HakkaDavet Ettiğiini Sanan bir Hakikat İnkarcısı

Share

HakkaDavet Ettiğini Sanan bir Hakikat İnkarcısı

Ali Tuna Tanyıldız
22 Aralık 2012
www.19.org

7:69 ve 2:245 ayetlerindeki Bastata kelimesi yaygın mushaflarda yanlış olarak Sad harfi ile yazılıdır. Kuran'daki 19 sistemi bu her iki yanlışı da ifşa etti. Nitekim en eski nüshalar 19 sistemini destekliyor.

7:69 ve 2:245 ayetlerindeki Bastata kelimesi yaygın mushaflarda yanlış olarak Sad harfi ile yazılıdır. Kuran’daki 19 sistemi bu her iki yanlışı da ifşa etti. Nitekim en eski nüshalar 19 sistemini destekliyor.

 

Bakın Fethi Körelmiş ne demiş:

FETHİ KÖRELMİŞ: “Kuran’ın geneline ve mevcut Arapça kaynaklara baktığımızda -her ne kadar Sad (ص) harfiyle yazmak anlamı ve okunuşu etkilemese de- “bastatan” kelimesini Sin (س) harfiyle yazmanın daha uygun olacağı ortadadır. Bunu anlamak için 19 mucizesine gerek yoktur. Yukarıda belirttiğimiz 23 yerde kelimenin nasıl yazıldığına (hatta sadece sözlüklerden kelimenin köküne) bakmak yeterlidir! Zaten, 7/69’u düzelten 19’un (sözde) Sad mucizesi,* “sad” harfiyle başlamayan 2/245’i düzeltmekte yetersiz kalmaktadır*

Yukarıda ki yorum Fethi Körelmiş adıyla Facebook’taki İslami Reform için Kritik Düşünenler grubunda yazan arkadaşa ait. Ne var ki 2/245 te Sad ile yazılmış ama üstünde Sin ile okunur notu bulunan yebsutu kelimesini 19 un düzeltmede yetersiz olduğunu savunuyordu ne var ki çok kısa bir süre önce kendisine Cemal Aktaş adlı arkadaştan cevap geldi ve yebsutu kelimesinde ki Sad’ın Sin olması gerektiği kanıtlandı. Şöyle ki:

CEMAL AKTAŞ: “Esed’in bir çalışması vardı. Kısaca; tüm Kuran boyunca tüm başlangıç harflerini – ki bunların sayısı 14-icinde barındıran ayet sayısı 114. Ancak Halid Nahari sayım yaptığı nüshada bu sayıyı 115 bulmuş. Ancak et tenzil sitesindeki nüshadan saydırınca şayi 114 cimmiş. Bu fark 2:245 ayetindeki yebsutu kelimesinden kaynaklanıyor. Bazı nüshalarda Sad, bazı nüshalarda Sin ile yazılan bu kelime bendeki Türk baskısı nüshada da Sad ile yazılı. Ancak tipik bastatan kelimesinde olduğu gibi altında bir Sin harfi var, Olay gerçekten ilginç. Böylece yebsutu kelimesinin Sin ile yazılması gerektiği delillendiriliyor.”

Bu gelişmenin sonucunda Fethi Körelmiş in yaptığı sitesinden bu iddiasını silmek oldu. Ama sistemin gücünü takdir etmesi gerekirdi. O ne yaptı. Önce dalga geçerek yukarıda ki iddiayı ciddi bir eleştiri olarak sitesine aldı. Sonra bu iddiası çürütülünce egsos- egzoz gibi bir örnek vererek olayı geçiştirdi. Eğer çürütülmeseydi kendisi avazı çıktığı kadar 2/245 diye bağırmaya devam edecekti. Egzoz savunması aşağıda alıntılandı.

FETHİ KÖRELMİŞ: “Bir örnekle izah etmeye çalışayım: Arabalarda yanan akaryakıtın gazı nereden çıkar, diye sorsam, buradaki katılımcılar ne cevap verirlerdi? Kimi egsoz derdi; kimi egzoz derdi… Fazla bir önemi olmamakla birlikte, doğrusu egzozdur!  Kuran yazılırken, bazı mushaflarda, 23 yerde doğrusu olan egzoz diye yazılmış; 2 yerde ise egsoz diye yazılmış olsun… Sonradan bu ufak hata düzeltilip;  S harfinin üzeri çizilip, Z yazılsın… Okuyanlar da hep Z ile okusunlar…  Şimdi böyle bir durumda, birisi çıkıp, “Ey cemaat! Ben Kuran’da bir hata fark ettim ve onu matematik işlemleriyle düzeltiyorum.” dese… Buna ne denir?”

Fethi ciddiye aldığı ve önemli bir eleştiri olarak gördüğü bu konuyu yukarıda ki gibi basit bir kıvırma ile geçiştirdi. Düzeltme olmasa çok ciddi bir eleştiri olarak sürekli yüzümüze vurulacaktı kendisi tarafından.

Share