Kafası Karışanlara bir Hatırlatma

Share

Kafası Karışanlara bir Hatırlatma

Edip Yüksel
4 Şubat 2013
www.19.org

Müslüman Kim

Facebook’tan bir arkadaşım bana bu resmi özel mesaj yoluyla gönderdi.
“Kafam karıştı” notunu düşerek! Ben de kendisine şu cevabı verdim:
“Güzel. Kafa karışıklığı gerçeği aramanın ve muhtemelen bulmanın ilk şartıdır.”

Müslüman İslam dinini izleyen kişidir. İslam dini ise Kuran’da şöyle tarif edilmiştir:

(İslami Reform için Manifesto, Edip Yüksel, Ozan Yayıncılık)

İSLAM:

• islam özel isim değildir; kök olarak teslimiyet/barış anlamına gelir. İbrahim’le yeni bir aşamaya ulaşan (4:125; 22:78) ve tüm peygamberler ve elçiler tarafından iletilen ilahi sistem Allah tarafından bu kelimeyle tanımlanır (5:111; 10:72; 98:5).
• yalnızca Allah’a teslim olmaktır (2:112,131; 4:125; 6:71; 22:34; 40:66).
• yaratılışımızdaki sistemdir (30:30).
• doğa ile uyumlu evrensel ilkeler sistemidir (3:83; 33:30; 35:43).
• yalnızca öznel deneyimler değil nesnel kanıtları da ister (3:86; 2:111; 21:24; 74:30).
• bir savın doğruluğunu kabul etmek için kalabalıklara veya duygulara değil aklın ölçüsüne başvurmamızı bekler (17:36; 4:174; 8:42; 10:100; 11:17; 74:30-31).
• bilgi, eğitim, ve öğrenime önem verir (35:28; 4:162; 9:122; 22:54; 27:40; 29:44,49).
• insanın yeryüzündeki yaratılışını bilimsel olarak araştırmamızı öğütler (29:20).
• Allah ile insanın arasına din adamlarının ve şefaatçıların girmesini reddeder (2:48; 9:31-34).
• dinden çıkar sağlamayı yasaklar (9:34; 2:41,79,174; 5:44; 9:9).
• bireyin özgür ve sorumlu davranmasını, ve yetkisiz yetkililere boyun eğmemesini savunur (6:164).
• her türlü inanç ve düşüncenin özgürce açıklanabilmesini savunur (2:256; 18:29; 10:99; 88:21-22).
• kamu işlerinde yöneticilerin seçilmesini ve toplu danışmayı gerekli görür (42:38; 5:12).
• yönetime bütün vatandaşların katılmasını sağlayan bir demokrasiyi önerir (58:11).
• rüşveti yasaklar; çıkar gruplarının ve şirketlerin yönetimde tekel olmasının önlenmesini öğütler (2:188).
• yönetici seçiminde ehliyet ve adalet ilkelerinin gözetilmesini emreder (4:58).
• herkes için adaleti savunur; ve hukuk sözkonusu olunca hiçbir ırkı, dini veya mezhebi kayırmaz (5:8).
• yönetim ya da bireylerce hakkı yenen herkese tazminat almak veya adaleti gerçekleştirmek için dilekçe ile şikayette bulunabilme hakkı tanır (4:148).
• sosyal yardım, ekonomik özgürlük ve zenginliğin paylaşılmasını teşvik eder (2:215, 59:7).
• her bireyin yaşama hakkına son derece saygı gösterir (5:32).
• bir toplumun niteliğinin kendisini oluşturan üyelerin niteliğine bağlı olduğunu ilke edinir (13:11).
• kişinin özel yaşamına saygı göstermemizi emreder (49:12).
• delillerle kanıtlanıncaya kadar her sanığı suçsuz sayar (49:12).
• tanıklık edecek kişileri olası tehditlerden korur (2:282).
• suçsuz kimseleri başkasının suçundan sorumlu tutmaz (53:38).
• kişilerin mal varlığını güvence altına alır (2:85,188; 4:29; ancak 24:29 ve 59:6-7’deki durumlar istisnadır).
• üretmeyen ekonomiden uzak durmamızı öğütler (2:275; 5:90; 3:130).
• yoksullara bakmamızı ve yardım etmemizi ister (6:141; 7:156).
• insanların ırk ve cins farklılığını bir avantaj olarak görmemizi ve Adem’in çocukları olarak birbirimize olan eşitliğimizi vurgular (49:13).
• kadınları erkekler gibi saygın kabul eder (3:195; 4:124; 16:97).
• bilincin önemini vurgular (5:90).
• bütün ulusları birbiriyle barış içinde yaşamaya çağırır (2:62; 2:135-136, 208).
• dünyayı bütün insanların evi sayar ve bir ülkeden diğer ülkeye göç etmeyi herkesin hakkı kabul eder (4:97-98).
• saldırganları güçle caydırıp barışı gerçekleştirmemizi ister (60:8,9; 8:60).
• ‘altın kaplamalı bronz’ kuralı, bağışlamanın teşvik edildiği hukukta suç, suçlu ve ceza arasında benzerlik kuralını izler (42:20; 7:33).
• hakkı yenenlere ve baskı görenlere arka çıkmamızı emreder (4:75).
• insanlara doğruluk ve güzel ahlakta yarışmayı öğütler (16:90)
• insanları, barış, dürüstlük ve nezaket gibi iyi şeylere özendirip kötülükten caydırmaya çağırır (3:110)
• ahlaki değer ölçülerinin yüksek tutulmasını ister (25:63-76; 31:12-20; 23:1-11).
• doğal çevreyle uyum içinde yaşamamızı emreder (30:41).
• Allah’ın onayladığı tek yasa/sistem’in islam olduğunu bildirir (3:19,85).

Share