Firavunlara ve Sihirbazlarına karşı Kürt Musalar ve Harunlar

Share

Faşist Firavunlara ve Sihirbazlarına karşı
Kürt Musalar ve Harunlar

Edip Yüksel
22 Aralık 2012
www.19.org

Said Kurdi

Örneğin, “Biz Kurdler” ifadesini Sözler Yayınevi “Bizler” diye tahrif ederek yayınlamış.

 

Türk+İslam sentezcisi nurcular Said Nursi’nin kitaplarındaki Kürd kelimelerini sansürleyip tahrif etmişlerdi. Bunu çoktandır biliyorum. Med-Zehra yayınları bunları belgeleriyle isbat etmişti. Yazar Remzi Peşeng Risale-i Nur’da yapılan tahrifatlarla ilgili olarak Said Nursi’nin Kürd olduğunu bildiren ifadelerini gizleyen Nurculurı ifşa edip orijinal belgelerle mahkum etti. TimeTurk.com bunun bir bölümünü 21 Aralık 2012 tarihinde “İşte Risale-i Nur’da yapılan tahrifatlar” başlığıyla yayımladı.

Kürtlerin varlığını bile inkar eden, onları kart-kurt hikayeleriyle “dağ Türkleri” olarak ilan eden, dillerini yasaklayan, köylerinin isimlerini değiştiren, çocuklarına Kürtçe isimler vermeyi yasaklayan, NewRoz (YeniGün) bayramlarını bile yasaklayan ve daha sonra zorda kalınca o bayrama izin veren ama onu bir “Türk bayramı” olarak çalmaya çalışan, tüm dünyanın bir Kürt lider olarak bildiği Selahaddini Eyyubi’yi bile Türkleştiren…. ve en son Said-i Kürdi olarak bilinen ve kitaplarında yüzlerce yerde kendisinin Kürd olduğunu bildiren bu adamı TÜRKLEŞTİREMEYİNCE halkın dini hormonlarını gıdıklayarak, onu uyduruk belgelerle hem Seyit ve hem Şerif ilan ederek yüzde yüz ARAPLAŞTIRAN ve böylece Kürtlerin varlığını, tarihini, kültürünü ve hatta tarihi kişiliklerini inkar edip çalanları gördükçe iğreniyorum.

Bu ırkçılar, bu sentezciler bir de bunu islam adına, din adına yapıyorlar. Ondan sonra sıkılmadan, utanmadan “kardeşlik” edebiyatı yapıyorlar.  Bu ırkçılıklarına, bu inkarlarına, bu hırsızlıklarına, bu yalan ve düzenbazlıklarına karşı çıktığım için bir de utanmadan beni “Kürtçülük” yapmakla suçluyorlar.

Ben ilk kez Kürtlerin Musa’sı olmak için Rabbime dua ediyorum. Kürtlerin Musa’lara ve Harunlara ihtiyacı var. Firavunlara, Karunlara ve onların yaltakçıları din adamı sihirbazlara karşı Kürt halkının onur ve özgürlüğünü savunacağım. Sentezci faşistlere aldırmadan… Bu konuda Türk ve Kürt kardeşlerimin desteğini bekliyorum.

Türk+İslam sentezcisi faşist Nurcuların sahtekarlığı için bak:

İşte Risale-i Nur’da yapılan tahrifatlar

Share