Meallerdeki Devlet ve Sağcılar

Share

Mealler Yoluyla Devlet ve Sağcılak Propagandası

Edip Yüksel
16 Ocak 2013
www.19.org

 Capitalist Pyramid Kapitalist Piramit

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Diyanet İşleri Başkanlığını hem dini öğreti ve uygulamaları kontrol etmek için hem de milli propaganda halka gaz ve yön vermeye yetersiz kaldığında ona ek olarak gerektiğinde resmi ideoloji doğrultusunda dini propaganda üretmek için kullanmak amacıyla kurdu. Bu amaç doğrultusunda neredeyse bir yüz yıldır başarıyla işlettiği Diyanet İşleri Başkanlığı aslında bir İhanet İşleri kurumudur. O kurumu işgal eden din adamları hiçbir vakit devletin zulüm ve katliamlarına karşı dikilmemiştir; aksine Firavun’un sihirbazları ve belamlar gibi davranmışlardır. Aşağıda iki ayet üzerinde yapılan mealleri okuduktan sonra bu propaganda için birçok mealin de başarıyla kullanıldığına tanık olacaksınız. Bazı eski meallerin sadeleştirildiğine dikkatinizi çekerim. Bazı meallerde de bu kelimeler muhtemelen politik havaya uygun olarak değiştirilmiştir.  Analizi size bırakıyorum. Aşağıdaki mealleri www.kuranmeali.org sitesinden kendiniz kontrol edebilirsiniz:

Meallerde Devlet Propagandası

Devlet nasıl elden gider? Devleti kutsama ve vatandaşı devlet-perest yapma gayretlerine bir örnek:

 Enfal Suresi 8:46

Edip Yüksel ALLAH’a ve elçisine uyun, çekişmeyin, yoksa zayıflayıp gücünüzü yitirirsiniz. Güçlüklere karşı direnin. Elbette ALLAH sabredenlerle beraberdir.
Ali Bulaç Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.
Diyanet İşleri (eski) Allah’a ve Peygamberine itaat edin; çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir.
Diyanet İşleri Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, DEVLETiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
Ahmet Tekin Allah’a ve Rasulüne itaat ediniz, Kurân’ı ve sünneti uygulayınız, tebliğine, teşriine riayet ediniz. Birbirinizle didişmeyiniz, çekişmeyiniz. Çekingen, korkak ve yılgın hale gelirsiniz. Manevî gücünüz, kamuoyundaki etkiniz ve itibarınız kaybolur. Maddi gücünüz, kuvvetiniz, DEVLETiniz, liderliğiniz elden gider. Sabırla mücadeleye devam edin. Allah sabrederek mücadeleye devam edenlerle beraberdir.
Ahmet Varol  Allah’a ve Peygamber’ine itaat edin ve çekişmeye girmeyin. Yoksa gücünüz, DEVLETiniz gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir.
Celal Yıldırım Allah’a ve Peygamberi’ne itaat edin. Sürtüşüp çekişmeyin, tartışıp bölünmeyin; sonra korkaklaşır (DEVLETinizin kudret) havası ayrılıp gider. Sabrediniz, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.
Elmalılı Hamdi Yazır Hem Allaha ve Resulüne itaatten ayrılmayın ve birbirinizle niza’laşmayın sonra içinize korku düşer ve DEVLETiniz elden gider ve sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Allah’a ve peygamberlerine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra içinize korku düşer ve DEVLETiniz elden geçer. Bir de sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş – 2): Ayrıca Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve Allah Teâlâ’ya ve Resûlüne itaat edin ve ihtilâfta bulunmayın, sonra DEVLETiniz gidiverir ve sabrediniz. Şüphe yok ki Allah Teâlâ sabredenler ile beraberdir.
Süleyman Ateş Allah’a ve Elçisine itâ’at edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkuya kapılırsınız, DEVLETiniz gider. Sabredin, çünkü Allâh sabredenlerle beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk Allah’a ve resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; yoksa korkuya kapılırsınız, rüzgârınız kesilir. Sabredin; Allah sabredenlerle beraberdir.

 

Solcular Cehenneme ve Sağcılar Nasıl Cennete Sokulur?

Kuran’daki Asahb-il Kehf ifadesini Mağaracılar, Ashab-il Cenneti ifadesini Cennetçiler, Ashab-il Nari ifadesini Ateşçiler diye çevirmeyen birçok meal, Müslümanları sağcı/kapitalist ideolojiye yaklaştırmak için sağdan yanaşan şeytanlarını kullandı ve maalesef bunda başarılı oldu.

Vakıa Suresi 56:91

Edip Yüksel ‘Sana sağdakilerden selam olsun!’
Abdulbaki Gölpınarlı Artık esenlik sana sağ taraf ehlinden.
Ahmet Varol  Sağ ashabından sana selâm olsun.
Ali Bulaç Artık, “Ashab-ı Yemin”den selam sana.
Ali Fikri Yavuz Artık (ey SAĞCI), sana SAĞCI kardeşlerinden selâm olsun! (emniyet ve selâmet içindesin.)
Bekir Sadak «Ey sagcilardan olan kisi, sana selam olsun!» denir.
Diyanet İşleri (eski) ‘Ey SAĞCILARdan olan kişi, sana selam olsun!’ denir.
Diyanet İşleri “Selâm sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!” denir.
Diyanet Vakfi «Ey sağdaki! Sana selam olsun!»
Elmalılı Hamdi Yazır artık selâm sana Eshab-ı Yemîn’den
Elmalılı (sadeleştirilmiş) artık selam sana, sağın adamlarından.
Elmalılı (sadeleştirilmiş-2): «(Ey SAĞCI), sana SAĞCILARdan selam!»
Hasan Basri Çantay Artık SAĞCILARdan selâm sana!
İbni Kesir Selem sana SAĞCILARdan.
Ömer Öngüt “Ey SAĞCI! SAĞCILARdan sana selâm!” denir.
Süleyman Ateş “(Ey SAĞCI) Sana SAĞCILARdan selâm var!”
Yaşar Nuri Öztürk “Selam sana kutlu ve uğurlu kişilerden!” denir ona.

 

Share