Şeytan işte namazı böyle ta(h)rif etti

Share

PDF’i görmek indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

Namazda Elleri Kaldırma Risalesi – Buhari

Namazda el kaldırma

Kuran’da anlatılan namazın asıl amacını (Allah’ı anmak, O’ndan yardım istemek, erdemli bir hayat sürmek ve başkalarına yardım etmek) unutturmak için şeytan hadisler yoluyla yüzlerce teferruat uydurdu. El kaldırma ile ilgili olarak ilişikteki PDF dokümanında 198 uyduruk hadis bulacaksınız. Bugün Dört Hak Mezhep diye yutturulan mezheplerin liderleri ve mukallitleri geçmişte birçok konuda birbirlerini tekfir etmişlerdi. Örneğin Şafii alimleri geçmişte Ebu Hanife’ye lanet ediyorlardı. Hatta birbirlerinin arkasında namaz kılmıyorlardı.
Namazla ilgili olarak Kuran tüm detayları içerir.

Hadislere ve Kurana Göre Namaz

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f-dCDGFeAsc[/youtube]

 

Kuran’a Göre Namaz 1/2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vz2pzl7h4nQ[/youtube]

 

Kuran’a Göre Namaz 2/2

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=etXDv8ax76M[/youtube]

Share