Kuran’a uygun hadis safsatası

“Biz Hadisleri inkâr etmiyoruz! Allah Rasulünün ağzına konmuş yani uydurulan iftiraları kabul etmiyoruz. Kur’an’ın mihenginden geçer not alıyorsa Sahih hadistir; başımızın tacıdır.” Mustafa İslamoğlu. İlk başta anlamlı bir tez gibi geliyor ama üzerinde düşündüğünüzde anlamsız, yararsız ve hatta zararlı bir söz olduğunu anlarsınız…

Bir Hadisçi ile Tartışma

Bir Mümin ile bir Hadisçi’nin Tartışması Ağustos 2015 www.19.org Bu tartışma, şehit olan yüzbaşının cenaze töreninde abisi Yarbay Mehmet Alkan’ın isyanı sonrasında, İstanbul müftüsü Rahmi Yaran’ın “Ölenlerin ailesi bağırmasın, yoksa cennete girme şansı olmaz” açıklaması üzerine “Tropik” ve “Mehmet” adlı 2 kişi arasında yapılmıştır; Tropik: ölünün ardından ağlamak yasak değildir. bağıra çağıra, isyan ederek, kendini …

Continue reading ‘Bir Hadisçi ile Tartışma’ »

Son peygamberin alçak düşmanları

Peygamberin isminden önce ve sonra uyduruk hazretler ve salavatlar getirenler, Kainatın biricik Efendisi Allah’ın kulunu Kainatın Efendisi yaparak ilahlaştıranlar, uydurdukları “Habibim” (sevgilim) sözünü onun için yüzlerce ayetin için sinsice sıkıştıranlar, kısacası Kuran’a uyduruk “sahih” hadis kitaplarını ortak koşanlar aslında peygamberin en büyük düşmanlarıdırlar. Kuran’ın birçok ayetinde bu münafıklar ifşa edilmiştir (Örneğin, 6:112-116; 68:35-38; 45:6; 12:111). Peygambere yakıştırılan iftiralar ve hakaretler ile dolu hadis kitaplarını ret ettiğimiz için bizi peygamberi sevmemekle suçlayan bu iftiracıların kitaplarındaMuhammed peygambere en alçakça iftiralar ve hakaretler bulabilirsiniz. Binlerce örnekten birkaç tanesi:

Sünniler Müzik Eşliğinde Şeytanla Dansediyor

Sünni Âlimlerine göre bugünkü Sünnilerin yüzde 99’u Müzik Eşliğinde Şeytanla Dans Ediyor Sünnilik dininin Hanefilik mezhebinin Nakşi tarikatını taviz vermeden izleyen İhlas Vakfının yayınladığı Türkiye takviminin 28 Nisan 2015 tarihli takvim yaprağının arka sayfasında Ehl-i Sünnet dinini üretenlerin müziği haram ettiği bir düzineden fazla sahih kaynakla ispat ediliyor.   SUÂL: “Çalgı haram değildir, çünkü insanın …

Continue reading ‘Sünniler Müzik Eşliğinde Şeytanla Dansediyor’ »

Hemmam’ı İşitmediniz mi Zındıklar

Uyduruk hadisleri savunmak için hadisçiler uyduruk “sahih” hadis kitaplarından önce hayali bir hadis kitabı da uydurmuşlar… Ve yüzyıllar sonra onu Pakistanlı Hamidullah keşfetmiş 🙂 Bunlardan biri Hemmam bin Münebbih Sayfası imiş. Ayet uydurup mübarek bir aç keçiye yedirenler, Tevbe suresinin sonuna “iki ayet” eklemek için, tek şahitle iki şahide bedel süper-sahabe Huzeyme icad edenler, Hristiyanlara karşı tartışmalarda galip gelmek için Barnaba İncili uyduranlar yalan külliyatını savunmak için “koltuğa yaslanarak konuşan zındıklar” icad edenler çok yetenekli… Hadisçiler hicri 300-500 yılları arasında uydurdukları hadislerden daha eski YAZILI HADİS NÜSHASI hikayesi uydurmayı da becermişler.

Sahih Hadis Nasıl Uydurulur?

Sahih Hadis-i Şerif Nasıl Uydurulur? Edip Yüksel 11 Temmuz 2014 www.19.org “Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.” (İbni Asakir) “Hadisi bırak, Kur’ana bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak.” (Ebu Ya’la) “Kur’andan başka, delil kabul etmem diyenler çıkacak.“ (Ebu Davud) “Bu makaleyi okuyan kabir azabından kurtulur; okuduktan sonra paylaştığı kişi sayısı kadar kertenkele öldürmüş olmanın sevabını kazanır“ (Ebu Yahya el-Norşinî) “İleride hadis-i şerifleri …

Continue reading ‘Sahih Hadis Nasıl Uydurulur?’ »

Sahih Hadislere Örnekler

Allah’ın korunmuş olan kitabında elçinin söylediğini yüzde yüz bildiğimiz yüzlerce hadisi yer alıyor. Sen buna rağmen hala onun vefatından 200-500 yıl sonra uydurulmuş şirk, cehalet ve hakaret dolu çelişkili hadisleri mi arıyorsun? Yani habis-i şerifleri mi din edinmek istiyorsun? O zaman 6:112-114; 12:111; 33:38 ve 45:6 ayetleri senin içindir. Selam.
x

Sünnilik dininde Müzik

Sünnilik dinine göre RESİM gibi MÜZİK de, özellikle davul hariç müzik enstrümanlarının haram olduğu malum, ancak aşağıda ismi geçen bazı din adamlarının bu haramı hala savunabileceklerini beklemiyordum. Zira Sünnilik veya Şiilik dinlerinin çeşitli mezheplerini izlediklerini iddia eden din adamları ve ruhbanlar son zamanlarda kendi din ve mezheplerindeki RESİM ve MÜZİK konusundaki haramları takmamaya başladılar… Bunların referansı var mı?

