Şeytanın Dörtlü Çetesi

Share

Şeytanın Dörtlü Çetesi

Şeytanın Dörtlü Çetesi

FİRAVUN, Özgürlük Düşmanı: Diğer üç şeytanın desteğiyle insanları köleleştiren, reayalaştıran, sınıflara ayıran, emperyalist savaşlarla ülkeler fetheden ve bu uğurda insanların kanını döken firavunlar, krallar, halifeler, şahlar, padişahlar, seçilmemiş diktatörler, seçilmiş diktatörler.

KARUN, Emek Düşmanı: İnsanları fiziksel, finansal veya hukuki olarak köleleştirenler… Emevî uydurukçularının iddialarının aksine, İslam kölelik sistemini kökten reddetmiştir. Tevhid prensibiyle çelişen bir şirk ifadesidir kölecilik. Köle (abd) sahibi olan kendisini efendi (rab) ilan etmiş oluyor ve böylece kendisini Allah’ın yanında bir başka efendi (rab) ilan ederek kainatın efendisine kendisini ortak koşmuş olur. Modern çağda ise fiziksel kölelik yerine insanları borç altına koyarak, emekleri çalınarak köleleştiriliyor ve faiz yoluyla bu kölelik hayat boyuna çevriliyor.

HAMAN, Hayat Düşmanı: Dörtlü çetenin üçüncü üyesi silahlı güçlerdir. Siyasi ve ekonomik sömürüye karşı isyan edenleri tehdit eder; hapis, işkence veya ölümle cezalandırır. Halk ve doğal kaynaklar kontrol altına alındıktan sonra millî ve dinî duygularla hipnozlanan halkı kullanarak ihtirasla komşu ülkelere saldırır. Azgın ve emper-yalist savaşları teşvik için, diğer çete üyelerinin desteğiyle bayrak gibi sembol-leri ve marşları kullanarak kitleleri saldırı, işgal, talan ve katliam için kullanır.

SİHİRBAZ, Beyin düşmanı: İnsanları Allah adına kandıran ve çocuk yaşta halkın beynini yiyen ruhbanlar ve din adamları… Firavun zamanındaki din adamları, sihir yani illüzyon ve hipnozlayıcı telkinlerden oluşan etkileme sanatıyla halkı kandırıp Firavunî sisteme yandaş veya köle haline dönüştürdüler. Çağdaş din adamları illüzyon+hipnozdan oluşan büyüleme sanatını biraz değişik de olsa hala kullanır. Örne-ğin, Papa acayip bir şapka, cüppe, haç ve elinde duman çıkaran bir zımbırtıyla halkın gözlerini boyar. Sünni ve Şii din adamları illüzyon için sarık, sakal, takke, cüppe kullanır. Hipnotik transı sağlamak için de duygusal hikayeler anlata-rak halkı cezbeye sokar. Allah ve elçisi adına uydurulan ayetler (kudsî hadisler), nuzül sebepleri, sünnetler, hadisler, mezhepler,  tarikatlar, menkıbeler ile insanları aptallaştırarak zihinsel, ekonomik ve siyasi yönden sömüren müşrik ve münafık sınıftır bu.

 

Share