İkizkod, İkiz Kod, Dikiz Kod

Share

İkizkod, İkiz Kod, Dikiz Kod

Edip Yüksel
14 Eylül 2011
www.19.org

İmran bu çalışmasını 2010 yılında bana iletmişti. İnceledikten sonra içerdiği keyfi uygulamalardan dolayı ciddi bulmamıştım. İnşallah, bu konudaki eleştirimi burada bir makale olarak sunacağım.

Kuran’ın en büyüklerden olarak tanımladığı 19 sistemine karşı çeşitli inkar yöntemleri geliştiriliyor. Tıpkı “Sadece Kuran” mesajına karşı nasıl ki Hadis ve Sünneti savunma için birçok istasyon tutuldu ve nasıl ki birisi yıkılınca diğeri savunulmaya çalışılıyor, hatta Hadis ve Sünnet’in savunulacak tarafı kalmayınca o hikayeler külliyatı için Kuran’dan Hikmet kelimesinin anlamı çarpıtılıp aparılıyor.  Aynı şekilde 19 sistemine karşı açılan savaş ta birçok yönüyle sürüyor. İstasyon istasyon… Örneğin:

  1. Ondokuz hurufiliktir. Kuran’da matematik mi olur. Haşa haşa. (Sünniler, Şiiler, Hristiyanlar, Ateistler, Hindular … )
  2. Ondokuz diye bir matematiksel sistem yok. Kuran’daki matematiksel sistem 7 üzerine kuruludur (Orhan Kutman, Ondokuz Efsanesi adlı kitaba katkıda bulunan yazar)
  3. Ondokuz var ama küçük bir şey. Kuran’ın herşeyi mucize! Ayrıca 19 neye yarar? (Ondokuzun delillerine karşı tatmin edici bir cevap veremiyen ama onu bir türlü hazmedemiyen tipler)
  4. Ondokuz var ve önemli; ama onun gerektirdiği bazı tezleri kabul edemeyiz. Örneğin 19 var ama kelle sayılarının Kuran hakkındaki inançlarıyla çelişince orada 19’a değil çoğunluğa uyarız. Allah sayı ile korumadı Kuran’ı; insanlarla korudu. (Yunus Emre ve benzerleri)
  5. Onkoduz var, ama tek başına kıymeti yok; Ondokuzun bir ikizi var: o da 7. Bu ikiz kod yoluyla atalarımızın mushafını korumuş olacağız. (İmran Akdemir)

Imran kardeşimiz maalesef beşinci maddedeki saldırı kampanyasına general olmuş!

“… Allah’ın ordularını ancak O bilir; o beşeriyete ancak bir hatırlatmadır.” (74:31).

Selam


İMRAN: İkizkod kitabında onlarca tabloda bu iki ayetin [Tevbe 128, 129] Kuran’dan olduğuna dair 7-19’lu kanıtlar zaten mevcut olmasına rağmen, Tufan2ın makalesinden ilham alarak Tevbe: 128 ve 129’un Kuran ayetleri mi, değil mi diye şu an yarım saatimi alan bir çalışma daha yaptım ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Paylaşayım:

Bilindiği üzere Kuran’ın korunduğunu bildiren ayet 15:9 ayetidir.

1- Kuran’ın başından (9:128 ile 9:129 dahil olmak üzere ) Kuran’ın korunduğunu bildiren 15:9 ayetine kadar toplam ayet sayısı : 1824 = 19 x …

DEĞERLENDİRME: Tekrarlanan Besmeleler dahil edilirse doğru.

İMRAN: 2- Kuran’ın başından 15:9 ayetine kadar Tevbe : 129. ayetindeki “Allah” ismiyle birlikte tam 1501 = 19 x 79 tane “Allah” ismi geçer

DEĞERLENDİRME: Yanlış. Kelime sayımlarında tekrarlanan Besmele’lerdeki kelimeler sayıma dahil edilmez. Ondokuz sistemini biraz araştıran herkes bu basit gerçeği bilir. Nitekim, 9:129 ayeti hariç 1487 tane Allah ismi geçer.

İMRAN: 3- Yine Tevbe suresinin son iki ayeti dahil olmak üzere Tevbe 127’den Kuran’ın korunduğunu bildiren Hicr: 9’a kadarki ayetlerin sayısı 456 = 19 x …

DEĞERLENDİRME: Yanlış. Tekrarlanan Besmeleler de dahil olursa toplam 453 eder. İki adet daha eklenirse 455 eder.

İMRAN: Kuran’ın korunduğunu bildiren 15:9 ayeti sayısal sistem açısından son derece önemli bir ayet ise, bu ayeti kendi içerisinde biraz analiz etmek gerekir.

