Boynundaki halat

İlginç… Gerçi Ebu Leheb özel bir isim değil Ateşin Babası veya Baş Provakatör anlamına gelen olumsuz bir tasvirdir ama Mekke’de ve tarih boyunca tevhid mesajına karşı çıkan müşrik ele başlarının karakterini ifade eden bir deyimdir. Az önce aldığım bir email ve iki resmi sizinle paylaşıyorum. İlginç ve makul bir açıklama…

Kilise ve Havralar? 22:40 Ayeti Üzerine

Yukarıdaki ayetteki bu kelimelerin anlamını birkaç yıldır sorguluyorum ve 20:114 ayetine uyarak Rabbimden yardım gelinceye kadar bekliyordum. Nihayet az önce bu kelimeler üzerinde tekrar düşünmeye ve araştırmaya başladım. Beni şu ana kadar bu alternatif çeviri konusunda engelleyen SaWaMi’ kelimesinin silolar için kullanıldığını ve siloların miladdan yüzyıllar önce Yunanlılar tarafından kullanıldığını öğrenince bu konuda neredeyse tam bir kanaat hasıl oldu.

21 yıl Sonra Hala Dövüyorlar

1992 yılında yayımlanan Türkçe Kuran Meallerindeki Hatalar adlı kitabımda anlamları Muhammed peygamberden 200-500 yıl sonra münafıklar ve müşrikler tarafından uydurulan hadis ve mezhep öğretileri tarafından çarpıtılan ve bir kısmı çok önemli konular hakkında otuz beş ayetin doğru çevirilerini sunmuş ve aklın ve kainattaki ayetlerin ışığında ve kelimelerin Kuran’ın diğer ayetlerindeki kullanışlarını dikkate alarak tartışmıştım. O günden şu zamana bazı çeviriler (örneğin Diyanet İşlerinin yeni çevirisi) bu eleştirimi haklı bularak kısmi düzeltmeler yaptı ve hatta bazıları neredeyse tamamen düzelttiler (örneğin o tarihten sonra Yaşar Nuri tarafından yapılan çeviri).

Meallerdeki Devlet ve Sağcılar

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Diyanet İşleri Başkanlığını hem dini öğreti ve uygulamaları kontrol etmek için hem de resmi milli propaganda halka gaz ve yön vermeye yetersiz kaldığında ona ek olarak gerektiğinde resmi ideoloji doğrultusunda dini propaganda üretmek için kullanmak amacıyla kurdu. Bu amaç doğrultusunda neredeyse bir yüz yıldır başarıyla işlettiği Diyanet İşleri Başkanlığı aslında bir İhanet İşleri kurumudur. O kurumu işgal eden din adamları hiçbir vakit devletin zulüm ve katliamlarına karşı dikilmemiştir; aksine Firavun’un sihirbazları ve belamlar gibi davranmışlardır. Aşağıda iki ayet üzerinde yapılan mealleri okuduktan sonra bu propaganda için birçok mealin de başarıyla kullanıldığına tanık olacaksınız. Analizi size bırakıyorum. Aşağıdaki mealleri www.kuranmeali.org sitesinden kendiniz kontrol edebilirsiniz:

Erkekler Kadınları Gözetirler Onları Dövmezler

4:34 ayeti erkek despotluğunun egemen olduğu yozlaşma döneminde uydurulan hadislerin etkisiyle dört noktada anlam tahrifatına uğramış bulunuyor. Türkçe meallere yansıyan bu hataları sırasıyla analiz edelim: