Müşriklerle ilgili bazı ayetler

Share

Müşrikler ile ilgili bazı ayetler

www.19.org

La ilahe illallah

19:81 Kendilerine destek olsunlar diye ALLAH’ın yanında tanrılar edindiler.

33:66 Yüzleri ateşte çevrildiği gün, “Keşke ALLAH’a itaat etseydik, keşke elçisine itaat etseydik” derler.

33:67 Derler ki, “Rabbimiz, sadatlarımıza/şeyhlerimize ve büyüklerimize uyduk; onlar da bizi yoldan saptırdılar.”

33:68 “Rabbimiz, onlara iki kat ceza ver, onları büyük bir lanetle lanetle.”

3:18   ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; denetçiler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de… O’ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir.

3:80   Ve size, denetçileri ve peygamberleri rabler (efendiler) edinmenizi de emretmez. Siz müslüman olduktan sonra, size hiç inkârı emreder mi?

NOT: Kendini heykellere adamak (7:138) şirkin sadece bir türüdür. Allah’ın isminin yanında başka isimleri anmaktan hoşlanmak (39:45), din adamlarının Tanrı adına koyduğu din kurallarını izlemek (9:31; 42:21, 6:148), peygamberlerin ve evliya olduğuna inanılan kimselerin şefaat ve yardımına inanmak (2:48;10:18), peygamberlerin hatasız olduğunu ileri sürmek (18:110) gibi tavırlar da şirktir. Müşrik kafalar, sapkının hipnozu altında bulunduklarından Kuran’daki apaçık ayetlere rağmen kendilerinin hâlâ tek Tanrıcı olduklarını sanırlar (6:23). Bak 18:32-42.

39:11 De ki: “Dini yalnız ALLAH’a has kılarak O’na hizmet etmekle emredildim.”*

39:12 “Ve en ileri derecede Müslüman olmam emredildi.”

39:13 De ki: “Rabbime karşı gelirsem Büyük Günün azabından korkarım.”

39:14 De ki: “Dinimi yalnız ALLAH’a has kılarak O’na hizmet ediyorum.”

39:15 “Siz de O’nun dışında dilediğinize hizmet ediniz.” De ki: “Asıl kaybedenler, ahiret gününde kendilerine ve ailelerine kaybettirenlerdir.” Apaçık kayıp budur.

39:16 Onların üstünde de altlarında da kat kat ateş vardır. ALLAH kullarını böylece uyarır. Kullarım, beni sayın.

39:17 Kim Tağut’a (azgına/küstaha) hizmet etmekten kaçınır ve ALLAH’a yönelirse onlar için müjde vardır. Kullarımı müjdele.

NOT: İslam dininin biricik kaynağı olan Kuran’ı terkeden Müslümanlar, dini Yalnız Tanrı’ya özgüleyeceklerine, onu, tanrı + peygamber + sahabe + tabiin + mezhep müçtehitleri + mezhepte müçtehitler + eski alimler + ve daha sonra gelen alimciklerden ve şeyhlerden oluşan bir anonim şirketin ortaya koyduğu bir beşerî din haline dönüştürdüler. Bak 7:29; 16:52; 39:2,14; 40:14,65; 98:5

39:27 Biz bu Kuran’da, insanlara, her türlü örneği verdik ki öğüt alsınlar.

39:28 Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar.*

39:29 ALLAH, çelişen ortaklara sahip bir adam ile bir tek kişiye bağlı olan adamın örneğini verir. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Övgü ALLAH’adır. Ancak çokları bilmez.*

39:30 Sen öleceksin, onlar da ölecekler.

39:31 Sonra Diriliş Günü, Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız.

39:32 ALLAH’a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldi-ğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

NOT:  Sadece Allah’a kul olan bir kişiyle, evliya, sahabeler, mezhep imamları, müçtehitler, alimler, şeyhler, Hadis kitapları, mezhep kitapları gibi çelişen ortaklara tabi olan bir kişi bir olur mu?

39:36 ALLAH kuluna yetmez mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. ALLAH kimi saptırırsa ona bir yol gösteren bulunmaz.

39:37 ALLAH’ın yol gösterdiğini de hiç kimse saptıramaz. ALLAH Üstün ve Öc Alan değil midir?

39:38 Onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?“ diye sorsan, “ALLAH“ diyecekler. De ki: “ALLAH’ın dışında hizmet ettiklerinize ne dersiniz? ALLAH benim için bir zarar dilese onlar O’nun zararını giderebilir mi? Yahut O benim için bir rahmet dilese onlar O’nun rahmetini tutabilir mi? De ki: “ALLAH bana yeter.” Güvenenler O’na güvensinler.

