Robotların dini farketmez

Share

Buddhists Burma

 

Burma’da Budist çeteleri müslümanlara karşı aylardır terör estiriyor, katliam yapıyor, evlerini yakıyor. İşte dogmaları, söylentileri, rivayetleri din edinen insanlar basılan bir düğme ile uysal bir sürü olmaktan çıkıp saldırgan canavarlara dönüşürler. Ne koyun olun ne de canavar. Bugünün koyunu yarının canavardır. Ebedi kurtuluş için kainatın biricik efendisinden başka otoriteyi izleyen, sorgulamadan dogmalara ve rivayetlere inanan herkes şeytan tarafından kullanılmaya hazır bir robottur. Politik ve dini şeytanlar tevhid paradigması ile özgürleşmeyenleri istediği zaman egolarıyla, korkularıyla, ihtiraslarıyla, beyinlerine yaptıkları ihanetleriyle ve cehaletleriyle harekete geçirebilir.

Share