Nüzul Sırası ve 19

Share

Nüzul Sırası ve 19

18 Ağustos 2013

ABDULLAH: “Edip Yüksel kendisi de rivayetlere şöyle ya da böyle uyuyor. Örnek: Kuran’ın ilk inen suresini Alak (Embriyo) suresi kabul ediyor. Bu bilgi Kuran’da yok. Ama kendisi kabul ediyor.”

EDİP: İnternet’te beni eleştiren bir sürü kişi var. Güzel bir olay… Ama eleştirenler bazen yetersiz bilgiye sahip, bazen kafalarından uydurduklarını bana yamayarak yapıyorlar eleştirileri.

Buradaki tüm iddialara ve eleştirilere cevap vermeyeceğim. Zira eleştiriyi yönelten arkadaşımın daha da öbürlenip döbürlenerek debelenmesine katkıda bulunmak istemiyorum

Ben 20 yıl kadar önce 96’ıncı surenin ilk sure olduğu konusundaki rivayeti ciddiye aldım ve onunla ilgili birkaç matematiksel gözlemi paylaştım. O sistemde tanık olunan matematiksel özelliklerin bir kısmı “iniş sırası” rivayetinden bağımsız olmasına rağmen (örneğin suredeki ayetlerin sırası, surenin sondan kaçıncı sure oluşu, surenin harf sayıları) birkaç gözlem iniş sırasına bağımlı idi. Rivayetten bağımsızı örnekler ile rivayete bağımlı örneklerin uyuşması rivayetin doğruluğu konusunda bir delil olarak görmüştüm.

Ancak, 19 sisteminin en açık ve basit örneklerini bile anlamakta ve kavramakta aciz olan ve analitik düşünme konusunda kendilerini ölü denize çevirmiş olanların çok olması, ve dahası buradaki inceliği kavrama konusunda insanların zaafını gıdıklayıp yukarıdaki gibi konuyu istismar ederek apaçık nice gerçeği bununla yıkmaya çalışan demagogların çıkması yüzünden bu örnekleri kullanmaktan çoktan vazgeçmiş bulunuyorum.

Nitekim 1997 yılında yayımlanan Üzerinde 19 Var adlı kitabımda bu örneği vermedim. Zira 19 sisteminin delilleri ve örnekleri öylesine çok ve güçlü ki bu örneğe hiçbir ihtiyacı yoktur.

Kısacası, nüzul sırasını zannî bir rivayet olarak telakki ediyorum ve matematiksel sisteme uysa bile bunun bizi aldatabilecek anakdotal bir keyfi seçim olabileceğini veya keyfi olmasa bile 19 ayetinden zebralar gibi kaçabilmek için her türlü uyduruk bahaneye sığınanlar için bir mağaracık oluşturduğunu hesaba katarak o rivayetlere dayalı iddialara yer vermiyorum.

Share