Mısır üzerine Twitler

Share

Mısır’daki Askeri Darbe Üzerine Twitler

3-5 Haziran 2013

@edipyuksel

 Mısır Mursi Sisi Egypt Darbe

 

 • Maalesef Mısır’da darbe oldu. Musri, kendisini kerhen destekleyen %25 dahil halkın %75’ini yabancılaştırdı. Umut vermedi vizyon sunmadı.
 • Mursi maalesef fırsatı kaçırdı. %25 destekle %75’i hiç saydı. Halbuki %75 desteğe sahip olsa da %25’i hesaba katmalıydı. Darbe hayır getirmez.
 • Türkiye’de bazılarının anlayış düzeyi korkunç. Ben “Darbe hayır getirmez” diye yazıyorum adam bana “Sen de mi darbeci oldun” diye soruyor 🙂
 • Mısır’daki askeri darbe Mısır halkına büyük bir ihanettir. En iyi askeri darbe seçimle gelen en kötü hükumetten daha kötüdür.. Zira +
 • +Zira demokrasi halkın deneyimiyle gelişir. Darbe, düşe düşe yürüyen bebeğin düşmemesi bahanesiyle bebeği bağlayıp bir kutuya hapsetmektir.
 • “İslam Alemi” nefislerini ilahlaştıranlardan tevazu, din ve ahlak öğrenenler nifak ve şirk toplumlarıdır.
 • Mısır’da da “Kırk Katır mı yoksa Kırk Satır mı?, İç mihrak mı yoksa dış mihrak mı?” seçenekleriyle Kırk Ahmak Kırk Batır oynuyor.
 • Mısır’daki askeri darbenin ABD destekli olduğu anlaşılıyor. OBAMA “darbe” kelimesini kullanmıyor. Bu alçak bir de demokrasi vaizi kesiliyor.
 • Hükumeti protesto eden halk iç mihraktır. Ancak ordular hiyerarşik oldukları için rahatlıkla dış mihrak aleti olurlar.
 • ABD-Co Mısır’daki darbeye “darbe” demeyerek yıllık 1,5 milyar dolarlık yardımı (!) devam ettirmek istiyor. Bunun 1,3 milyarı askeri yardım!
 • Amerika, milyonların yarı aç yaşadığı Mısır’a niye her yıl 1,3 MİLYAR dolar ASKERİ yardım yapıyor? İsrail’e karşı mı yoksa halkına karşı mı?
 • Mısır ordusu bir destan daha yazmış! İsrail karşısında tavşan ama silahsız halka karşı aslan kesilen darbeci ordu hala “şanlı ordu” mu?
 • Türkiye’de kaç milyon şeyh, meczup, emekli vaiz, mürit, mukallit, yeniçeri, kapıkulu, g.tkılı, meddah, yandaş, soytarı, kazasker, cariye var
 • Sünni/Şii ülkelerde iktidara kim gelirse gelsin, bireylerden başlayarak dini ve milli dogmalar sorgulanmadıkça kötü gidişat değişmeyecektir.
Share