İmanın 56’ıncı şartı

Share
imanın 56inci şartı

8’inci ile 9’uncu madde aynı olmuş Hadis kitaplarındaki hatalarla kıyaslanınca zemzemle yıkanmış gibi bir hata doğrusu 🙂

İMANIN 56’ıncı ŞARTI

MAHMUT KARAGÜLLE: “Sahabeye itibar etmeyenin, Rasulullah’a imanı yoktur.”

Demek, Ehlisünnet vel-cemaatin listesindeki imanın şartlarına zam gelmiş. Aynı yöntemi sürdürelim:

İmanın 7’inci şartı:
Sahabeye itibar etmeyenin, Rasulullah’a imanı yoktur

İmanın 8’inci şartı:
Tabiine itibar etmeyenin, Sahabeye itibarı yoktur.

İmanın 9’uncu şartı:
Etba-i tabiine itibar etmeyenin, Tabiine itibarı yoktur.

İmanın 10’inci şartı:
Mezhep imamlarına itibar etmeyenin, etbai tabiine itibarı yoktur.

İmanın 11’inci şartı:
Mezhep alimlerine itibar etmeyenin, mezhep imamlarına itibarı yoktur.

İmanın 12’incü şartı:
Mezhep alimciklerine itibar etmeyenin, mezhep alimlerine itibarı yoktur.

……………….

İmanın 55’ıncı şartı:
Benim şeyhime itibar etmeyenin, şeyhimin şeyhine itibarı yoktur.

İmanın 56’ıncı şartı:
Bana (Mahmut Karagülle’ye) itibar etmeyenin, Mahmut’un şeyhine itibarı yoktur.

Mantıksal sonuç:
Mahmut Karagülle’ye itibar etmeyenin Resulullah’a imanı yoktur!

J

 

Share