Hortlayan Kürtler

Share

Hortlayan Kürtler

19 Mayıs 2000
www.19.org

AVNİ: Irk vardır… Milliyet vardır… Atatürk milliyetçiliği yoktur Türk milliyetçiliği vardır… Kürt yoktur olmaya çalışıyor ama olamıyor bir turlu. Bu gidiş ve kafa ilada zor olur.

Ve ben türküm çok ama çokta mutluyum. Evet, 1 Türk dünyaya bedeldir zira insandır hakli ise kâinata değişmem o’nu… Haksız ise karındaşım olsa ne yazar?

Ülkücüyüm milliyetçiyim & türküm… Karsı çıkan varsa faşisttir! Kimseden hak ve hürriyetimi istemiyorum… Bunları kendim/milletim kazanırım/kazanır. Allah da yârdim ederse hur doğdum hur yasarım!

EDİP: Hoş, güzel kardeşim. Dilediğin kadar Türk olmakla övünebilirsin.

“Kürt yoktur” diyorsun. Sen varsın ya! Kürtleri yok etmek isteyen faşist bir sistemin ürünüsün. Onların mavallarıyla yetiştin. 1980’den önce gazetelerde “Kürt” kelimesini bile göremezdin. Simdi en azından böyle bir kelimenin varlığını biliyorsun. Olmayan bir mitolojik varlığın adi olarak;-)

Bu “olmayan” Kürtler, Türkiye’nin bütçesinin dörtte birini (askerlik mesaisi dâhil!) yutan bir milyonluk kahraman bir orduyu onlarca yıl meşgul etti ve 30 bin cana mal oldu. Hayalet bir savasta, hayalet canlara ve hayalet ordulara…

Bu olmayan, yani hayalet Kürtler milletvekili oldular, belediye başkanı seçildiler ve hapishaneleri doldurdular. Hayalet hapishaneleri…

Bu olmayan, hayalet Kürtlerin dilini yasaklamak için Türkiye Anayasa’sına ve ceza kanunlarına maddeler konuldu. Hayalet maddeler…

Bu olmayan Kurtler’in çıkarttığı birçok Kürtçe dergisi yasaklandı ve yazarları işkencelere ve hapishanelere mahkûm edildi. Tabi hayalet hapishanelere…

Bu olmayan Kürtler Türkiye’nin düşmanı diş güçler tarafından piyon olarak kullanıldılar. Diş güçler hayaletleri Türkiye’nin basına musallat edebilecek metafizik yöntemler keşfetmişlerdi…

Bu hayalet Kürtler Irak’taki Baas rejimi tarafından onlarca yıldır olduruluyor. Hayalet bombalarla… Bu hayalet Kürtleri korumak için Amerika Irak’ın Kuzeyini Irak savaş uçaklarına kapalı tutuyor. Hayalet uçaklarla…

Bu olmayan Kürtler Avrupa’nın birçok kentinde dernekler ve enstitüler oluşturmuşlar. Tabi hayalet dernekler ve enstitüler…

Bu olmayan Kürtler Avrupa’nın birçok ülkesinde azınlık statüsünde kültürel haklara kavutsular. Hayalet kanunlarla…

Bu olmayan Kürtlerin dili Avrupa’nın ve Amerika’nın bazı Üniversitelerinde okutuluyor. Hayalet dilde…

Bu olmayan Kürtlerden bazıları simdi sana cevap yazıyorlar. Hayalet ekranlarda…

Kurtler’i Kurt oldukları için hor görmek ve zulme mahkûm etmek ırkçılıktır, faşizm’dir, ancak Kürtlerin ve Kurtce’nin varlığını inkâr etmek ise bunun ötesindedir. Buna başkaları isim koysun.

Hitler nasıl Yahudileri yok etmek istediyse senin ırkçı devletin de Kürtleri inkâr edip yok etmek istedi. Ne var ki, faşist hayaller her zaman gerçekle uyuşmuyor. Hayaletler hortluyor bazen…

Sana acıyorum. Zira her gördüğün Kurt ve her işittiğin Kürtçe kelime senin uydurduğun ve korumaya çalıştığın karanlık hayaletlere yönelmiş bir ışık demetidir.

Bu şeytani zihniyete bir ışık da benden: Bimre Zor desti, Bimre Koledari. Bije Azadi. Parmaklarını ısır bakalım. Hani rüyanda hayaletler görüyor olabilirsin;-)

Share