4- 15:9 ayetinin kelime sayısı (7), harf sayısı (28) ve ayetteki harflerin sayısal değeri (2416)nın toplamı 19’un katıdır.  7 + 28 + 2416 = 19 x 129

DEĞERLENDİRME: Keyfi. “Aynı dereced makul alternatifler” gözardı ediliyor. Ayetin sure ve ayet numarası amaca hizmet etmeyince gözardı edildi. Ayetin ebced değeri tek başına 19 veya 7 içermeyince gözardı edildi. Ayetin harf sayısı 19 veya 7 olmayınca gözardı edildi. Nihayet buna benzer düzinelerce kombinasyon gözardı edildikten sonra nihayet keyfi bir toplama işlemiyle amaçlanan sayılardan birine ulaşıldı.

İMRAN: Bu toplamın sonucu bize iki mesaj verir.

A- 15:9 ayetinin yazımsal parametrelerinin toplamı 19’un katı çıkmıştır.
B- 19’un katsayısı ise 129 sayısını göstermektedir.

Şimdi bir soru hakkımız doğdu. “Şüphesiz zikri biz indirdik ve onun koruyucuları da biziz” ayetindeki “yazı parametreleri” toplamı neden başka bir sayı değil de 19’un 129 katı çıkmıştır? Bu 129 sayısı Tevbe:129’a işaret ediyor olmasın sakın?

DEĞERLENDİRME: Hayır. Bu yönetemin Kuran’da Allah tarafından murat edildiğine dair delil var mı? Bu yöntemi, yani bir ayetin: kelime sayısı + harf sayısı + ebced değeri  biçiminde değerlendirilmesi Kuran’daki 6346 ayetin kaç tanesinde benzeri bir ilişki ortaya koyuyor? Eğer sadece Ebced değeri 19 x 129 verseydi orada durulacaktı. Eğer Ebced + Harf sayısı aynı sonucu verseydi o daha anlamlı bulunacaktı. Eğer Ebced + Harf + Kelime + Ayet numarası aranan sonucu verseydi o işaret olarak kabul edilecekti…

İMRAN: Şimdi ise, Kuran’ın korunduğunu bildiren 15:9 ayetini, sayısal sistemin geçtiği 74:30 ile sayısal sistemin fonksiyonlarını anlatan 74:31 ayetinin “sayısal parametrelerini” toplayalım:

5- 19’un geçtiği (74:30) ile Kuran’ın korunduğunu bildiren (15:9) ayetinin sure ve ayet numaraları toplamı

(15+9) + (74+30) = 128

19 fonksiyonunun anlatıldığı 74:31 ile Kuran’ın korunduğunu anlatan 15:9 ayetinin sure ve ayet numaralarının toplamı

(15+9) + (74+31) = 129

DEĞERLENDİRME: Buraya kadar verilen örneklerin arasında görünürde en ilginci bu. Ancak burada da bir sürü problem var. Herşeyden önce, Kuran’ın kul sözü olduğunu iddia eden adama verilen cezayı tanımlayan “insanlığa apaçık bir levhadır” biçimindeki ayetin numarası ile 15:9 ayetinin numaraları toplansa 127 elde edilir. Ancak problem daha büyüktür. Papa John Paul’in ölüm yıldönümü dolayısıyla Polonya’da yakılan ateşte Papa’nın silüetini görenler bunu mucize olarak gördüler. Ancak, o silüet ilginç bir olay olarak kabul edilse bile, Papa’nın lehinde bir işaret te olmayabilir. Papa’nın cehennem ateşine mahkum olduğuna işaret olarak da algılanabilir.

İMRAN: Kuran’ın korunduğunu bildiren “özel ayet” ile bu korunmuşluğu belirleyen 19 sayısı ve fonksiyonlarının anlatıldığı ayetlerin toplamları sonucu tekrar 128 ve 129’u ortaya çıkarması, o iki ayetin inkarını değil, kabulünü gerektirir. Çünkü 7-19’un birbiriyle kilitli olan Kuran dizaynı, her iki ayeti kolayca kendinde ispatlar. Bununla birlikte 7’ye bir gözünü kapatanlara, ikinci gözle 19’lu oluşumları sağlayan birkaç sayısal veriyi yukarıda maddeler halinde sundum. Kalın sağlıcakla…

DEĞERLENDİRME: Bu güzel bir edebiyat. Reşad’ın vefatından bu yana, depremler ve meteor felekatleri kehanetinde bulunan bir çok kişi çıktı ortaya. Onlar da benzeri keyfi, seçmeci ve anekdotal aritmetik işlemlerini kullanıyorlardı ve hala kullanıyorlar.

Share