Usul-ul Fıkıh Lokantaları

Share

Prof. Osman Eskicioğlu’na bir Öneri veya
Usul-ul Fıkıh Lokantaları

Edip Yüksel
6 Şubat 2012
www.19.org

Osman Eskicioglu

“…bana talebe olmaktan başka yolunuz yoktur!” diyen Osman Eskicioğlu

Osman Eskicioğlu: “Bu facebook halkı eğer samimiler ise bana teslim olmakta başka çareleri yoktur. Her kes kendisi bilir…ben kimseye karışmam bana talebe olmaktan başka yolunuz yoktur. bırakın kuran meselelerini bugün tüm sosyal bilimciler cahildir diyen bir kişinin karşısın da kim tutunabilir. Ama odunum diyenler çıkacaktır tabi ki….Allah hidayet etsin….”

🙂 🙂

Cevabınızı sonuna kadar okudum Osman kardeşim… Çok teşekkür ederim. Bizim gibi “ipten saptan kopan” kişilere karşı gösterdiğiniz sabır takdire şayandır. Anladığım kadarıyla, Sünni, Şii müftülerin veya Yahudi hahamlarının uydurdukları fıkıh usullerinden farklı fıkıh usulleri sunduğunuzu veya onları daha da geliştirip modernize ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Yanlış anladıysam lütfen düzeltiniz.

Yukarıda alıntıladığım ifadenize benzer hiçbir iddiam yok. Ben bir Kuran öğrencisiyim ve burada Arapçanın A’sını bile bilmeyen arkadaşlardan da yeni şeyler öğrenmeye talip birisiyim. Nitekim yaptığım Kuran çevirisinin geliştirilmesi ve daha düzeltilmesi konusunda, Fıkıh usulünün F’sini bile bilmeyen, Hadis’in H’sine bile inanmayan birçok arkadaşın katkısı olmuştur.

Benim için durum çok basit. Dört mezhebin farklı fıkıh usulleri ve hatta farklı hadis seçme usulleri var. Bunların ortaklaşa kabul ettikleri bazı ortak usuller de var. Örneğin, Nasih-Mansuh denilen felaketli inanç. Bu dört lokantanın ürettiği, pişirdiği yemeklerin milyonlarca müşteriyi nasıl zehirlediğini, milyonlarca mukallidi nasıl uyurgezerlere çevirdiğini, onları nasıl da Allah’ın bağışladığı akıl ile, doğadaki ve kitaptaki ayetler ile çelişen felaketli bir inanç ve hayata mahkum ettiğini müşahede ediyoruz.

Ancak sanırım siz benzeri yöntemleri biraz harmanlayarak ve biraz modernize ederek hazırlayıp pişirdiğiniz yemeklerin çok lezzetli ve aynı zamanda sağlıklı olduğuna inanıyorsunuz. Bu gayretiniz, cesaretiniz ve şevkinizden dolayı sizi tebrik ederim.

Ancak, bizim gibi benzeri lokantalardaki yemeklerle zehirlenip sağlıklarını kaybeden ve bunu fark ettikten sonra aynı pişirme usulünü ve aletlerini kullanan tüm lokantalara boykot eden ve uzun süre o zehirleri vücutlarından atmak için mücadele veren ve sonunda yavaş yavaş sağlıklarına kavuşan kişiler için bu iddianız yeterli değil. Bize birkaç örnek sunmanız gerekir. Yemeden önce rengine bakacağız, koklayacağız. Hani bu iki testten geçerse o zaman küçük bir lokma alacağız ve bir gün kadar bekleyeceğiz. Eğer zehirlenmezsek o zaman bir dahaki sefere iki lokma alacağız…

Size önerim şu:

Dinometre veya Mezhebometre adlı 45 soruluk kısa bir test hazırlamıştım. Savunduğunuz usul-ul fıkıh ve diğer aletleri kullanarak lütfen onlara cevap veriniz. Verdiğiniz cevabı tartışmak isterim. Hani sizin sebzeleri, etleri, baharatı nereden ve hangi usule göre nasıl seçtiğinizi ve nasıl pişirdiğinizi daha sonra tartışmak isterim. Ancak sizin kendi mutfağınızın usulüne göre birkaç yemek pişirmenizi ve bize sunmanızı istesek umarım bize darılmazsınız. Eğer yemeğiniz hem lezzetli ise ve bizi benzeri mutfaklarda pişirilen diğer yemekler gibi zehirlemez ise o zaman senin müşterin oluruz.

Ne dersiniz?

Selam ve sevgilerimle,

 

Prof. Osman Eskicioğlu Gruptan Niye Ayrıldı?

19 Şubat 2012

MUSTAFA BALCI: Osman Eskicioğlu hocayı kim, neden engelledi bu gruptan? Yönetici birisi bana cevap verirse memnun kalacağım.

EDIP: Ben de onun engellendiğini bilmiyorum… Üye listesine baktınız mı?

ENSAR ÜZÜMCÜ: Listede yok. Kendi çıkmış olabilir. Diğer yandan admin list de çok crowded.

OSMAN MERT: Edib bey, Osman hoca çok değerli…Onu kızdırdıkları zaman biraz sertleşiyor. Zannederim onu çok atıştığı gençlerden biri engelledi. Eğer hocayı tekrar görmek istiyorsanız bu grupta, ben iknâ edebilirim…

EDIP: Osman, iyi olur. Bir dene.

