İki taş put

Share

Taştan iki put Kabe Hacerül Esved Siyah taş

Dünyanın en popüler iki taş putu 

Edip Yüksel
17 Nisan 2013
www.19.org

Eğer gerçekten Kâbe denilen küp biçimindeki taştan bina İbrahim’in inşa ettiği ilk mescid ve “beyten linnas” (halk evi) ise, o zaman bir fonksiyona sahipti. O bina, hayırlı işler için danışma ve yardımlaşma yeriydi. Sadece Allah’a özgülenen dinin ve duanın mescidiydi. Gelenekleri sorgulayan bir kritik düşünme okuluydu. Kendilerini Allah ile insanlar arasında şefaatçı ilan eden ve Allah adına şeriatlar/mezhepler/tarikatlar uyduran belamlar ve tağutlara karşı isyanın bir kalesiydi. İbrahim’in tevhid üzere inşa ettiği ev, kölelere özgürlük, yoksullara yardım, erdemli işler, rasyonel düşünme, barış ve adaleti gerçekleştirmek için bir dayanışma ve mücadele merkeziydi.

İbrahim ve beraberindekiler o binanın taşlarını kutsamazdı. Ancak, Muhammed peygamberden sonra akıllarına ve Kuran’a ihanet edenler saçma sapan bir iş uydurdular. Binanın duvarlarını altın suyuna batırılmış gümüş ipliklerle işlenmiş özel kumaş giydirmeye başladılar. Putlaştırılan bu binanın taş duvarları üzerine giydirilen bu özel kumaş için her yıl 8-10 milyon dolar israf ediliyor.

İkinci put, küp biçimindeki birinci putun yanında Hacer-ül Esved (Siyah Taş) olarak bilinen bir taş… Hadisler yoluyla bu taşı “Allah’ın sağ eli” olarak sunan şeytan, müminlerin itirazına karşı uydurduğu usturuplu bir haber ile hem Peygambere hem de Ömer’e iftirada bulunmuştur: Güya Ömer bu taş için: “Biliyorum ki sen faydası ve zararı olmayan basit bir taşsın. Allah Resul’ünün seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim” demiş.

66:6   Ey gerçeği onaylayanlar, yakıtı halk ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin üzerinde sert ve güçlü melekler olup, ALLAH’ın buyruğuna karşı gelmezler ve kendilerine ne emredilmişse onu uygularlar.

**

IBRAHİM AYKAÇ: “Ibrahim Aykaç “kabeyi tavaf sünnet mi farz mı?”

EDİP: Kabe bir mescid idi. İnsanlar içine girip namaz kılar ve toplumsal sorunları tartışırlardı. TaWaFa “bir yere gidip geri dönmek” anlamına gelir. Mescidi tavaf etmek, yani SADECE Allah’ın anıldığı bir secde yerini (72:18) ziyaret etmek, mescidin duvarının üzerini altın işlemeli bir bezle örtüp etrafında dolanmak değil. Sana şu hastaneyi, camiyi veya kütüphaneyi ziyaret et dense sen gidip hastanenin, caminin veya kütüphanenin etrafında mı dolanırsın? Kabe (Küp) ve Hacer-ül Esved (Siyah Taş), dünyanın en popular putlarıdır.

Share