Şahlar, Padi-şahlar, ve Firavunlar ile Övünenlere

Share

Padişah Firavun Fatih Sultan

 

Şahlar, Padi-Şahlar ve Firavunlar ile Övünenlere

Özlem Yağız
29 Mayıs 2013
www.19.org

Şunları biliyor muydunuz?:

 • İstanbul’un fethi sırasında Konstantinopolis halkının tüm mal varlıklarının yağmalandığını
 • Fatih’in şehre girmeden üç gün boyunca yeniçerileri yağma için serbest bıraktığını, genç kadın ve erkeklerin ganimet olarak fetihçiler tarafından alabildiği kadar köle ve cariye edildiklerini, oluk oluk insan kanı akıtıldığını
 • Fatih camisinin Kutsal Havariler kilisesini yıkarak yerine onun taşlarıyla inşa edildiğini
 • Fatih’in iki yaşındaki kardeşini boğdurduğunu, “devletin bekası için kardeş katli mubahtır” fetvasını yürürlüğe koyan padişah olduğunu
 • Trabzon Rum imparatorluğunun son hükümdarı ve altı oğlu ile yeğenlerini imparatorun karısının gözü önünde öldürttükten sonra cesedini sokak köpeklerine fırlattırdığını
 • Anadolu’nun ve Balkanların pek çok yerinden şehre zorunlu göçle ağlata inlete insanlar yerleştirerek şehir nüfusunu canlandırmaya çalıştığını
 • 50 bin kişilik şehre Fatih’in 70 bin kişilik askerle saldırdığını
 • Osmanlı Defterdarlarından Tursun beyin yazdığına göre, “Askerler saraydan ve zenginlerin evlerinden gümüş ve altın kapları, değerli taşları ve kumaşları aldıklarını
 • Bu şekilde pek çok kişi fakirlikten kurtulup zengin kılındığını
 • Bütün çadırlar yakışıklı oğlanlar ve güzel kızlarla dolu” olduğunu
 • Tüm Osmanlı tarihinde 80 kadar şehzade kardeşleri tarafından boğdurulduğunu
 • Sadrazamların üçte birinden fazlası katl edilerek öldürüldüğünü
 • 3. Mehmet’in bir gecede 13 kardeşini boğdurduğunu
 • Bunlardan birisi yeni doğmuş bir bebek olduğunu
 • Altı ay İstanbul halkının yas tuttuğunu ve mezarlarının Ayasofya’nın yanındaki Şehzadeler türbesi olduğuna inanıldığını
 • “O İstanbul’u feth eden kumandan ne kutlu bir hakan” olduğunu

Müthiş fetih kutlamaları yapıyoruz değil mi? Peki biz neyi kutluyoruz gerçekte?

Share