler bile sizden… 🙂 Peki sen neyime sabrediyorsun? Yüzbinlerce müridi olan cemaatim yok, milyar dolarlık vakfım yok, gazetelerim yok, televizyon kanallarım yok, meddahlarım ve terzilerim yok, şirketlerim yok, bankalarım yok, okullarım yok, medreselerim yok, emperyalist ve Siyonist destekçilerim yok. Sen neyime sabrediyorsun? Varlığıma mı?

Çıplak vaizin terzileri

Çıplak krala meddahlık yapan terzilerden biri misin sen? Fethullah’ın vaazlarındaki konuşmaları adam gibi dinlesen içinin hezeyanlar, menkıbeler, çelişkili hikayeler, palavralar olduğunu rahatlıkla anlayacaksın. Peygamberin okullarının açılışına ve Türkçe Olimpiyatlarına katıldığını iddia eden , Kuran’ın babası ölen bir yetim olduğunu ilan eden, Muhammed peygamberin İsa’nın babası olabileceğini ileri süren, recim cezasına inanan ve “recim ayetinin” keçi tarafından yenerek nesholduğu halde hükmümün hala baki olduğuna inanan, ve daha nice saçmalığı ağdalı bir dille ağlaya ağlaya anlatan bir adam çok mu akıllı, çok mu bilinçli?

Amerika’da F-tipi Örgütlenme

Megalomanyak bir meczup!
İktidar ve güç için her ayıya dayı diyerek, takiyye yapa yapa belkemiğini eritip karakterini kaybetmiş bir muhteris!
Hristiyanlarla müttefik ama Şiilere karşı tarihi Sünnilik düşmanlığını körükleyebilecek bir teolojiye sahip!
Bir nurcu olarak hayatı boyunca komünizmi en büyük tehlike görmüş ve sürekli kapitalizmden yana yer almış bir tip!
İktidar ve güç için kardeşlerini ve binlerce insanı katletmiş Osmanlı firavunlarına hayran şefkatli bir sadist!
Dünyanın en şefkatli insanı gibi görünmesine rağmen zamanı geldiğinde Amerika’nın tavsiyesiyle ortalığı kana bulandıracak fetvaları gizli veya açık verebilecek bir karakter!

Fethullah niye ters?

Youtube’deki “F-tipi risaleci Kuran düşmanı sapık” başlıklı videomun altında:
İSTİAREAABLE: Adam niye ters lan?
EDİP: Senin gibi yetenekli kahramanlar düzeltsin diye! Adamını iki türlü düzeltebilirsin: (1) Bilgisayarının ekranını 180 derece sola veya sağa çevirirsen Adamın düzelecektir. (2) Veya bilgisayarını hiç çevirme. Arkanı Adamına dön ve iki bacağını açtıktan sonra eğilip bacaklarının arasından bilgisayar ekranındaki F-tipi adamın mübarek suratına bak. Adamını düzelmiş halde göreceksin. Eğer bu iki yöntemi de beceremiyorsan üçüncü yöntem için bana özel mesaj gönder…

Said Nursi ve Özgürlük

İslâmiyet, sair dinlere kıyas edilmez. Bir müslüman, İslâmiyetten çıksa ve dinini terketse, daha hiçbir Peygamberi kabul edemez; belki Cenâb-ı Hakkı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz; belki kendinde kemalâta medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh eder. Onun için İslâmiyet nazarında, harbî kâfirin hakk-ı hayatı var. Hariçte olsa, musalâha etse; dâhilde olsa, cizye verse; İslâmiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyyeye bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyanın bir dinsizi, yine hayat-ı içtimaİslâmiyet, sair dinlere kıyas edilmez. (Mektubat, Yirminci Mektup, s. 423)

Güce Tapan Nursuz Adam

Türkiye’de İsrail veya Siyonizm lehine makale yazan birçok yazar ve medya karakteri İsrail devleti dahil bu tür örgütler tarafından çeşitli biçimlerde kafeslenmişlerdir. Hatta Türkiye’nin büyük bir gazetesinde günlük makale yazan eski bir arkadaşım İsrail’e götürüldükten sonra bir İsrail dostu olarak geri dönmüştü! Siyonistler satın alma işinde çok becerikliler. Zaaflarını yakaladıkları ünlüleri avlamakta deneyim sahibiler.

F-Tipi Sansür

Milyarlarca dolarlık bir güce, çeşitli finansal, eğitim ve medyatik kurumlara, ve emperyalist güçlerin desteğine sahip bir aptallaştırma projesi olan F-tipi tarikata karşı çok kısıtlı imkanlarla asimetrik yöntemlerle yürüttüğüm muhalefetten alabildiğine rahatsız olunduğu anlaşılıyor. Sesimin işitilmemesi için Türkiye’deki medyanın “reklam vermemek” başta olmak üzere çeşitli yollarla tehdit edildiği ortaya çıktı

Fethullah Gülen Ağlıyor ve Saçmalıyor: Bu Kuran Yetim!

Amerika’daki şarlatan Hristiyan tele-evangelistlerden hiç ama hiç farkı yok bu adamın! St. Paul’u o kadar andırıyor ki. Hipnotize ettiği cemaatin duygularını gıdıklayıp istismar ederek uydurmalarını iyi pazarlayan bu adam çuvallarla para topladı. Kuran’ı babası ölmüş bir yetim olarak tanıtan bu cahil, daha önce Kuran fırlatma tavrına da kılıf bulmaya çalışıyor. Babasız kalan yetimi cemaatin göğsüne fırlatmş da ve böylesine o yetime babalar bulmuş da… Allah’ın en büyük düşmanları sağdan yanaşan şeytanlardır. Tarih boyunca böyle olmuştur.

Gülen Show

“Kuraaaan yetiiiiiiiiim.Kuraaaan yetiiiiiiiiim!
“Kuran’ın babasi öldüüü! Kuran’ın babası öldüüü!”
“Kurancı sapıklar! Kurancı sapıklar!”
“Keşke namazda sağa sola bakan adam cinsel uzvunu çıkarıp başıma işese…”
“Ben bir kitmirim, köpeğim. (Ama siz hiç sorgulamadan ben ne dersem onu kabul ediniz ve beni ‘hocafendi hazretleri’ diye anınız.)”