39:43 ALLAH’ın dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Onlar hiçbir şeye sahip değilseler ve düşünemiyorlarsa da mı?“

39:44 De ki: “Tüm şefaat ALLAH’a aittir.” Göklerin ve yerin yönetimi O’na aittir. Sonra O’na döndürüleceksiniz.*

39:65 Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir: Ortak koşarsan, tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun.

39:66 Öyleyse yalnız ALLAH’a kul ol ve şükret.

39:67 ALLAH’ı gereği gibi değerlendiremediler. Halbuki, diriliş günü, tüm yer O’nun avucu içindedir, gökler de O’nun sağ elinde dürülmüştür. O Yücedir ve onların ortak koştuklarından çok üstündür.

4:116 ALLAH kendisine ortak koşulmasını affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH’a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.

31:13 Lokman oğluna öğüt verirken şunu demişti: “Sevgili oğlum, ALLAH’a ortak koşma, kuşkusuz şirk (Tanrı’ya ortak koşmak) büyük bir zulümdür.”

9:31   Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih’i ALLAH’ın dışında rabler edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı’ya hizmet etmekle emredilmişlerdi. O’ndan başka tanrı yoktur. O, eş koştukları kimselerden de çok Yücedir.

25:3   Buna rağmen O’nun yanında, birşey yaratamayan, kendileri yaratılan, kendilerine bile yarar ve zarar veremeyen, öldüremeyen, yaşatamayan ve diriltemeyen bir takım tanrılar edindiler.

39:3   Kesinlikle, din sadece ALLAH’a aittir. O’nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, “Onlar bizi ALLAH’a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara hizmet ediyoruz” (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında ALLAH karar verecektir. ALLAH kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez.

NOT: Mekke müşrikleri ile İslam dinini bir limited veya anonim şirketi dinine çeviren günümüz müşrikleri arasında pek bir fark yoktur. Peygamberin, evliyaların kendilerine şefaat edeceklerine inananlar, onları Tanrı’ya eş koşmaktadırlar; itiraf etmeseler bile (6:23). Ayrıca bak, 2:48.

46:9   De ki “Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, ancak bana vahyedilene uyuyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.”

72:21 De ki: “Ben size ne zarar verme, ne de sizi doğruya iletme (irşad etme) gücüne sahibim.“

72:22 De ki: “Hiç kimse beni ALLAH’a karşı savunamaz, O’ndan başka sığınak da bulamam.”

4:48   ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan aşağısını dilediğini bağışlar. Kim ALLAH’a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur.*

4:49   Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara en ufak bir haksızlık yapılmaz.

4:50   Bak, nasıl da yalan yere ALLAH’a iftira ediyorlar. Büyük bir hakaret olarak bu yeter.

11:113 Zalimlere sakın sempati duymayın, onları desteklemeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin ALLAH’tan aşağı dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

22:73 İnsanlar, işte size, dikkatle dinleyeceğiniz bir örnek: ALLAH’ın yanında hizmet ettikleriniz, toplansalar dahi bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de…

22:74 Onlar ALLAH’a gereken değeri vermediler. ALLAH elbette Güçlüdür, Üstündür.

26:213          ALLAH ile birlikte bir başka tanrı çağırma; yoksa cezalandırılırsın.

46:4   De ki: “ALLAH’ın dışında yalvardıklarınıza bir bakın. Onların yerden neyi yarattığını bana gösterin. Yoksa göklerde onların bir ortaklığı mı var? Bundan önce bir kitap veya bir bilimsel belge getirin, doğru sözlü iseniz?“

46:5   ALLAH’ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremeyen ve hatta onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir?

46:6   Halk toplandığı zaman onlara düşman olacaklardır ve onların kendilerine hizmet etmelerine karşı çıkacaklardır.*

2:8      Halktan öyle kimseler var ki aslında onaylamadıkları halde “ALLAH’a ve ahiret gününü onayladık“ derler.

2:9      ALLAH’ı ve müminleri aldatmak isterler. Halbuki kendi kendilerini aldatıyorlar. Farkında bile değiller.

2:10   Kalplerinde hastalık var. ALLAH da hastalıklarını arttırır. Yalanları yüzünden acı bir azabı hak ederler.

7:179 İnsanlardan ve cinlerden çok sayıda kişiyi cehenneme mahkûm ettik. Kalpleri var, fakat kavrayamazlar; gözleri var, fakat görmezler; kulakları var, fakat işitmezler. Onlar, çiftlik hayvanları gibidir, hatta daha da kötü… Ve onlar, olup bitenden habersizdirler.

9:28   Ey gerçeği onaylayanlar, müşrikler pistir; bu yıldan sonra Sınırlanmış Mescide yaklaşmasınlar. Yoksulluğa düşmekten korkuyorsanız, (bilin ki) ALLAH dilerse sizi kendi lütfuyla zenginleştirecektir. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

23:66 Size ayetlerim okunuyordu da ardınıza dönüyordunuz.

23:67 Ona karşı büyüklük taslıyordunuz, saçmalayarak geceliyordunuz.

