Tesniyeciliğin Resmidir

Share

Tesniyeciliğin Resmidir

Edip Yüksel
30 Haziran 2012
www.19.org

Sünni müşrikler, bildiğimiz gibi hem Kurandaki Kelime-i Tevhid’i (Birleme İfadesi) ve bununla ilgili şehadeti tahrif ederek Kelime-i Tesniye’ye yani İkili İfadeye çevirmişlerdir (Bak: 3:18; 39:43-45; 63:1-2; 72:18). Nitekim, Kuran’da 30 kez geçen La ilahe illa Allah veya La ilahe illa Hu ifadelerinin hiçbirinde Muhammed veya başka bir yaratığın ismi eklenmez. Dahası, Emevi ve Abbasi sikkeleri Kelime-i Şehadete Muhammed isminin eklenmesinin peygamberin vefatından çok sonra basamak basamak gerçekleştiğini ve Kuran’ın bu konudaki ayetlerinin net olduğunu arkeolojik delil olarak destekliyor.

Aşağıdaki tabloya bakınız. Allah’ın isimlerine yani sıfatlarına EŞİT SAYIDA sıfatları putlaştırdıkları Muhammed için uydurup yakıştırmışlar. Kuran’daki Huruf-u Mukattaların bazısını putlaştırdıkları insana yakıştırdıkları gibi Allah’ın birçok ismini de Muhammed’e yakıştırmışlar… Pakistan’da en yaygın Kuran nüshalarının bir kapağında Allah’ın isimleri diğerinde de NAZİRE yapan Muhammed’e yakıştırılan uyduruk isimleri bulursunuz…

İşin ilginci Allah için hadis kitaplarında listelenen 99 isimden birkaç tanesi Kuran’da yok ve hatta bir tanesi kötü bir isim: DARR. Haşa, ZARAR VEREN! Bu Allah’ın bir ismi olamaz! Herhangi bir fiilin kullanılması o fiilin sıfat/isim yapılmasını doğrulamaz. Her yazı yazan Yazar olmaz, her savunan Avukat olmaz.

Kuran’da geçip te bu 99 isim listesine girmeyen birkaç isim var. Örneğin, Kuran’da Allah için Allah isminden sonra en çok kullanılan RAB isim-sıfatının hadisteki listede yer almaması çok ilginç. İnanılmaz bir eksiklik bu. Hani Kuran’da Allah isminden sonra 938 kez geçen bir ismin o ünlü hadiste unutulmuş olması rastlantıdan öte bir olaydır. Bu listenin en başında yer alması gereken ismin özellikle gizlendiği anlaşılıyor.  Dahası, Kuran’da sadece Allah için kullanılan MEVLA (Efendi/Egemen/Sahip) isim/sıfatı da bu 99’luk listede her ne hikmetse unutulmuş! (Örneğin, bak 2:286). Zira şeytan Sünnilere ve Şiilere din adamların rabler (efendiler) haline dönüştürdü… Nitekim, Muhammed peygamber ve daha nice din adamları için aynen Hristiyanların İsa peygamber için kullandığı “Efendimiz” (Rabbimiz) veya “Mevlana” (Sahibimiz) sıfatları kullanılıyor. Bak: 9:31.

Allah’ın Kuran’da SADECE Allah’a özgülenen RAB ve MEVLA sıfatını Allah’ın güzel isimleri listesine almayan hadis uydurmacalarının 6:112-116 ayetlerinde bildirilen yaldızlı sözler üretip onları “vahiy” olarak sunan sağdan yanaşan şeytanlar olduğu net bir biçimde anlaşılıyor. SADECE Allah için kullanılması gereken Rab/Efendi ve Mevlana/Sahibimiz sıfatlarını Allah’tan alıp putlaştırdıkları peygamberler ve din adamları için kullananlar ve dahası Allah’a DARR (Zarar Veren)  sıfatını yakıştıranlar 7:180 ayetinde mahkum edilenlerdir. Bu zalimler Ebu Leheb ve Ebu Cehli izliyorlar ve din Gününde Allah’ın elçisi tarafından reddedileceklerdir: 25:30.

 

Idolworkship

 

Muhammediler peygamberin insanüstü bir yaratık olduğuna inanırlar ve bunu uyduruk hadislerle desteklerler:

“Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek gözleri uyur, kalb-i şerîfi uyumazdı. Aslâ esnemezdi. Mubârek vücûdü nûrânî olup, gölgesi yere düşmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivrisinek ve diğer böcekler mubârek kanını içmezdi. Allahü teâlâ tarafından Resûlullah olduğu bildirildikden sonra, şeytânlar göklere çıkarak haber alamaz ve kâhinler söyleyemez oldu.”

Kuran, peygamberin ağzından bu müşrikleri yalanlar:

41.6. De ki, “Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor. O’na yönelin, O’ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!”

 

Share