Reşad Elçi miydi? Vahiy Aldı mı? Nasıl?

Share

Reşad Elçi miydi? Vahiy Aldı mı? Nasıl?

Edip Yüksel
4 Ağustos 2012
www.19.org

Rashad Khalifa 1989 (www.19.org)

SEDA: Sizin iddianıza göre bildiğim kadarıyla Reşat Halife Resul’dür? Öyle ise Allah tarafından mı görevlendirilmiştir? Vahiy almış mıdır. Vahiy almışsa Nebi olmalıdır almamış ise Resulluk görevini ona kim nasıl vermiştir?

EDİP: Reşad, akıllarına ve Kuran’a ihanet ederek hadis/sünnet/mezhep yoluyla islam dinini bir şirket dinine çevirenleri Tevhid’e dönmeleri çağrısı yapmış; “Hadis, Quran, ve İslam” adlı kitabıyla ayetlerin anlamı üzerinde yüzyıllardır yapılan tahrifatı ifşa etmiş, ve Allah’ın 1974 yılında kendisine vahyederek sırrını 19×74 kameri yıl sonra ortaya çıkardığı “büyüklerden biri” olan 19-kodlu sistem yoluyla Kuran’ın Allah kelamı oluşunun fiziksel ve matematiksel kanıtını sunmuş; böylece ilahi bir takdir ile zamanımıza gönderilen bu mucizeden söz eden 74’uncu surede haber verilen olaylar aynen tecelli etmiş; ve Kuran’ın mükemmel bir biçimde korunduğunu ve bu koruma işleminin hadisler, sünnetler ve mezhepler uyduran müşrikler yoluyla değil, bizzat Allah tarafından gerçekleştirildiğini aklını kullanan ve temiz bir kalbe/niyete sahip olanlara ispat etmiştir.

Mukallitlerin, müritlerin, münafık ve müşriklerin Reşad’a karşı gösterdikleri alaycı ve inkarcı tavırlar, onun hakkında uydurdukları iftira ve yalanlar, ve hatta onu öldürüp bundan sevinç duymaları, tarih boyunca mukallitlerin, münafık ve müşriklerin elçilere karşı gösterdikleri tavırdan farksızdır…

Reşad’ın hatırlattığı evrensel mesajı inkâr etmek için çağımız inkarcılarının kullandıkları bahaneler diğer elçilere karşı çıkanların bahaneleriyle neredeyse harfi harfine aynıdır. Bu da Kuran’ın ayrı bir mucizesidir. Müddessir diye bilinen 74’uncu sure geride kalanlar ile ileriye gidenler arasında ciddi bir ayırımın gerçekleştiğini, tevhid prensibiyle bir barış ve adalet döneminin sabahının ağardığını haber veriyor. Yepyeni bir çağı yaşıyoruz. Ne mutlu mesajı ve onu destekleyen olağanüstü işaretleri takdir edip tanık olanlara.

 

 

 

 

Share