Bir İnkarcı ve Süleymaniye Camisi

Share

Bir İnkarcı ve Süleymaniye Camisi

Edip Yüksel
21 Mayıs 2013
www.19.org

 114 Bismillah with 19 Letters

 

İNKARCI: Mesela Edip Yüksel, Reşat Halife’nin on dokuzculuk bâtıl dinine girince, Sadreddin hoca, (Oğlum Edip mürted oldu) demişti. Bunun harfleri de 19’dur. (Reşat Halife kâfirdir), (19’culuk dini bâtıldır), (On dokuzcular haindir), (Ve 19’cu süper cahildir) ifadelerinde de 19 harf vardır. Hıristiyanlar, Behailer ve on dokuzcular rakama önem veriyorlar. Bunların hepsi hurafedir.

EDİP: Ondokuz sayısına çarpılarak fitneye düşen bir ondokuzcunun 19 harfli Besmeleye nazire olarak yukarıdaki sözleri önermesi sürpriz değil. Bir cümlenin 19 harf oluşu o cümlenin ilahi kaynaklı oluşuna elbette delil olamaz. Nitekim bizim hiçbir vakit böyle bir iddiamız olmadı. Kuran’da 19 sayısı bir sistemin kodu… Harflerin, anahtar kelimelerin, ayetlerin, surelerin matematiksel bir örgü ve sistem ile oluşturduğu olağanüstü bir ayet, bir mucize. Üstelik hiçbir insanın kontrol edemeyeceği çağlar üstü bir gaybî tecelli. 19 sayısı ismi Gizlenen olarak bilinen 74’uncu surede 19×74 Kameri yıl boyunca bir sır olarak gizlendi ve nihayet 1974 yılında Allah’ın seçtiği bir muvahhid yoluyla dünyaya bildirildi. Dahası 19 harfli ilk ifadesinin Ebced değeri tam 1974 olan bu sure nitekim bununla ilgili gelişmeleri 19×74, yani 1406 kameri yıl önce aynen haber vermişti: 74:30-37. Belirlenen anda seçilen kişiye keşfettirilen bir ayettir (delil/işaret) 19 ayeti.

Allah’ın “büyüklerden biri” olarak övdüğü ayetine/deliline nazire olarak yukarıdaki örnekleri veren kişi bu olağanüstü ayete, bu sisteme zerre kadar tanık olmadığını, anlamadığını ispat etmiş oluyor. Sadece, kaçarken anırma sesleri çıkaran ve bu seslerle aslanın kükremesini bastırıp canını kurtaracağını sanan bir zebrayı andırıyor.

Şu manzarayı hatırlatıyor bana. Süleymaniye camisinin mimarının çok yetenekli olduğunu işiten ilkokul terk bir mürit elinde beş taşla Süleymaniye camisinin avlusuna gidiyor ve o beş taşı titizlikle üst üste koyduktan sonra, cemaate dönüyor ve sırıtarak ilan ediyor:

“Ey cemaat, bu hurafelere kanmayınız… Mimar Sinan hiç de öylesine yetenekli biri değil, Bakın ben de taşları üst üste koyabiliyorum. Vaktim olsa, yeterince taşım ve işçim olsa ben de bu cami gibisini yaparım. Bu camiyi yapmak hiç de büyük bir marifet gerektirmiyor.”

Dahası, 19 harfli cümleler ile nazire yaptığını sana bu inkarcı daha beceriksiz ve beyinsiz; Kuran’ın matematiksel sistemi ise Süleymaniye Camisinden çok daha muhteşem.

Süleymaniye camisi

Share