Şeyhülşeytanlar

Share

 

İmam-i Rabbani adındaki Şeyhülşeytan

445. MEKTUP

“Salik kâfir olmadıkça Müslüman olamaz. Kardeşinin başını kesmedikçe Müslüman olamaz. Anası ile tezevvüc etmedikçe Müslüman olamaz.”

Burada küfürden murad, tarikat küfrüdür. Bu dahi, cem mertebesinden ibarettir. O cem mertebesi dahi, kapanma yeri, İslâm’ın güzelliği ile küfrün çirkinliği arasında imtiyazın olmaması makamıdır. Hatta, İslâm nasıl güzel görülüyorsa, küfür dahi, aynı şekilde güzel bulunmaktadır. Biri HADİ, biri MUDİLL isminin mazharı görülmektedir. Bunların her birinden bol hazza nail olunmakta ve her ikisinden de lezzet alınmaktadır. …

-ENEL-HAK… (Hak ben…)

-Cübbemin içinde Allah’tan başka yoktur…

-Sübhanım, şanım ne kadar büyük…

Bütün bu cümleler, o cem ağacının meyveleridir ki…

Şeyhülşeytanlar ve Ebucehiller

İMAM-İ RABBANİ diye anılan Sirhindî andındaki Hindistanlı müşriğin MEKTUBAT adlı kitabından bir alıntıdır bu. Sünnilik dinini izleyen milyonlarca mürid (Nurcular, Nakşiler, Kadiriler ve diğer tüm müşrik fırkalar) tarafından putlaştırılan yüzlerce isimden biri olan bu şeytan küfrü (nankörlük ve azgınlığı) islam (barış ve tevhid) ile özdeşleştirmektedirler. Sünnilerin büyük çoğunluğu maalesef bu sahtekarın burada sinsice sokuşturduğu bir başka şeytanlığı fark etmemektedirler. Şöyle ki:

7:180 En güzel isimler ALLAH’ındır; öyleyse O’nu onlarla çağırın. O’nun isimlerini tahrif edenleri bırakın; yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Kuran’da Tanrı için, yüzün üzerinde değişik sıfat-isim kullanılır. Bunlar süreklilik bildiren tanımlamalardır; Nitekim her yazı yazan insana “yazar” denmez. Maalesef, uydurma Hadis kitaplarında sunulan 99 isimli liste Tanrı’ya yakışmayacak birkaç nitelik içerir. Örneğin, dindar Müslümanlarca ezberlenip dua maksadıyla okunan 99 isimden birisi olan “el-Darr” zarar veren anlamına gelir. Halbuki Kuran tersini söyler (42:30).

Burada Sirhindî adındaki ebucehil, Şeytanın ismi olan Mudill (Saptıran) ismini/sıfatını haşa Allah’a yakıştırmıştır. (Ayet: 28:15)

 

Share