Aziz ve İbrahim 4

Burada mesele peygamberin Kuran hakkında konuşmuş olup olmadığı değil, Allah’tan başka bir otoritenin dinde kaynaklık teşkil edecek söz söyleme hakkına salıp olmadığı… Bunu şimdilik konuşmayacağım çünkü sen ilmi değil duygusal tepkiler vermeye başlıyorsun.

Aziz ve İbrahim 3

Sen zeki bir arkadaşsın. Resule itaatten bahseden ayetlerin hadis ve sünnete uymamız gerektiği şeklinde yorumladığını itiraf ettiğinde karşılaşacağın sorunların farkındasın. O yüzden sürekli bu tartışmayı erteliyorsun ama önemli değil. Nasılsa bu noktaya geleceksin ve benim anlayışımın yerine ikame etmeye çalıştığın anlayışın, yani hadis ve sünnetin de kaynak olduğuna dair yorumunun ne kadar tutarsız olduğunu göreceksin.

Aziz ve İbrahim 2

İbrahim: Evet… Kitap, – başta söylediğim ayetlere göre – hikmeti ve hikmetli mesajları da içerdiği için o Kitap’ı hayatlarının merkezine koyup anlamaya çalışan insanlar Allah tarafından bilgelikle ödüllendirilip hikmet sahibi oluyorlar ve Kitab’ı daha iyi anlıyorlar.