Rekat Sayısı ve İneğin Rengi

Share

Namazların Rekat Sayısı veya İneğin Rengi

Edip Yüksel
5 Ocak 2013
www.19.org

 

"Bizim için Rabbini çağır da onun rengini de açıklasın" dediler... " (2:69)

“Bizim için Rabbini çağır da onun rengini de açıklasın” dediler… ” (2:69)

 

VARSAYIM: Namazların belli bir rekat sayısı olması lazım.

GÖZLEM: Kendisini detaylı, tamam, mübin, yol gösterici, kurtuluş reçetesi, ve dinin korunmuş biricik kaynağı olarak tanımlayan Kuran namazın rekat sayısını bildirmiyor.

SONUÇ 1: Kuran iddia ettiği gibi detaylı, tamam, mübin, yol gösterici, kurtuluş reçetesi, ve dinin korunmuş biricik kaynağı bir kitap değildir. Bu yüzden Kuran yetmez. Kuran, Muhammed peygamberden 200-500 yıl sonra yazılan ve içlerinde birçok çelişkili rivayetler bulunan hadis kitaplarına muhtaçtır. Bu kitaplarda binlerce çelişki ve hadislerin sahihlik dereceleri konusunda çok ihtilaf olduğundan onlardan sadece müçtehitler hüküm çıkarır. Ve o müçtehitler de peygamberden birkaç yüz yıl sonra geldiler ve nesilleri kesildi. Bu yüzden şu anda geriye kalan dört mezhepten birisine bir mukallit olarak uymak zorundayız. Biz mukallitler ne Kuran’dan, ne de hadislerden hüküm çıkarabiliriz. Bize düşen atalarımızdan miras aldığımız mezhebimizin ilmihallerini ezberleyip aynen uygulamaktır.

SONUÇ 2: İlk varsayım yanlış. Namazın “rekat sayısı” diye bir soru bidat, yani sonradan uydurulan bir sorudur. Tıpkı namazda ellerin bağlanıp bağlanmayacağı, otururken el parmaklarının diz üzerinde nasıl açılacağı, ayaklar arasındaki mesafenin kaç santim olacağı gibi “ineğin kıllarının rengini” sorgulayan kılcı-tüycü kafanın (2:67-71; 5:101) sorduğu alakasız sorulardandır.  Namazın uzunluğu kişinin o zamanki durumuna ve koşullara bırakılmıştır. Namazın uzunluğu konusunda kararı, namazı gözeten kişi veya grup verir. Korku durumunda namaz kısaltılır. Nitekim mevcut uygulamada rekat sayısının veya namazın uzunluğunun değişken olduğuna dair işaretler var. Örneğin, toplantı günü kılınan öğle namazının rakat sayısı rivayetlere dayanılarak 4 rekat olarak belirlenmesine rağmen, yaşlıların ve hastaların durumu göz önüne alınarak iki rekat kılınması bir çeşit norm haline dönüşmüştür.

5:101   Gerçeği onaylayanlar, açıklandığı vakit hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kuran’ın ışığında sorarsanız size açık olurlar. ALLAH özellikle onlardan söz etmedi. Allah Bağışlayandır, Yumuşaktır.

 

Share