Meğer Reşad ve Edip Hakkındaymış!

Share

Meğer Reşad ve Edip Hakkındaymış

Edip Yüksel
1 Mart 2013

Edip and Rashad in 1988 in front of Masjid Tucson

Edip and Rashad in 1988 in front of Masjid Tucson

 

İDDİA: “İnsan sözünden başka bir şey değil bu.” (74:25). Reşat Halife ve Edip Yüksel, Tevbe Suresi 128 ve 129.ayetler için “İnsan sözünden başka bir şey değil bu.” dedi.

CEVAP:

Demek ayet 1406 yıl önceden Reşad ve Edip için nazil olmuş.

Tarih boyunca Kuran’a ek ciltler dolusu kitaplar üreten tüm din adamları ve onları izleyen milyonlar haklı tarafta, Reşad ve Edip ise yanlış tarafta imiş.

Dinlerini mezhep mezhep, tarikat tarikat bölenler doğru tarafta, Reşad ve Edip ise yanlış tarafta imiş.

Kuran’ın birçok ayetini hadislere ve mezhep öğretilerine neshettiren (iptal ettiren) milyonlar haklı tarafta, Reşad ve Edip ise yanlış tarafta imiş.

Kelimeyi tevhidi kelimeyi tesniyeye çeviren milyonlar haklı tarafta, Reşad ve Edip ise yanlış tarafta imiş.

İnsanı hak olan biricik efendisine teslim olmak yoluyla özgürleştiren, adalet ve barış için mücadeleyi teşvik eden, ve sürekli sorgulayıp akletmemizi hatırlatan Kuran’a inat dinadamlarına ve sultanlara köle olan, zulüm ve şiddeti kutsayan, körlemesine inanmayı marifet sayan milyonlar haklı tarafta, Reşad ve Edip ise yanlış tarafta imiş.

Allah’a recm ayetini iftira edenler ve daha sonra onu Kuran’a sokamayınca da “kutsal” ve aç bir keçiye yedirtip neshedenler doğru tarafta, Reşad ve Edip ise yanlış tarafta imiş.

19 sayısına meğerse sadece bir fitne olsun diye GİZLENEN diye bilinen 74’uncu surede dikkat çekilmiş ve o fitne 19×74 kameri yıl gizli tutulduktan sonra 1974 yılında meğerse Reşad tarafından ortaya çıkarılması planlanmış.

74:31 ayetinde anlatılan müminler meğerse 19’un Kuran’ın matematiksel sistem oluşunu inkar eden Hanefiler, Şafiiler, Hanbeliler, Malikiler, Selefiler, Nakşiler, Caferiler, Nurculur imiş ve onlar Reşad ve Edib’in fitnesini görünce imanları artıyormuş.

74:31 ayetinde anlatılan kitap ehli (Hristiyanlar ve Yahudiler) meğer Reşad ve Edib’in iki ayeti inkar etme biçimindeki fitnesini işitince Kuran hakkındaki kuşkularından kurtuluyorlarmış.

Demek Allah, Reşad ve Edip 9:128-129 için “bu beşer sözüdür” desinler diye Besmele’yi 19 harf yapmış.

Demek Allah, Reşad ve Edip 9:128-129 için “bu beşer sözüdür” desinler diye Kuran’ı 19×6 sure olarak düzenlemiş.

Demek Allah, Reşad ve Edip 9:128-129 için “bu beşer sözüdür” dedikleri için 19 sayısını “büyüklerden biri” olarak betimlemiş.

Demek Allah, Reşad ve Edip 9:128-129 için “bu beşer sözüdür” dedikleri için oluşturdukları fitne yoluyla “sabahın ağardığını ve gecenin geçmekte olduğunu” bildirmiş.

Demek 74:16 ayetindeki çoğul (en az üç eleman içeren) AYAT (ayetler/işaretler) gramer hatasıymış ve 9:128-129’daki İKİ cümle için kullanılmış.

Reşad ve Edip için fitne olması için 74:29 ayetindeki “beşer” kelimesi hem 74:25 ve hem 74:31 ayetlerindeki son kelime olan “beşer” (insanlık) anlamına gelmemeliymiş. Bu fitnenin daha da katmerli olması için düzinelerce ayetteki beşer kelimesinden farklı bir anlama gelmeliymiş: 3:47; 3:79; 5:18; 6:91; 11:27; 12:31; 14:10; 14:11; 15:28; 15:33; 16:103; 17:93; 17:94; 18:110; 19:17; 19:20; 19:26; 21:3; 21:34; 23:24; 23:33; 23:34; 25:54; 26:104; 26:186; 30:20; 36:15; 38:71; 41:6; 42:51; 54:24; 64:6; 74:25; 74:29; 74:31; 74:36

Reşad ve Edip için fitne olması için 74:29 ayetindeki “beşer” kelimesi Kuran’da 13 yerde deri için kullanılan “cild” kelimesinin yerine kullanılmalıymış (4:56; 4:56;16:80; 22:20; 24:2; 24:2; 24:4; 24:4; 39:23; 39:23; 41:20; 41:21; 41:22)

Reşad ve Edip için fitne olması için 74:29 ayetindeki “levvaha” kelimesi Kuran’da geçen 7:145; 7:150; 7:154; 54:13 ayetlerinde geçen “levha” kelimesiyle alakası kesilmeliymiş ve yakılma anlamına gelmeliymiş.

Share