Aksultan’dan Güvencin Yetiştiricilerine Ferman

Share

Aksultan’dan Güvencin Yetiştiricilerine Ferman

Yasin Çolak

Aksultan Recephan Hazretleri yayınladığı son fermanında şöyle buyurdu;

Ben Aksultan Recephan!

Ben ki; sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, cami minaresinin yeryüzündeki gölgesi, kubbelerin halifesi ve tahta tahtımın efendisi…

Ben; sadrazamlara kavuk, şeyhülislamlara cübbe, şeyhlere sarık, imamlara takunya giydiren hanlar hanı Recephan!

Siz ki, güvercin yetiştiricisi sefiller…

Ve bütün dünyaya ve tebaam altındaki tüm kullarıma emrediyorum ki, üzerinde güneş batmayan bu devletümde, ellerinin altındaki güvercinlerin ayaklarına kağıtlar bağlayıp haberleşen gafiller bundan böyle dikkatli olsunlar. Zira kudretli kılıcım kelleye, toprak kana doymamıştır henüz.

Malum oldu ki, güvercinler aracılığıyla mektuplaşan bu sefiller; hanlık eşrafından, vezirlerimden, ağalarımdan, kadılarımdan, defterdarlarımdan ve diğer memurlarımdan sözederken din-i İslam’a, saadet-i payitahta, saltanat-ı devlete ve sünnet-i recebiyeye muhalif sözler ederlermiş.

Bundan böyle gerek kısa mesaj, gerek ileti, gerek sesli chat, gerek sms, gerekse 140 harfle haberleşmek olmak üzre; yukarıda isimlerini zikrettiğim kişiler aleyhine kelam eden her kim olursa; kuşandığım bu kılıç adına yemin ediyorum ki taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacaktır. Mezbahaneye çevirtmeyin bana bu ülkeyi lann!

Ailelere de sesleniyorum; ekmeğimi yersiniz, suyumu içersiniz, toprağımda yaşarsınız, doğru dürüst vergi vermezsiniz, kaçak tezek kullanırsınız, ulufe olarak dağıttığım odunu yakarsınız, timarlı sipahi beslemezsiniz, üstelik veletleriniz güvercinlerle haberleşip bana hakaret ederler. Akıllı olun!!

Bu vesile ile; buradan kafasının üzerinde tavuk tüyleriyle gezen ve kendisine oturanboğa, kartalgözü gibi ünvanlar alan kızılderili gavurlara da bir çift lafım var; siz de putperestler gibi ateş yakarak ve dumanla haberleşmektesiniz. Tez zamanda bu kafirlikten vazgeçin yoksa kudretim birgün mutlaka oralara da erişecektir.

Tarih: Hicri 2-1-0-2

 

Share