Ortak değerlerimiz

Share

AKP’li, CHP’li, BDP’li, MHP’li, çapulcu, pulcu, futbolcu, ateist, dindar, tarikatçı, anarşist, hadisçi, sünnetçi, müslüman, kel, artist, ayı, dayı, Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez,… kim olursan ol

Barış, adalet ve özgürlük
ortak değerlerimiz

Edip Yüksel
28 Haziran 2013
www.19.org

Peace dove

Eğer kendimizi değiştirmezsek ülkemizde nesiller boyu süren kavgalar, talanlar, yalanlar, dayatmalar devam edecektir. Aynı felaketli senaryoyu başka aktörler ile tekrar tekrar seyredeceğiz demektir. Çocuklarımıza daha kötü bir dünya bırakarak… Dün asker tarafından dövülenler bugün polisle dövüyorsa, dün askeri alkışlayanlar bugün polise karşı direniyorsa ortada büyük bir iki yüzlük vardır demektir. İkiyüzlü bireylerden oluşan toplumlar ve devletler kimseye huzur sağlamaz.

 1. İnsan hayatı ve onuru dükkânların camlarından, halılardan daha önemlidir.
 2. Kentte ve köyde yarı aç milyonlarca insanın gittikçe artan kredi borçlarıyla yaşadığı, milyonlarca vatandaşın geçim sıkıntısı çektiği kentlerde AVM gibi tüketim merkezleri dikmek yerine sosyal adaleti sağlayıcı reformlar yapılmalı. Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek GİNİ katsayısına sahip en adaletsiz ülkedir.
 3. Marjinal gruplar ve azınlıklar çoğunluğun tahakkümünden korunmalıdır.
 4. Seçildikten sonra başbakanlar, kendilerini, azınlıklar ve marjinal gruplar dahil tüm halkın başbakanı olarak görmeli ve onlara empati ile yaklaşmalı.
 5. Partilerin milletvekili adaylarını önseçimle partili üyeler seçmeli
 6. Seçimlerde baraj ortadan kalkmalı. Azınlıkların ve marjinal grupların temsil edilmesinin adaletin bir gereği olduğu kabul edilmeli.
 7. Geçmişte medyayı kullanarak halkın bir bölümü aleyhinde uydurdukları dışlayıcı propagandanın aynısını daha önce dışlanan grup yapmamalı.
 8. Kürtlerin ve diğer etnik ve dini grupların kültürel ve azınlık hakları tanınmalı ve ırkçı/mezhepçi asimilasyon ve zorla dayatma politikası ve tavrı tamamıyla değişmeli.
 9. Polisler yakalayıp etkisiz hale getirdikleri protestocuları dövmemeli, işkence etmemeli. Polisin cezalandırma yetkisi yoktur. Hukuk devletlerinde bu görev mahkemelere düşer.
 10. Vatandaşın vergileriyle silahlandırılan ve görevlendirilen polisler arasında vatandaşa karşı haksız veya orantısız güç kullandıkları taktirde haklarında ciddi soruşturma açılmalı.
 11. Kamu için çalışan kişilere, politikacılara yönelik hiçbir hakaretin suç sayılmaması gerekir. Kamu için çalışmanın bedelidir. Aksi taktirde bu politika muhalifleri korkutarak susturmak veya oto-sansürlemek için istismar edilmeye mahkumdur. Böyle bir ortamda medya hükûmetin/devletin bir propaganda makinasına dönüşür, yandaş ve dalkavuk olur. Medyası yandaş olan hiçbir ülkede iktidar ülkeye hizmet etmemiştir. Medyayı kontrol eden bir iktidar zalim, hırsız ve şımarık olmaya mahkum olur.
 12. Onbeş dakikada yazdığım maddelerdir bunlar. Lütfen bu paylaşımın altına siz de ülkemizi barış ve refah içinde nasıl daha ileri, özgür, ve adil yapmak için önerilerinizi ve eleştirileriniz ekleyiniz.
Share