17:22 ALLAH ile birlikte başka tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnız bırakılmış olarak oturup kalırsın.

6:13   Geceleyin de gündüzün de barınan her şey O’nundur. O İşitendir, Bilendir.

6:14   “Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat beslenmeyen ALLAH’tan başka sahip mi edineyim“ de. “Ben, herkesten önce teslim olmakla emrolundum“ de. Ortak koşmayın!

6:56   De: “ALLAH’ın dışında çağırdıklarınıza hizmet etmekten menedildim.” De: “Sizin keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam.”*

43:15 Kullarından bazılarını O’na bir pay olarak ayırdılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür.

18:15 “Şu halkımız O’ndan başkasını tanrılar edindi. Onların tanrı olduğunu açık bir delille kanıtlamaları gerekmez miydi? ALLAH’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?“

42:21 Yoksa ALLAH’ın izni olmadığı halde onlar için dini kurallar ve yasalar ortaya koyan ortakları mı var? Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onların arasında yargı verilirdi. Zalimlere acı bir azap vardır.

NOT: Günümüz “Müslümanlarının” bildiği ve uygulamaya çalıştığı İslam, yüzyıllar boyu, din adamlarının uydurdukları kurallarla öylesine bozulmuştur ki Muhammid peygamberin bildirdiği İslam diniyle ilgisi kalmamıştır. “Ulema” geçinen din adamları, o kadar çok şeriatlar, haramlar, çarşaflar, peçeler, gıdasal yasaklar, sakallar, sarıklar, istincalar, istibralar, misvaklar, sağ ayaklar, sol ayaklar, Hadisler, Sünnetler, şefaatler, hazretler, efendiler, kerametler, melanetler, evliyalar, şerifler, seyyitler, hırka-i şerifler, kıl-ı şerifler, takiyyeler, takkeler, tespihler, tekkeler, mezhepler, tarikatlar, şatahatlar, muskalar, istihareler, hülleler, hileler, türbeler, nafileler, mekruhlar, menduplar, sevaplar, müstehaplar, fetvalar ve palavralar uydurmuşlardır ki İslam dinini yaşanması felaket getiren bir şirk dinine çevirmişlerdir. Müslüman halkların dünyanın bu kadar gerisinde kalmalarının en önemli sorumluları bu müşrik din adamları ve onları kullanan politikacılardır. Tanrı bu durumu düzeltmek ve mesajını hurafe ve bidatlerden arındırmak için “büyüklerden biri” diye nitelediği mesajı gönderdi bize (74:30-35). Bak 9:31; 33:67.

38:0   Rahman, Rahim Allah’ın ismiyle

38:1   S90; mesajı içeren bu Kuran’a andolsun.*

38:2   Doğrusu, inkâr edenler kibir ve ayrılık içindedir.

38:3   Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Feryat ettiler, ancak artık kurtuluş zamanı değildi.

38:4   Onlara, kendilerinden bir uyarıcının gelmesini yadırgadılar. İnkarcılar, “Bu pek yalancı bir büyücüdür“ dediler,

38:5   “Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Bu, gerçekten çok tuhaf!“

38:6   Onların liderleri öne fırladılar, “Yürüyün, tanrılarınıza bağlı kalın. Sizden istenen sadece budur.”

38:7   “Son dinde böylesini işitmedik. Bu bir uydurmadır.”

38:8   “Mesaj, neden aramızdan ona indirildi?“ Aslında, onlar mesajımdan kuşku içindedirler. Hayır, onlar azabı henüz tatmadılar.*

6:23   Onların tek savunması şu olacak: “Rabbimiz ALLAH’a an-dolsun ki biz ortak koşmadık.”

6:24   Kendilerine karşı nasıl yalan söylediklerine dikkat et. Uydur-dukları şeyler kendilerini nasıl da terk etti.

6:148 Ortak koşanlar, “ALLAH dilemeseydi, ne biz, ne atalarımız ortak koşmaz ve hiçbir şeyi de haram etmezdik“ diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar aynı şekilde yalanlamışlardı. De ki: “Yanınızda bize göstereceğiniz herhangi bir bilgi var mı? Siz ancak kuşkulu ve çelişkili rivayetlere (zanna) uyuyorsunuz ve siz sadece tahminde bulunuyorsunuz.”*

NOT: Hadis ve Sünnet kitaplarını Tanrı’nın kelamına ortak koşanlar Tanrı’dan başka hüküm kaynakları oluşturarak, Tanrı’nın haram etmediği Birçok hayvansal gıdayı yasaklamışlardır. Kendilerinden önceki müşrikler gibi bu iddialarını Tanrı’ya mal etmektedirler. Kuran’da çizilen müşrik/putperest portresi evrensel bir portredir. Bak: 6:22-24; 16:35; 10:59,60.

Share