Şeriat Hukuku Dünyamız için Neden çok Tehlikelidir

Özetle, Şeriat Kanununun birçok yönü akla gelebilecek her türlü standartlarına göre saçma ve acımasızdır. İslam’ın temel öğretilerini yanı sıra uluslararası kabul görmüş insan haklarını da ihlal etmektedir. Ayrıca, siyasi ve dini egemenlik için şeytanca bir araçtır. Tam olarak bu tür endişelerden dolayı bu kanunlar dünyamız için çok tehlikelidir.