Bu sünnetlerden kaç tanesini işlediniz?

Share

Bu sünnetlerden kaç tanesini işlediniz?

Sufi circle


www.19.org

“Kim, sünnetimi ihya ederse, beni ihya etmiş olur. Kim beni ihya ederse cennette benimle beraberdir.”
(Habis-i Şerif, Sünen-i Tirmizi)

 • sünnetullah’ı (allah’ın sünnetini, yasasını) çarpıtıp Muhammed’in sünnetine çevirme sünneti,
 • el ayak kesme sünneti,
 • göz oydurma sünneti,
 • ağzına ince bir odun sokup çevirttirme sünneti,
 • deve idrarı içme sünneti,
 • kadınları köleleştirme sünneti,
 • istibra sünneti, yani kabir azabı çekmemek için bir molekül idrar kaçar diye cinsel organına pamuk tıkadıktan sonra şalvarının içinde elleriyle tutarak dolaşma sünneti,
 • resim, heykel, müzik, sanat düşmanlığı sünneti,
 • kertenkele öldürerek sevap kazanma sünneti,
 • küçük çocukları (kız dahil) rızası dışında zorla cinsel organını kesme sünneti,
 • üfürükle ve tükürükle tedavi etme sünneti,
 • hacamat yapma sünneti,
 • dinden çıkanı öldürtme sünneti,
 • altı yaşında bebeyle evlenme sünneti,
 • bir gecede dokuz kadınla birden yatma sünneti,
 • köpek katletme sünneti,
 • eti bıçakla kesmeme sünneti,
 • bıyık kısaltma, sakal uzatma sünneti,
 • “ineğin rengi ne?” misali teferruatlarda kılı kırk yarma sünneti,
 • “namazda ayaktayken ellerimi nereye koyacağım?” sorusunu sorma sünneti,
 • namazdayken ellerin konacağı yer konusunda her türlü cevabı uydurma sünneti,
 • fatiha’dan sonra hiçbir sure zammetmeden rükûa varma sünneti,
 • fatiha’dan sonra zammussure okuma sünneti,
 • kadınları hafifçe dövme sünneti,
 • gözlere sürme çekme sünneti,
 • ayeti ayetle neshetme sünneti,
 • ayeti hadisle neshetme sünneti,
 • hadisi hadisle neshetme sünneti,
 • kabak sevme sünneti,
 • kadınları aşağılama sünneti,
 • sinek yemeğe düşerse diğer kanadını da bandırma sünneti,
 • kahkaha ile gülmeme sünneti,
 • sarık, sakal ve şalvar sünneti,
 • cennette yetmiş iki huri hayalleri kurma sünneti,
 • çok çocuk doğurtma konusunda diğer ümmetlerle yarış sünneti,
 • kıçı üç, beş, veya yedi taşla temizleme sünneti,
 • “namazda ayaklarımı birbirinden kaç parmak mesafede tutacağım?” sorusunu sorma sünneti,
 • yemekten sonra elleri yalama sünneti,
 • dünya işlerinde şaşkınlığa düşüldüğünde, hemen kabir ehlinden yardım dilenme sünneti,
 • ateşte ısınmış bir şeyi yememe sünneti,
 • çarşaf ve peçe sünneti,
 • namazda besmele okumama sünneti,
 • zart diye osuran şeytandan kaçma sünneti,
 • ayakta işeme sünneti,
 • ayakta işememe sünneti,
 • emevi ve abbasi krallarını ve valilerini övmek için söylenmiş farklı mehdi tasvirlerinden ileride gelecek bir tek mehdi çıkarma sünneti
 • kör olmamak için cinsel organına bakmama sünneti,
 • aç kalınca karnına taş bağlama sünneti,
 • okuma yazma bilmeme sünneti,
 • başkalarını okuma yazmaya teşvik etme sünneti,
 • zina eden evlileri taşlayarak öldürme sünneti,
 • haremlik selamlık sünneti,
 • saz ve keman haram ama davul, dümbelek helal sünneti,
 • “ey habibim” sünneti,
 • “kainatın efendisi” sünneti,
 • kendini övmeyenleri cimri olmakla suçlama sünneti,
 • sirkeye ekmek banıp yeme sünneti,
 • salavat getirme sünneti,
 • burnun içinde geceleyen şeytanı atmak için, uyandığında üç kez sümkürme sünneti,
 • bir kadının memesini emerek onun çocuğu olmak sünneti,
 • ayakkabıları ayakta giymeme sünneti,
 • eşeğin ve köpeğin şeytanı gördüğüne inanma sünneti,
 • karın üstü yatmama sünneti,
 • eti yenen hayvanların pisliği üzerinde namaz kılma sünneti,
 • kara köpekleri öldürme sünneti,
 • mekke’deki siyah taşı öpme sünneti,
 • mezhebinden çıkanı mürtet ilan edip öldürme sünneti,
 • liderliği kureyş kabilesinin hakkı bilme sünneti,
 • hayızlı kadınlara namazı ve kuranı yasaklama sünneti,
 • kadınların namaz kıldırmasını en büyük felkate alameti bilme sünneti,
 • mekke’deki küp biçimindeki eski mescidin taştan duvarlarına altın işlemeli ipek giydirip etrafında dolanma sünneti,
 • sol elle yemek yiyen solak çocuğun kafasına vurup sağak olmasını sağlama sünneti,
 • akıllarını kullananları kötüleme sünneti,
 • namazda hinzip adlı şeytan vesvese verirse sol tarafına üç kere tükürme sünneti,
 • ….

 

 

Share