Cehennem ve Korku

Share
Cehennem Ve Korku
Emir Yıldız
www.19.org
20 Ağustos 2013
Hell flames
İlk olarak korkunun islamiyet açısından önemini anlatmaya çalışıcam. Allah korkusu, inancı afyon olmaktan çıkarıp kafein yapan en önemli özelliğidir. İnsan bu korkuyu hissetmedikçe harekete geçmekte, Allah’ın kendisinden istediği eylem ve ibadetleri yerine getirmekte zorlanır. Ayrıca “acaba islamı ben doğru anlıyor muyum?” sorusunu sordurtarak, size inancınızı rasyonel temmellendirme olanağını sunar. Kısacası; Allah korkusu, daha iyiyi hedeflememizi sağlar. Allah’tan korkmamız gerektiği kuranda çok fazla yerde geçer.Bir kaç örnek vermek gerekirse;
4:131  “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah’tan korkmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve senâ O’na yakışır. “
17:59  “Bizi, âyetler (mucizeler) ve peygamber göndermekten alıkoyan şey, ancak öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semûd’a, açık bir mucize olarak o dişi deveyi vermiştik de ona zulmetmişlerdi (deveyi boğazlayarak kendilerine yazık etmişlerdi). Oysa biz, o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.”
Tabi Allah korkusu için iki şeyden kurtulmamız gerekmektedir.
  1. Ben cennete gideceğim.
  2. Ben iyi birisiyim.
Aynı zamanda kendimize şunu söylemeliyiz “Evet , ben cehenneme gidebilirim.”.
Allah korkusunun, cehennemi daha iyi anlamamızı sağlayacağını düşünmekteyim. İlk olarak cehennemin sonsuz olmasının Allah’ın adil ve merhametli olmasıyla yan yana gelememesi kafama takılmıştı. Burada ahiret hayatındaki zaman kavramını iyi bilmediğimizden böyle bir çelişki olduğu düşünülebilir.Fakat bize anlatılan ceza aynı zamanda yapıcı değildi sanki eziyet etmek için oluşturulmuş bir sistemdi. Yukarıda korkuyu neden anlattığım az buçuk belli olmuştur. Allah bizi korkutuyordu. Tabi ki, Allah adına hüküm vermek istemem fakat burada cehennemin sonsuz yada değil olduğundan çok aslında içinde cehennem geçen ayetlerin bize hangi mesajı vermesi gerektiği üzerinde duruyorum. Cennet ve cehenneme girişte ki esasları belirtmek gerekir.
  1. Allah’ın dilemesi.
  2. Bizim ibadetlerimiz ve amellerimiz.
Ve gene isterse Allah’ın cehennemden çıkarabileceğini de bilmek gerekir.
11:107 “Gökler ve yer durduğu sürece orada kalıcıdırlar; ancak Rabbin dilerse başka. Rabbin, dilediğini yapandır.”
Bu ayetle Allah’ın adil ve merhametli olmasını bağlayıp cehennemin sonsuz olmadığını söyleyebilirsiniz. Bence bu konuyla ilgili sadece Allah’ın adil ve merhametli olduğunu ,ondan korkulması gerektiğinin söylenmelidir. Yani cehennem sonsuz da olsa olmasa da bildiğimiz şey Allah’ın adil ve merhametli olduğudur.Şimdi bunun neden en iyi yol olduğunu söylemek isterim.
  1. Sonsuz cehennem
Demin açıkladığım gibi korku var fakat adalet ve merhamet yok.
2. Sonlu cehennem
Burada adalet ve merhamet var fakat korku yok. İstediğiniz kadar süreyi uzatın insanoğlu onu sonsuzlukla kıyaslayıp bir anlamı olmadığını düşünecektir.Hatta bu sözleri çevrenizden rahatlıkla duyabilirsiniz “biraz kızarır cennete gideriz”. Böyle sonlu cehennem, insanları Allah karşısında miskin ve eylemsiz bırakmaktadır.
3. Belirsizlik
Adalet ve merhamet var aynı zamanda korku var. Belirsizlik ve bilinmezlik insanoğlu için daima korkutucu olmuştur. İlerisini tahmin edememe kendini en kötü olana hazırlamanı sağlar. Dediğim gibi cehennem sonsuz da olabilir olamayabilir de, cehennemden bir çıkarım yapacaksak korkutucu olduğudur. Fakat bunun Allah’ın merhametinden yoksun olacağımız anlamına gelmez.
Burda da Allah’ın insanları en iyi tanıyan olduğunu ve onun için en iyi sistemi kurduğunu düşünmekteyim.
Share