Son peygamberin alçak düşmanları

Share

Son Peygamberin en Alçak Düşmanlarını Tanıyınız

Edip Yüksel
www.19.org
21 Mayıs 2015

2015-05-22 Son peygamberin en alçak düşmanları habis-i şerif

Peygamberin isminden önce ve sonra uyduruk hazretler ve salavatlar getirenler, Kainatın biricik Efendisi Allah’ın kulunu Kainatın Efendisi yaparak ilahlaştıranlar, uydurdukları “Habibim” (sevgilim) sözünü onun için yüzlerce ayetin için sinsice sıkıştıranlar, kısacası Kuran’a uyduruk “sahih” hadis kitaplarını ortak koşanlar aslında peygamberin en büyük düşmanlarıdırlar. Kuran’ın birçok ayetinde bu münafıklar ifşa edilmiştir (Örneğin, 6:112-116; 68:35-38; 45:6; 12:111). Peygambere yakıştırılan iftiralar ve hakaretler ile dolu hadis kitaplarını ret ettiğimiz için bizi peygamberi sevmemekle suçlayan bu iftiracıların kitaplarındaMuhammed peygambere en alçakça iftiralar ve hakaretler bulabilirsiniz. Binlerce örnekten birkaç tanesi:

“Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti.” (Sahih-i Buhari, Muhtasar Tecrîd-i Sarih, hadis no: 192)

“Peygamber bir gecede dokuz hanımıyla ayrı ayrı cinsel ilişki kurardı.” (Sahih-i Buhari, Muhtasar Tecrid-i Sarih, hadis no: 192)

“Cebrâil bana bir çömlek getirdi de ben ondan içtim ve bunun üzerine bana cinsî münasebette kırk erkek gücü verildi.” (Ibn Sa’d, et-Tabakatu’l- Kübra, s.374)

“Peygamber Aişe ile yatakta iken huzuruna sırayla Ebubekir, Ömer girdi ve işlerini bitirip çıktılar. Ben girmek istediğimde Resulullah hemen kalkarak oturdu ve Ayşe’ye elbisesini toplamasını emretti. Ayşe merak edince Resulullah, ‘Osman hayali birisidir. Ben o durumdayken benden hacetini istememesinden korktum’ dedi.” (Sahih-i Muslim, c. 4, s. 1866, hadis no: 2402)

“Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar, hanımı Zeynep’le cinsel ilişkiye girerdi.” (Sahih-i Buhari, Hibe, 8)

 

 

Share