EyedipadanadapideyE

Share

 EyedipadanadapideyE 

Edip Yüksel
10 Mart 2013
www.19.org

Edip Yuksel 2010 Europe

Edip Yuksel 2010 Europe

Gerçi beni deccal sanan beyinsiz mukallitler ve müritler psikolojide ‘projeksiyon’ denen savunma mekanizmasıyla beni şeyhlerine benzetmek için arkadaşlarımı mürit olarak suçlamayı deniyorlar ama 50 küsur yaşındayım ve hala bir tek müridim olmadı. Ne kel ne de bodur. Ne rezil ne fodul. Ne şalvarlı ne de fistanlı. Hiçbir müridim olmadı.  Müritlerim olsaydı aşağıdaki olayı bir keramet olarak göreceklerdi 🙂

EyedipadanadapideyE

Tersi düzü aynı… İçi dışı bir! Tıpkı benim gibi 🙂

Ve bu polindrom tam:

19 harf!

Ve aşağıdaki mübarek adresin kapısını adabıyla tıklasanız:

www.eyedipadanadapideye.com

Kerametin karesini göreceksiniz!

(Bir sayının karesi dört işlemden biridir. Halis ondokuzcular merak etmesin!)

Müritlerim olsaydı beni şöyle anacaklardı:

Bin Sadreddin el-Konevî, Ebu Yahya ve Metin, Saniyet-uz Zaman ve Merkez-i Dünya, Edibul Üdeba, ashab-il reqim, şah-i irfan, şeyh Edibo Yüksel el-Norşinî ve el-Tucsoni fil-Arizona hazretleri (K.D.S.)

 

Share