HAFİŞ MAFİŞ, Dininizin Alfabesi ne?

Share

HAFİŞ MAFİŞ
Dininizin Alfabesi ne?

Edip Yüksel
15 Mart 2003

2014-07-20 Edip Yüksel Kuran ve Hadis

İslam’ı din olarak benimseyen ve hatta kişisel hayatını onun prensip ve kurallarına göre düzenlemeye çalışan, dahası bu konuda arkadaşlarıyla ve hatta tanımadıklarıyla ateşli tartışmalara giren kişilere soruyorum:

Dininizin kaynağı ne?

Bu sorunun cevabını net olarak veremiyorsanız sizin tüm diğer dini veya dini-politik konuları tartışmayı bırakıp bu temel soruya cevap aramanız gerekir inancındayım. Aşağıda vereceğim örnekler sloganlaşmış KURAN, HADİS VE SÜNNET ifadesinin Pandora’nın kutusundan farksız olduğunu yeterince gösteriyor.

Kaynak kelimesinden kastettiğim içeriksel otoritedir. Diyelim diyet için kaynak olarak kabul edilen ŞİFA adlı bir kitapta “her sabah bir bardak H20 içiniz” deniyor. Eğer o kelimenin anlamı kitaptaki bağlamından anlaşılmıyorsa o zaman sözlük ansiklopedi gibi başka kitaplar yoluyla ne demek istediği araştırılabilir. Diyelim ŞİFA kitabını tek kaynak olarak izleyen bir diyetçi H20’unun anlamını bilmiyor. Eğer Kaynak kabul ettiği kitap bu ifadeyi başka yerde açıklamıyorsa o zaman bu ifadenin anlamı için başka kitaplara başvurabilir. ŞİFA kitabında kelimelerin bağlamını ve kullanımını inceleyerek akıl yürütebilir. Bu durumda o kişi diyeti için hala ŞIFA kitabını tek kaynak olarak izlemiş olur.

Ancak, diyetçi kişi, ŞİFA kitabına ek olarak HAFİŞ veya MAFİŞ kitaplarında yer alan, “her sabah beş bardak H2O içiniz” veya “her akşam bir bardak H2O’ya ek olarak iki bardak H2O2 içiniz” veya “her sabah oruç tutunuz” öğütlerinden birini veya birkaçını da diyeti için bir yol gösterici kabul ederse o zaman o kişinin izlediği kaynak tek kaynak olmaz. Bu durumda o diyetçi ŞİFA + HAFİŞ + MAFİŞ kaynaklarını izlemiş olur. Eğer bunların arasından işine geleni seçiyor ve ona “sahih” diyorsa, veya aralarında çelişki oluştuğunda birilerini seçmek zorunda kalıyorsa o zaman diyetçinin kaynağı karmaşık bir oranlamayla ifade edilebilir. Örneğin YÜZDE 7 ŞİFA + YÜZDE 40 HAFİŞ + YÜZDE 14 MAFİŞ + …

Evet, dininizin kaynağı ne?

Aşağıdaki alternatifler kendilerini Sünni olarak tanımlayan gruba yöneliktir. Kendilerini Müslüman sayan diğer mezhep ve tarikatları buna dahi etseydim alfabe yerine rakam ile listelemem gerekirdi.

Dinimin kaynağı:

a) Allah’ın detaylı, yeterli, tamam ve anlaşılması kolay olarak tanımladığı ilahi mesaj, yani Kuran.

b) Kuran + sayısını bildiğim mütevatir hadisler.

c) Kuran + sayısını bilmediğim mütevatir hadisler.

d) Kuran + Buhari.

e) Kuran + Buhari’de kafama uyanlar.

f) Kuran + Buhari’de şeyhimin veya bana en yakın olan alimin kafasına uyanlar.

g) Kuran + Nedenini bilmediğim bir sebeple seçip mukallitçe izlediğim mezhep ulemasının sahih kabul ettiği sayısını bilmediğim hadisler.

h) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen).

i) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) kitaplarında kafama uyanlar.

j) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) kitaplarında mukallidi olduğum evliyanın veya ulemanın kafasına uyanlar.

k) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) + İbni Malik (Muvatta) + Darimi (Sünen) + İbni Hanbel (Müsned).

l) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) + İbni Malik (Muvatta) + Darimi (Sünen) + İbni Hanbel (F) + İbn Ebi Şeybe (Tayali) + Ebu Ali (Müsned) + Abd İbn Humeyd (Müsned)

m) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) + İbni Malik (Muvatta) + Darimi (Sünen) + İbni Hanbel (Müsned) + İbn Ebi Şeybe (Tayali) + Ebu Ali (Müsned) + Abd İbn Humeyd (Müsned) + İbn Hibban (Kitabud Duafa) + İbni Adiy (Kamil) + Hatib + İbni Asakir + Ebu Nuaym + Cevzekani + İbni Asakir + İbni Neccar + Deylemi

n) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) + İbni Malik (Muvatta) + Darimi (Sünen) + İbni Hanbel (Müsned) + İbn Ebi Şeybe (Tayali) + Ebu Ali (Müsned) + Abd İbn Humeyd (Müsned) + İbn Hibban (Kitabud Duafa) + İbni Adiy (Kamil) + Hatib + İbni Asakir + Ebu Nuaym + Cevzekani + İbni Asakir + İbni Neccar + Deylemi + mukallidi olduğum mezhebin müçtehitlerinin fıkıh kitapları

o) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) + İbni Malik (Muvatta) + Darimi (Sünen) + İbni Hanbel (Müsned) + İbn Ebi Şeybe (Tayali) + Ebu Ali (Müsned) + Abd İbn Humeyd (Müsned) + İbn Hibban (Kitabud Duafa) + İbni Adiy (Kamil) + Hatib + İbni Asakir + Ebu Nuaym + Cevzekani + İbni Asakir + İbni Neccar + Deylemi + mukallidi olduğum mezhebin müçtehitlerinin fıkıh kitapları + mukallidi olduğum mezhebin ilk imamlarının/alimlerinin eserleri

p) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) + İbni Malik (Muvatta) + Darimi (Sünen) + İbni Hanbel (Müsned) + İbn Ebi Şeybe (Tayali) + Ebu Ali (Müsned) + Abd İbn Humeyd (Müsned) + İbn Hibban (Kitabud Duafa) + İbni Adiy (Kamil) + Hatib + İbni Asakir + Ebu Nuaym + Cevzekani + İbni Asakir + İbni Neccar + Deylemi + mukallidi olduğum mezhebin müçtehitlerinin fıkıh kitapları + mukallidi olduğum mezhebin ilk imamlarının/alimlerinin eserleri + mukallidi olduğum mezhebin sonraki alimlerinin eserleri

q) Kuran + Buhari + Muslim + Ebu Davut (Sünen) + Tirmizi (Sünen) + Nesai (Sünen, Mücteba) + İbni Mace (Sünen) + İbni Malik (Muvatta) + Darimi (Sünen) + İbni Hanbel (Müsned) + İbn Ebi Şeybe (Tayali) + Ebu Ali (Müsned) + Abd İbn Humeyd (Müsned) + İbn Hibban (Kitabud Duafa) + İbni Adiy (Kamil) + Hatib + İbni Asakir + Ebu Nuaym + Cevzekani + İbni Asakir + İbni Neccar + Deylemi + mukallidi olduğum mezhebin müçtehitlerinin fıkıh kitapları + mukallidi olduğum mezhebin ilk imamlarının/alimlerinin eserleri + mukallidi olduğum mezhebin sonraki alimlerinin eserleri + müridi olduğum şeyhin vaazları ve menkıbeleri

r) Yukarıdaki şıkların herhangi birinde her bir kaynaktan kafama uyanlar.

s) Kuran + Kuran’a uyan tüm hadisler ve sünnetler.

t) Kuran + Kuran’a uyan tüm hadisler, sünnetler ve fıkıh kitapları.

u) Kuran + Dünya kütüphanelerindeki tüm kitap ve dergilerde Kuran’a uyan tüm ifadeler. Çin atasözleri, Marx’ın Capital’i ve Gazzali’nin İhyası, Viktor Hugo’nun kitapları dahil.

v) Hasan el Benna, Seyyid Kutup, Said Havva, Ali Şeriati gibi eylemci Müslümanların kitapları

w) Risale-i Nur

x) Tam İlmihal

y) Mızraklı İlmihal

z) Mızraksız ilmihal

zz) Senin katlin vaciptir. Şeriat gelecek, vahşet bitecek!

zzz) Ne Hafiş ne Mafiş. Sen mürted adamsın. Beni de dinden imandan çıkarttın!

2014-06-15 Hadis Ağacı ve Meyveleri

2014-06-25 Hadislere göre yemek Sinekli Kurabiye ve Deve idrarı

Share