Reenkarnasyon?

Share

Reenkarnasyon?

Edip Yüksel
4 Ağustos 1998
www.19.org

 

ATILLA: Edip Bey, Saygılar sunarım. Zamanınızın çok değerli olduğunun farkındayım. Ancak Amer ikada “spiritualism” hızla yayılan bir ekol olduğu için bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek istedim:

Türkiye’de basılmış bir kitap var. “Ruhçuluğa Gore Kurban öğretisi” adında, yazarı Sadi Çaycı. Kitap çok ilginç. Hadisçilerden daha akilci Kuran yorumları olduğunu söylemeliyim. Bu kitapta aşağıda yazılı ayetlere dayanarak, Kuran’da “tekrar-doğuş” – reenkarnasyon’un olduğunu, ancak bunun kitlelerin bilinç seviyesi uygun olmadığı için ustu kapalı tutulduğunu, Mevlana gibi sunilerin reenkarnasyon bilincine sahip olduklarını ileri sürüyorlar. Ayetler şunlar: 2/143, 2/55-56, 2/28, 29/19, 30/27, 85/13, 22/66, 30/40, 10/4, 84/19, 26/203-205, 35/37, 3/145, 37/58-60, 25/14 ..

EDIP YUKSEL: Merhaba Atilla: Kast sistemiyle oluşturulan kölecilik, sömürü ve aşağılama sistemini kitlelere yutturmak için zenginlerin ve idarcilerin uydurduğu Hindu hikayesi olan reenkarnasyonu desteklemek amacıyla Kuran ayetleri üzerinde yapılan yorumların Kuran ile hiçbir alakası yoktur. Bu konu üzerinde uzun uzadıya yazacak halim yok. Dilersen, bunların arasından reenkarnasyonu en çok desteklediğine inanılan bir iki ayeti seçersen onlar üzerinde tartışabiliriz.

Örneğin 23:100 ayeti reenkarnasyon, yani tekrar bedenlenme inancını ve ruhların dünyaya dönüşlerini reddetmektedir. Aşağıdaki ayetler reenkarnasyon inancını net biçimde reddeder:

23:99     Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman şöyle der, “Rabbim, beni geri döndürünüz.”

23:100   “Ki terk etmiş bulunduğum şeylerde erdemli işler yapayım.” Hayır. Bu onun söylediği bir laftan ibarettir. Diriliş gününe kadar onların ardında bir engel vardır.

Nitekim 21:95 ayeti de helak edilen bir toplumun tekrar dönmesinin yasaklandığını bildirir. Yahya ve İsa’nın önemli günlerinden söz eden ayetler de reenkarnasyonu inancını reddeder:

19:15     Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun!

19:33     “Doğduğum gün, öldüğüm gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana selam olsun.”

Her iki ayette DOĞUM, ÖLÜM ve DİRİLİŞ günü olarak üç günden söz edilir. Eğer reenkarnasyon söz konusu olsaydı “gün” yerine çoğulu olan “günler” kullanılırdı. Aşağıdaki ayetler uyduruk kitapları Kuran’a eş koşarak, peygamberi, arkadaşlarını ve din adamlarını putlaştırarak Allah’a ortak koşanları da kapsayan müthiş bir uyarıdır:

40:11     Diyecekler ki, “Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Buradan bir çıkış yolu var mı?”

40:12     Çünkü, YALNIZ ALLAH çağrıldığı zaman inkar ederdiniz. Ancak kendisine ortak koşulduğunda onaylardınız. Hüküm, Üstün ve Büyük olan ALLAH‘a aittir.

40:13     O ki size ayetlerini (kanıtlarını ve işaretlerini) göstermekte ve sizin için gökten bir rızık indirmektedir. Tümüyle yönelip teslim olandan başkası ibret almaz.

40:14     İnkarcılar hoşlanmasa da dini sadece ALLAH‘a ait kılarak O’na hizmet edin.

40:15     Dereceleri Yükselten, Yönetim Sahibi. Buluşma gününe karşı uyarsın diye kullarından dilediğine, emirlerini içeren vahyini indirir.

40:16     O gün onlar tümüyle açığa çıkarılacaklardır. Hiçbir şey onları ALLAH‘tan gizleyemez. O gün yönetim kime aittir? Tek ve En Üstün olan ALLAH‘a aittir.

Yukarıdaki 40:11 ayetinde ifadesini bulan “İki ölüm ve iki hayat” ifadesi reenkarnasyon inancı için suiistimal ediliyor. Halbuki Kuran’ı dikkatle okuyan herkes yaratılışı izleyen bu dört dönemi şöyle anlar:

  1. ÖLÜM: Yaratılıştan sonra, insanlar ölüm denilen kişilik/bilinç transferi yoluyla bu dünyaya indiriliyor.
  2. HAYAT: Dünyada doğan bir bedenin beyni yoluyla bilinç (nefs/kişilik) dünyada sınava tabi tutulması…
  3. ÖLÜM: Bilincin/kişiliğin dünyadaki bedenden ayrılıp öteki âleme transferi…
  4. HAYAT: Bilincin/kişiliğin yeni bir bedenle çiftleştirilerek tekrar diriltilmesi…

Ayrıca Yunan felsefesinden çalınma “ruh” kavramı üzerinde teoriler ve öğretiler geliştirenlerin önemli bir bolumu kritik düşünceye sahip olmayanların işlediği yanlışlardan oluşuyor. Ruhçuların bir kimsi fincanla ruh çağırma şarlatanlığını gösterip saf kişileri saflarına katıyor. Benim “ruh” denilen “şey” konusunda çok farklı bir anlayışım var. Bu konuda kısa bir tartışma için lütfen MESAJ çevirimde ilgili ayetlerin dipnotuna bak.

ATILLA: Allah kavramı, Allahın adaleti, Kader, Ahret, Cennet-Cehennem, Âdem-Yaradılış gibi İslam bilginlerinin belli bir noktada tıkandığı konularda, ”spiritualist’lerin doyurucu açıklamalara sahip olduklarını gördüğüm için size yazmaya değer buldum.

EDIP: Cevabini bilemediğimiz veya açıklamakta güçlük çektiğimiz sorular için çeşitli senaryolarla “doyurucu” açıklamalar bulabiliriz; ama bu açıklamaların ne derece gerçekle ilgili olduğu sorusunu sormalıyız. Reenkarnasyon’un hiçbir bilimsel temeli yok. Bu inanç için eğer Kuran ayetleri kullanılıyorsa, şahsen hiçbir ayetin buna delil olacağına inanmıyorum. Reenkarnasyon kast sistemini yutturmak için kullanılan bir afyondan ibarettir. Lütfen sağa sola afyon dağıtmayınız.

ATILLA: Hürmetlerimi sunarım: (Kurban çevirinizin basılmasını dört gözle bekliyorum).

EDIP: Bil mukabil hürmet ve sevgilerimle…

 

Share