KEMALETTİN SALİH: Bazı avam makamındaki kişileri çıkarsanız onlara fazla dokunmaz
Ama 60 yaşımdaki bir profesörü dışlarsan adamcağızı psikolojik çöküntüye uğratırsın bunun vebali büyük olur. Keza açıklamalarında dikende fark etmedim kendi halinde bir adem

ALEN KO: grupta ayrımcılık söz konusu gariban engellendi mi kimseden tık çıkmaz. Adminler bir engelliler listesine baksın ve engelli kişilerin hangisi küfür etmiş bildirsin.

ALİHAN ALANKUŞ: Cadı avına son verebilirsiniz. Sanırım Osman Eskicioğlu benim yaptığım bir yoruma içerleyip ayrıldı. Demiştim ki: “Kuran’ı iyi niyetle anlayarak okuyan bir insana bir ilahiyat profesörünün öğretecek bir şeyi yoktur. Allah en iyi öğretendir”. Bu benim fikrim, siz aksini iddia ediyorsanız bunda özgürsünüz.
Osman Eskicioğlunun “Gerçekten bu Facebook bir üniversite, Fakat hiç talebesi yok, Çünkü herkes hoca ve herkes prof.” yorumu beni rahatsız etti.

Kendisini tanımıyorum, kimseye haksız yere hakaret etmek istemem, benim sözüm özellikle onu da hedef almamıştır. Ama Türkiyeyi, sistemi hepiniz kadar biliyorum. Burada alçak gönüllükle doğruyu arayan ve bulan gençleri bir insanın sırf isminin başında profesör lafzi var diye küçümsemesine gelemiyorum. Yüzyıllarca dinimizin dejenere edilmesine çanak tutan hacı hoca şeyh şeyhçik mürid müridcik tayfasına tolerans gösteremiyorum. Tüm insanlık Kuran aracılığıyla Allah’ın talebesi değil midir?

İslamın medeniyetin yıldızı olduğu zamanlarda din alimleri aynı zamanda diğer bilimlere de hakimdiler. Şimdi türlü bidatlerle, yalanlarla, insanların hayatlarının en özel detaylarına kadar nüfuz eden yapma kural ve kuralcıklarla zorlaştırılan dinle, abesle iştigal ediyorlar, bununla akademik kariyer bile yapabiliyorlar. Edip Yüksel beş dil bilir, felsefe bilir, öğretir, hukuk fakültesi bitirmiştir, bunlardan çok daha önce de mühendislik okumuştur, bir çok kitaplar yazmıştır. Buna rağmen hocalığını şeyhliğini v.s. ilan etmemiştir ve bundan özellikle ve üstüne basa basa kaçınıyor. Kendisine abi denilmesini bile istemiyor! :)) Kuranın örneği budur. Şeytanın kibir tuzağına düşmekten Allah’a sığınırım.

SEVGİ ÖZ: Osman Eskicioğlu girdiği gruplarda herkesi kızdırıyor. Bugün çok yumuşak ve mülayım bir kurup kurucusunu bile delirtti.

OSMAN MERT: Sevgi,onu da öyle kabul edelim olmazmı?

EDIP: Osman’ın ayrılmasını istemiyordum, ancak kendisi ayrılmaya karar verdiyse ne yapabiliriz? Burada dizüstü çökmüş dersini talim eyleyen ve onu mukallitçe izleyen talebeler bekliyordu… Ancak burada kendisinden yüksek not almak için yarışan üniversite öğrencileri veya elini öpmek için sıraya giren müritler yok…

Burası “wild west”… Bu forumda Kritik düşünme teşvik edilir… Elbette belli bir derece saygı kurallarına riayet etmeliyiz. Ancak, saygı kuralları hakikatı gizlemeyi gerektiriyorsa veya temelsiz iddiaları tartışmaya engel olacaksa o saygı kuralını kurban edebilmeliyiz…

Şahsen babam en çok saygı duyduğum ve sevdiğim insanlardan biriydi… Hala onun cesaretini ve dürüstlüğünü takdir ederim. Ancak babamın savunduğu hadis-mezhep öğretilerindeki yanlışları ve felaketleri görünce geleneksel kültürün benden beklediği saygı kuralını çiğnedim ve babamın şahsına değil, savunduğu doğmalara ve fikirlere karşı eleştirilerde bulundum…

Alihan Alankuş’a gönülden katılıyorum…

Eğer birileri bilgi sahibiyse bunu o kişinin tiltinden ve makamından değil, onun paylaştığı bilgiden öğreniriz. Eğer o bilgiyi takdir etmiyorsak demek ki ona layık değiliz. Layık olmayanlar taklit ederse daha çok layık olmazlar; aksine daha az layık olurlar o bilgiye. Böyle bir ortamda bilgi ihanete uğrar, suiistimal edilir ve hurafelerle karıştırılır.

Bilgiyi takdir etmeyen bir sürü mukallidin veya müridin saygı duyduğu bir alim veya ruhban olacağıma, paylaştığım bilgiyi ve delilleri, bilgiye sahip olmadan da olsa düşünerek eleştiren hakikat arayıcıları arasında arada bir hakarete uğrayarak da olsa dinlenen bir nefer olmayı tercih ederim…

 

 

Share