Hadis Mealcilerine birkaç Soru

Dinlerini SADECE Allah’a özgüleyerek ebedi kurtuluşları için akıllarını kullanarak SADECE Kuran’ı izleyen müminlere karşı çıkan mukallitler ve müritler sık sık bize “mealciler” diye takılır ve gerçekten namaz kılıp kılmadığımızı, gerçekten Kuran’a uyup uymadığımızı sorarlar… Birer ahlak polisi kesilirler. Şirk ve cehalet mezheplerini savunan arkadaşlarımızın bu yöntemine nazire olarak ben de onlara şu soruları yöneltiyorum.

Sahih habis hadislere örnekler

İngilizce orijinalini 1989 yılında yazdığım ve Türkçe çevirisinin ilk basımı 1992 yılında yayımlanan Müslüman Dinadamlarına 19 Soru başlıklı kitabımın ilk sorusu için aşağıdaki hadislerden 30-40 tanesini listelemiştim. Bu listeye başka hadisleri eklemişler. Muhammed peygamberden 200-500 yıl sonra uydurulan ve Kuran’a ortak koşulan bu hadisleri okuduktan sonra nüfusu bir milyarı aşan müslümanların niye dünyanın en geri, zalim ve nankör toplumu olduğunu anlayacaksınız.

Esneme Rahmanidir

Esneme beyinde birikmiş karbon dioksiti atmak ve ihtiyaç duyduğu oksijeni daha çok gönderme amacıyla Allah tarafından doğamıza konmuş bir beyin koruma refleksidir.

Hadis kitaplarındaki uyduruk sünnete uyarak esnemeyi engelleyen adamın beynine az oksijen gittiği ve serinlemediği için beyni iyi çalışmaz. Böylece uyduruk hadisleri, din adamlarının palavralarını hiç sorgulamadan daha rahat kabul eder. Şeytan boşuna bu hadisi uydurmadı. Halkı, sadece kelle sayılarıyla, sarıkla sakalla, saçma sapan ritüellerle, akla zarar çelişkili hikayelerle aptallaştırmıyor; aptallaştırmayı hızlandırmak için beynin fizyolojisini tahrib ediyor.

Abdest nasıl alınır

Abdest alırken istersen başka yerlerine de su aldır; ama o ilave basamakların abdesti daha iyi yapacağına inanıyorsun Allah’ın kelamının mükemmel olmadığın, hadis ve mezhep uyduranların dini Allah’tan çok iyi bildiklerini iddia etmiş oluyorsun. Dahası, senin uyduruk hadislerin ve mezheplerin bu konuda düzinelerce ihtilaf ve çelişki içeriyor. Abdesti bozan şeyler konusunda bile ittifakları yok. (9:31).

İki taş put

Kabe bir mescid idi. İnsanlar içine girip namaz kılar ve toplumsal sorunları tartışırlardı. TaWaFa “bir yere gidip geri dönmek” anlamına gelir. Mescidi tavaf etmek, yani SADECE Allah’ın anıldığı bir secde yerini (72:18) ziyaret etmek, mescidin duvarının üzerini altın işlemeli bir bezle örtüp etrafında dolanmak değil. Sana şu hastaneyi, camiyi veya kütüphaneyi ziyaret et dense sen gidip hastanenin, caminin veya kütüphanenin etrafında mı dolanırsın? Kabe (Küp) ve Hacer-ül Esved (Siyah Taş), dünyanın en popular putlarıdır.

Ezan 19 kelime imiş

Bugünkü EZAN Hadisçilerin SAHİH hadisine uymuyor! Edip Yüksel 22 Haziran 2013 www.19.org Kuran’a hadis ve sünnet denilen şeytani öğretileri ortak koşanlar Muhammed peygamberden 200-500 yıl sonra uydurulan hadislere uyma konusunda aslında samimi değiller. Hak ile batılın, yalan ile doğrunun birbirine karıştırıldığı bu külliyatta ne ararsan var (68:35-38). Örneğin SAHİH hadis kitabı olarak bilinen ve Buhari …

Continue reading ‘Ezan 19 kelime imiş’ »

Ezan 19 kelime mi?

Bugünkü EZAN Hadisçilerin SAHİH hadisine uymuyor! Edip Yüksel 22 Haziran 2013 www.19.org Kuran’a hadis ve sünnet denilen şeytani öğretileri ortak koşanlar Muhammed peygamberden 200-500 yıl sonra uydurulan hadislere uyma konusunda aslında samimi değiller. Hak ile batılın, yalan ile doğrunun birbirine karıştırıldığı bu külliyatta ne ararsan var (68:35-38). Örneğin SAHİH hadis kitabı olarak bilinen ve Buhari …

Continue reading ‘Ezan 19 kelime mi?’ »

Kılperestler üzerine yaptığım video

Bu makaleyi yazdığım 19 Temmuz ‘dan 25 Temmuz’a kadar videoyu kamuya kapadım. Ancak bugün bu adamın hamile kadınlarla ilgili haksız ve terbiyesiz sataşması ve bunu din adına yapması beni tekrar değerlendirmeye yöneltti. Adam hakkında çok az bir araştırma yapmıştım. Başka hiçbir videosunu seyretmemiştim. Youtube’deki birkaç videosuna bakınca bu adamın Allah adına bir sürü şirk ve felaketli görüşü savunan bir din adamı olduğuna kanaat getirdim ve bu günden itibaren videonun izlenmesi için tekrar kamuya açıyorum. Videonun linkini bu sayfanın altında bulacaksınız.