Çıplak namaz?

İnsanlar niçin elbise giyer? Soğuk, güneş ışık, diken ve benzeri doğal etkenlerden korunmak; başkalarının cinsi duyularını tahrik etmemek; makam, gurup, ulus, kültür ve sınıf gibi sosyal ve politik kurumlara olan nispetimizi başka insanlara ifade etmek; vesaire. Bunlardan hangisi Allah ile görüşmek için geçerlidir? Elbisen ile Allah’a neyi anlatmak veya O’ndan neyi gizlemek istiyorsun? Giyinmek insanların vücudunu insanların gözünden saklar. Senin vücudunu, cinsel organına ve oradaki kıllara kadar yaratan Yaratıcının görüsünden mi gizleyebileceksin vücudunu? Allah’ı ne kadar az takdir ediyorsun! Demek ki duş alırken, eşinle cinsel ilişkiye girerken haşa Allah’ın seni görmediğini sanıyorsun. Allah’ı ne kadar az takdir ediyorsun!

Rekat Sayısı ve İneğin Rengi

İlk varsayım yanlış. Namazın “rekat sayısı” diye bir soru bidat, yani sonradan uydurulan bir sorudur. Tıpkı namazda ellerin bağlanıp bağlanmayacağı, otururken el parmaklarının diz üzerinde nasıl açılacağı, ayaklar arasındaki mesafenin kaç santim olacağı gibi “ineğin kıllarının rengini” sorgulayan kılcı-tüycü kafanın (2:67-71; 5:101) sorduğu alakasız sorulardandır. Namazın uzunluğu kişinin o zamanki durumuna ve koşullara bırakılmıştır. Namazın uzunluğu konusunda kararı, namazı gözeten kişi veya grup verir. Korku durumunda namaz kısaltılır. Nitekim mevcut uygulamada rekat sayısının veya namazın uzunluğunun değişken olduğuna dair işaretler var. Örneğin, toplantı günü kılınan öğle namazının, daha rivayetlere dayanılarak 4 rekat olarak belirlenmesine rağmen, yaşlıların ve hastaların durumu göz önüne alınarak iki rekat kılınması bir çeşit norm haline dönüşmüştür.