Ezan 19 kelime mi?

Share

Ezan 19 Kelime

Bugünkü EZAN Hadisçilerin SAHİH hadisine uymuyor!

Edip Yüksel
22 Haziran 2013
www.19.org

Kuran’a hadis ve sünnet denilen şeytani öğretileri ortak koşanlar Muhammed peygamberden 200-500 yıl sonra uydurulan hadislere uyma konusunda aslında samimi değiller. Hak ile batılın, yalan ile doğrunun birbirine karıştırıldığı bu külliyatta ne ararsan var (68:35-38). Örneğin SAHİH hadis kitabı olarak bilinen ve Buhari ile birlikte SAHIHAYN, yani İKİ SAHİH ünvanına sahip MÜSLİM’de ve İbn Mace’de rivayet edilen bir hadise göre peygamber ezanı 19 kelime olarak öğretmiş. İşin ilginci bugünkü ezanlar tekrarsız olarak 24 kelime…

Ebû Mahzûre (r.a.)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.) ezanı on dokuz kelime olarak kameti ise on yedi kelime olarak ona öğretti.” (Müslim, Salat: 8; İbn Mâce, Ezan: 2)

2   Allahu Ekber
5   Eşhedu Ella İlahe İlla Allah
5   Eşhedi Enne Muhammed Resulu Allah
3   Heyya Ala el-Salah
3   Heyya Ala el-Felah
2   Allahu Ekber
4   La İlahe İlla Allah
—-
24

Hadise göre 19 olmalıydı. Oysa bugünkü ezanlarda 24 – 19 = 5 fazla kelime var!

Şimdi hadisçilere soruyorum. Sizce hangi 5 kelime fazla?

Aslında aklını kullananların bu sorunun cevabını bilmesi için hiçbir hadise ihtiyaçları yoktur. Zira Kuran’da düzinelerce ayet, Emevî ve Abbasi döneminden kalan altın ve gümüş sikkeler Ezanda Muhammed’in isminin çok sonradan eklendiğini  ispat ediyor.

Dahası, Şiilerin ezanlarına Muhammed ismine ilaveten Ali’nin ismini eklemeleri, daha sonra ana put haline dönüştürülenlerin isimlerini ezana ekleme konusunda bir yarışın varlığını ispat ediyor. Müşriklerin ve münafıkların Kelime-i Tevhidi (BİRLEME kelimesini) nasıl Kelime-i Tesniye’ye (İKİLEME kelimesine) dönüştürdüğünü tartışan ve ispat eden makalelerim için bak:

Tesniyeciliğin Resmidir: www.19.org/tr/2391/tesniyecilik/
Tevhide karşı Tesniye: www.19.org/tr/2514/tesniyeciler/
Tesniyecilerin Delili: www.19.org/tr/5539/tesniyecilerin-delili/

  • Kuran’da 30 kez geçen İsa’sız, Musa’sız, Muhammed’siz, Falansız, Filansız, “La ilahe illa Allah” veya “La ilahe illa Hu” TEVHİD (Birleme) ifadesine inat!
  • Allah’ın, meleklerin ve ilim sahiplerinin şehadetini bildiren 3:18 ayetine inat!
  • Allah’ın kuluna yettiğini vurgulayan 39:36 ayetine inat!
  • Allah’ın isminin tek başına anılmasından hoşlanmayanların mümin olmadığını bildiren 39:45 ayetine inat!
  • Mescitlerin SADECE Allah’a özgülenmesi ve Allah dışında başkasının çağrılmamasını bildiren 72:18 ayetine inat!
  • Elçileri yarışa sokarak onları abartıp putlaştırmamamızı, hepsi bir ümmet olan elçiler arasında ayırım yapmamamızı bildiren 2:285 ayetine inat!
  • Muhammed’in elçiliğine tanıklık eden tek ifadenin geçtiği ve bunun münafıklar tarafından yapıldığını bildiren 63:1 ayetine inat. (Münafıklar Muhammed’in elçiliğine inanmazlar. O münafıkların bir kısmı onun elçilik iddiasına aslında inanmayan münkirlerdir veya onun “sizin gibi bir insan” olma iddiasına inanmayan tesniyecilerdir, müşriklerdir).
Share