Sünniler Müzik Eşliğinde Şeytanla Dansediyor

Share

Sünni Âlimlerine göre bugünkü Sünnilerin yüzde 99’u
Müzik Eşliğinde Şeytanla Dans Ediyor

Sünnilik dininin Hanefilik mezhebinin Nakşi tarikatını taviz vermeden izleyen İhlas Vakfının yayınladığı Türkiye takviminin 28 Nisan 2015 tarihli takvim yaprağının arka sayfasında Ehl-i Sünnet dinini üretenlerin müziği haram ettiği bir düzineden fazla sahih kaynakla ispat ediliyor.

MusicNotes

 

SUÂL: “Çalgı haram değildir, çünkü insanın çalgıya da ihtiyacı vardır. İyi bilinmeli ki, musiki ruhun gıdasıdır.” deniyor. Çalgı câiz mi oluyor?”

CEVAP: Dinimiz çalgıyı kesinlikle haram etmiştir. Müzik, kâfir olan nefsimizin gıdasıdır, ruhumuzun zehridir. Aşağıda vesikaları vardır, açıkça; “Kalbde nifak hâsıl eder, ruhun zehridir.” deniyor. Kalbin ve ruhun gıdası ibâdet etmektir, Allahü teâlâyı ve onun sevdiklerini sevmektir. Nefsin gıdası haramlardır. Müziğin, çalgının haram olduğu internet sitemizde çok uzun bildirilmiştir. Burada kısa bilgi verelim. Bu konudaki hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

“Musiki, kalbde nifak hâsıl eder.” (Beyhekî)
“İlk teganni eden şeytandır.” (Taberanî)
“Resulullah, çalgı çalarak para kazanmayı yasakladı.” (Begavî)
“Ben, çalgıları, putları yok etmek için de gönderildim.” (İ. Ahmed, Ebu Nuaym, İ. Neccar)
“Nimete kavuşunca mizmar çalmak Allahın gazabına sebep olur.” (Deylemî, Bezzar)
“Çalgıcılar çoğalınca, belâ zuhur eder.” (Tirmizî, Ebu Davud, İbni Mace, İ. Ahmed)
“Bir zaman gelecek, zinayı, içkiyi ve çalgıyı helâl sayanlar çıkacaktır.” Buharî)
“İbni Abbas hazretleri; ‘Çalgı haramdır’ dedi.” (Beyhekî)
“Fudayl bin İyad hazretleri; ‘Müzik ve şarkı, zinanın teşvikçisidir.’ dedi.” (İbni Ebi-d-dünya)
“Şarkı, Kitap ve Sünnet’le yasaklanmıştır.” (İmam-ı Kurtubî)
“Şarkı ve müzik aletlerinin haram olduğu konusunda icma vardır.” (İbni Salâh)
“Kur’ân-ı kerîmi musiki perdelerine uydurarak okumak haramdır.” (Bezzâziyye)
“Çalgı çalarak veya oyun arasında Kur’ân okuyan kâfir olur.” (Tergib-üs-salât)
“Müzik bütün dinlerde büyük günahtır.” (Dürr-ül-münteka)
“Müzik, nefsin gıdası, ruhun zehridir; kalbi karartır.” (Dürr-ül mearif)

http://www.turktakvim.com/index.php?tarih=2015-04-28&page=arkayuz

Share