Gizli Senaryo (Lütfen gizli bir yerde okuyunuz)

Share

“Karayılan: Bağımsız Kürt Devleti’ne destek vermeyiz” (Haber ajansları, 26 Nisan 2013)

EDİP: Türk devleti ve medyası tarafından BÖ-LÜ-CÜ! ve TE-RÖ-RİST diye lanetlenen adam meğer Türkiyeli birçok politikacıdan daha demokratik, daha entelektüel ve daha ileri görüşlüymüş. Dahası bölünmeye karşıymış! Bu adam ile yapılan bir söyleşiyi geçmişte bir kez izlemiştim ve Türkiye medyasında tasvir edilen tiple uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Büyük bir şok yaşamıştım. Soyadı “Karayılan” olan bu adamı inceleme ve tanıma fırsatı veya iştahı bulmadım. Az önce şu haberi görünce yine bir sürpriz yaşadım. Acaba TC’yi alabildiğine eleştiren biri olarak yine de TC’nin propagandasının etkisinde mi kaldım diye kendimden kuşku duyuyorum. Bazı Kürtler, bağımsız bir Kürt devleti istemediği için bu adamı hain olarak suçluyorlar!

JİNGOİST: “Bence ne istediklerini bilemiyorlar çünkü maksat sadece kaos yaratmaktı, perde arkasındaki senaristlerce.”

Gizli Senaryo (Lütfen gizli bir yerde okuyunuz)

Edip Yüksel
5 Mayıs 2013

Gizli Senaryo

 

Asıl ismini gizleyerek Jingoist diye isimlendirdiğim arkadaş çok iyi “biliyor.” Onlar hayatlarını riske sokuyorlar ama ne istediklerini bilmiyorlar. Otuz yıldır koca bir devlete karşı savaşıyorlar ama niye savaştıklarını bilmiyorlar. Bizim jingoist ise çok şeyler biliyor. Devletlerin gizli senaryolarını eline geçirmiş ve didik didik etmiş. Tüm sırları biliyor.

Kürtler dil yasağının kalkmasını istediklerinde bizim jingoist bunun “gizli bir senaryo” olduğunu biliyordu. Kürtlere Diyarbakır ceza evinde insanlık dışı işkenceler yapıldığında bizim jingoist bunu protesto edenlerin “gizli bir senaryo” gereğince “kaos yaratmak” için hareket ettiklerini biliyordu… Binlerce Kürt köyü yakılıp yıkılıp yüz binlerce Kürt büyük şehirlerin banliyölerine göç etmeye zorlandığında bu zulme karşı direnenlerin bir şey bilmediklerini de biliyordu. “Gizli bir senaryo”nun piyonları idiler sadece…

Kürtler savaşınca gizli senaryo ve kaos! Kürtler barış isteyince de gizli senaryo ve kaos! Kürtler aşağı tükürse senaryo, yukarı tükürse senaryo! Kürtler bağımsızlık isteyince de öyle, birlik isteyince de öyle… Cevap hazır, teşhis besbelli… Bazen bu kelimeler arkasına eklenen ünlem işaretlerini sayısı artarsa da, bunları işitirsiniz jingoist arkadaşdan “Dış güçler! Gizli senaryo!”

İşin ilginci bu gizli senaryoyu bilenler 30 yıldır bu senaryoyu gerçekleştirmek için çalıştılar. Nasılsa her şey senaryoya göreydi. Düşünmeye gerek yoktu. Beyin hücrelerini harekete geçirmek çok kalori alıyordu. Kürtlerle ilgili her sorunun cevabı “Gizli Senaryo” daydı. İyi de bu cevap neye yarıyordu? Neye olacak? Senaryoyu gerçekleştirmeye ve seyretmeye. Kendi kendini gerçekleştiren bir senaryoydu. Seyrederken de sürekli “Gizli Senaryo” sözlerini mırıldanmaya ve bazen öfke ile haykırmaya…

Ne var ki bu “gizli senaryo” bir totolojiden ibaretti. Dahası, “gizli senaryo” ile çelişen bir olay çıktıktan “sonra” kafalarını kaşıyanlara, bizim gizli ilimlere vakıf jingoistler hava atarak “bak bunun böyle olacağı belliydi” diyebiliyorlardı. Kürtler ile ilgili her gelişmeyi, her olayı “açıklayan” sihirli bir formül “gizli senaryo” 🙂

Adam hayatında ciddi bir kitap bile okumamış ama bu gizli senaryoyu avucunun içi gibi biliyor ve her olaya cevap olarak yapıştırıyor. Adam kritik düşünmenin K’sini bile beceremiyor ama gizli senaryonun profesörü… Adam falanca tarikatın müridi, falanca cemaatin uyurgezer koyunu, falanca partinin amigosu ama maşallah ülkenin en büyük sorununu çözmüş: Gizli Senaryo.

Ne de gizli bir senaryo imiş 🙂

 

Share